Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI080085 2016-08-01

Nowy poziom sprawności energetycznej: monitorowanie całego strumienia tworzenia wartości

Nowy poziom sprawności energetycznej

Zwiększanie sprawności energetycznej jest i nadal będzie wyzwaniem zarówno z technicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Ma ono oznaczenie krytyczne dla sukcesu przedsiębiorstw produkcyjnych. Zakres działań w tym względzie obecnie się poszerza, gdyż nie ogranicza się już do poszczególnych maszyn, lecz obejmuje cały strumień tworzenia wartości. Celem jest rozpoznanie dalszych możliwości poprawy sprawności.

Zwiększanie sprawności energetycznej w produkcji jest głównym celem wielu przedsiębiorstw. Dzieje się tak z kilku różnych powodów. Zużycie energii jest istotnym elementem wpływającym na koszty operacyjne. Zobowiązania przedsiębiorstw w zakresie ograniczenia emisji CO2, podjęte dobrowolnie i nałożone przez prawo, mogą być zrealizowane tylko poprzez zmniejszenie zużycia energii. Ponadto w niektórych regionach szybkiego wzrostu, np. w Azji, energia nie zawsze jest dostępna bez ograniczeń, a w niektórych przypadkach jest racjonowana.

W krajach uprzemysłowionych, takich jak Niemcy, rośnie udział energii odnawialnej. Ilość energii elektrycznej generowanej ze źródeł odnawialnych może w znacznym stopniu się wahać w zależności od siły wiatru i ilości światła słonecznego. Analiza notowań na europejskich giełdach energii pokazuje, że mogą występować dobowe fluktuacje cen. Fluktuacje cen energii elektrycznej w okresie 24 godzin na giełdzie energii EPEX, która obsługuje Francję, Niemcy, Austrię i Szwajcarię, sięgają niekiedy nawet 800%.

W ostatnich latach wiele przedsiębiorstw produkcyjnych znacznie zwiększyło swoją sprawność energetyczną. Przy podejmowaniu nowych inwestycji i przy modernizacji wyposażenia zwracają one baczną uwagę na efektywność energii. Nowoczesne maszyny zużywają znacznie mniej energii i wykazują wyższą produktywność dzięki systemom i elementom zaprojektowanym z myślą o wysokiej sprawności energetycznej, a także dzięki utrzymywaniu produkcji na poziomie odpowiadającym faktycznemu zapotrzebowaniu oraz dzięki odzyskiwaniu energii przy hamowaniu.

Jednak prof. Gunther Reinhart, prezes stowarzyszenia badawczego FOREnergy, uważa, że chociaż nadal występuje jakiś niezrealizowany potencjał zwiększenia sprawności energetycznej na poziomie poszczególnych maszyn, kolejny duży postęp odbędzie się już na poziomie całej fabryki. Przykładem może tu być wymiana energii pomiędzy maszynami. Koncepcja ta już została zrealizowana. Inteligentne oprogramowanie zmienia silnik w generator przy hamowaniu wałów. Pozwala to na odzyskanie energii, która jest następnie przesyłana do innych jednostek w obrębie tego samego obwodu bądź też może być zmagazynowana lub zwrócona do sieci energetycznej. Dotychczas koncepcja ta była realizowana tylko w obrębie danej maszyny, ale obecnie otwiera się ogromny potencjał zwiększenia sprawności energetycznej w wyniku wymiany energii pomiędzy różnymi maszynami.

Warunki niezbędne do osiągnięcia takiego nowego poziomu oszczędności energii powstają obecnie w wyniku pojawienia się całkiem innej tendencji: pracy wszystkich urządzeń i maszyn w sieci w topologii poziomej i pionowej. Koncepcja ta jest określana jako Przemysł 4.0. Gdy zostanie ona zrealizowana, pomiar i ocena wszystkich przepływów energii oraz zwiększenie sprawności energetycznej w obrębie całego strumienia tworzenia wartości nie będą wymagać już prawie żadnych dodatkowych nakładów. Na podstawie takich danych system sterowania wyższego poziomu będzie w stanie rozpoznawać regularności poddające się optymalizacji, co jest warunkiem wstępnym dla ograniczenia obciążeń szczytowych. Prostym przykładem tego jest uruchamianie maszyn rano po kolei, a nie równocześnie. Ponadto sprawność energetyczną w obrębie fabryki można poprawić poprzez wymianę energii pomiędzy maszynami.

Technologia automatyzacji jest obecnie na to przygotowana, umożliwiając realizację tych koncepcji dzięki zdecentralizowanej inteligencji i otwartym interfejsom. W ten sposób użytkownicy przemysłowi będą mogli wkrótce osiągnąć nowy poziom energooszczędnej produkcji.

Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu. Doświadczenie to wykorzystuje przy opracowywaniu innowacyjnych komponentów, indywidualnych rozwiązań systemowych oraz usług. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 krajach, osiągnęło w 2014 roku obroty w wysokości 5,6 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 33 700 pracowników.

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 375 000 pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2015) i wygenerowała w 2015 roku obrót w wysokości 70 mld euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na całym świecie stanowią podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2015 Bosch zgłosił ok. 5 400 patentów. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Grupa Bosch zatrudnia 55,800 współpracowników w zakresie badań i rozwoju w 115 miejscach na całym świecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”.

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl oraz http://twitter.com/BoschPresse.

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Romuald Lis
Jutrzenki 102 104
02-230 Warszawa
romuald.lis@boschrexroth.pl
Powiązane artykuły

2017-10-31
Aplikacje mobilne

Nowoczesny wymiar hydrauliki mobilnej

Najnowsze trendy w zakresie elektroniki stosowanej w maszynach samojezdnych zaprezentowane zostały podczas konferencji „TechDay Mobile Electronics 2017”, która odbyła się w Warszawie w dniach 24-25 października 2017 r w siedzibie firmy Bosch Rexroth. Podczas dwudniowego wydarzenia, zorganizowanego dla polskich oraz zagranicznych klientów, odbył się panel prezentacji dotyczący najnowszych rozwiązań z zakresu elektronicznego sterowania układami hydrauliki mobilnej - zarówno układów napędu jazdy, jak i układów roboczych, systemów wizyjnych, zdalnej diagnostyki monitoringu maszyn, zarządzania danymi systemów mobilnych w chmurze czy interaktywnej platformy zarządzania danymi - ActiveCocpit.


2015-03-13
Automatyzacja przemysłu

Wyższa sprawność energetyczna maszyn i urządzeń dzięki przetwornicom częstotliwości EFC 3610 i EFC 5610 firmy Bosch Rexroth

Użytkownicy maszyn i urządzeń przemysłowych na całym świecie kładą coraz większy nacisk na sprawność energetyczną maszyn i systemów. Wykorzystując elektromechaniczne napędy pracujące odpowiednio do zapotrzebowania umożliwia znaczną redukcję kosztów energii elektrycznej. Na przykład silniki o bezstopniowo regulowanej prędkości obrotowej, stosowane jako napędy pomp umożliwiają zmniejszenie poboru energii elektrycznej nawet o 80% w porównaniu z napędami. pracującymi ze stałą prędkością obrotową w tego typu systemach. Przetwornice częstotliwości EFC 3610 i EFC 5610 firmy Bosch Rexroth w prosty i ekonomiczny sposób wykorzystują ten potencjał oszczędności. Łatwość wdrożenia, otwarte interfejsy komunikacyjne oraz skalowalność w zakresie wydajności i działania umożliwiają szybką ich integrację z różnego rodzaju środowiskami automatyzacji.