Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI070096 2017-07-28

Największa inwestycja infrastrukturalna w powojennej historii Wrocławia z udziałem Bosch Rexroth

Wrocławski Węzeł Wodny

Dorzecze Odry jest obszarem, w którym często występują zjawiska powodziowe. Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW), którego zadaniem jest chronić mieszkańców dorzecza Odry przed powodziami i ich skutkami, to największa inwestycja infrastrukturalna w powojennej historii Wrocławia. Dzięki modernizacji podniesiono skuteczność działania węzła i tym samym zwiększono bezpieczeństwo przeciwpowodziowe dorzecza Odry oraz zabezpieczono środowisko naturalne na jego terenie.

Wrocławski Węzeł Wodny znajduje się w centralnej części dorzecza Odry na odcinku od 241,5 km Odry w rejonie Blizanowic, do 266,9 km przy ujściu Widawy. Jest to unikalny w skali kraju zespół rzek, kanałów oraz urządzeń hydrotechnicznych. Zgodnie z pierwotnymi założeniami został zaprojektowany tak, aby bezpiecznie przeprowadzić kulminację fali o przepływie 2400 m3/s. Z odnotowanych czterech powodzi w XIX wieku i udokumentowanych dwunastu dużych powodzi w XX wieku, największa wystąpiła w lipcu 1997 r. Przepustowość WWW oszacowana została na około 2315 m3/s, tymczasem przepływ fali kulminacyjnej w roku 1997 osiągnął 3640 m3/s.

Skala oraz wielkość spowodowanych strat popowodziowych zmusiły polski rząd do opracowania wszechstronnej strategii modernizacji systemu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry. Została ona opracowana w formie wstępnego Studium Wykonalności dla Programu Odra 2006. W dniu 6 lipca 2001 r. uchwalona została przez Sejm RP Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry 2006”.

W skład WWW wchodzą m.in. dwie równoległe Śluzy Rędzin, starsza ceglana wybudowana w latach 1913-1917 oraz larsenowa, która powstała na przełomie 1931-1934. Obie śluzy mają ponad 200 m długości oraz 12 m szerokości. W roku 2013 rozpoczął się proces modernizacji śluz, w którym czynny udział brała firma Bosch Rexroth, projektując montaż oraz dostarczając elementy hydrauliki siłowej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt wykonania segmentów przeciwpowodziowych na obu śluzach. Każdy napędzany jest dwoma agregatami o pojemności zbiornika 160 l i mocy P = 5 kW. Zasilacze umiejscowione są w obudowach ochronnych na podestach, które zabezpieczają przed warunkami atmosferycznymi i wysoką wodą. Ruch segmentu odbywa się za pomocą dwóch cylindrów o wymiarach 125/90/2800 ze zintegrowanym pomiarem drogi wysuwu tłoczysk, wykonanych w technologii Enduroq.

Powłoka Enduroq powstaje w oparciu o technologię HVOF. W przypadku siłowników dostarczonych do napędów segmentów na Rędzinie oraz Nowej Budowli Wlotowej Śluzy Miejskiej została zastosowana powłoka typu Enduroq 2000, o grubości warstwy ›250 µm, która charakteryzuje się:

  • Wysoką odpornością na ścieranie,
  • Wysoką odpornością na korozję,
  • Bardzo niską porowatością.

Śluza ceglana na głowie górnej i dolnej również posiada napędy hydrauliczne. Głową górną wrota oraz zasuwy poruszają cylindry o wymiarach 125/90/1350. Na głowie dolnej jest zabudowany dokładnie taki sam system hydrauliczny. Każdą głowę napędzają dwa agregaty o pojemności 75 l, które są zabudowane w obudowach ochronnych. Jeden zasilacz odpowiedzialny jest za napęd dwóch siłowników. W ramach realizacji przebudowy WWW przez firmę Sinohydro Corporation Limited, firma Bosch Rexroth była wykonawcą napędów hydraulicznych Kanału Miejskiego do przepuszczenia wód powodziowych. W skład inwestycji wchodzi opisana Nowa Budowla Wlotowa oraz śluza (głowa górna i dolna). Napęd wrót śluzy realizowany jest za pomocą silników hydraulicznych typu MCR 3, natomiast zasuwy kanałów obiegowych napędzane są siłownikami hydraulicznymi o wymiarach 80/45/630.

Współpraca obu firm zaowocowała pozytywnym zakończeniem kontraktu i przekazaniem do użytkowania Inwestorowi Kontraktu, Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Firma Bosch Rexroth po raz kolejny udowodniła, że nie boi się wyzwań, a w pracach hydrotechnicznych ma niepodważalne doświadczenie.

Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu. Doświadczenie to wykorzystuje przy opracowywaniu innowacyjnych komponentów, indywidualnych rozwiązań systemowych oraz usług. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 krajach, osiągnęło w 2015 roku obroty w wysokości 5,4 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 31 100 pracowników.

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 390 000 pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2016) i wygenerowała w 2016 roku obrót w wysokości 73,1 mld euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 450 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Innowacyjna moc na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. Grupa Bosch zatrudnia 59,000 współpracowników w zakresie badań i rozwoju w 120 miejscach na całym świecie. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”.

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl oraz http://twitter.com/BoschPresse.

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Arkadiusz Gierczak
Jutrzenki 102 104
02-230 Warszawa
arkadiusz.gierczak@boschrexroth.pl
Powiązane artykuły

2020-03-24
Aplikacje maszynowe i projektowe

Fugro zleca firmie Bosch Rexroth pełny serwis i dodatkowe usprawnienia systemów hydraulicznych statku Fugro Synergy

Fugro, największe na świecie przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w pozyskiwaniu geodanych, od ponad dziesięciu lat współpracuje z firmą Bosch Rexroth, która zapewnia najlepsze systemy hydrauliczne i oprogramowanie na geotechnicznym statku wiertniczym Fugro Synergy. Dziś obaj partnerzy wspólnie pracują nad przyszłościowymi rozwiązaniami.


2015-09-10
Aplikacje mobilne

Hydrostatyczny napęd układu jazdy w spycharkach firmy Liugong Dressta Machinery

Liugong Dressta Machinery to czołowy producent maszyn budowlanych w Polsce, który od wielu lat ściśle współpracuje z firmą Bosch Rexroth w zakresie stosowanych napędów hydraulicznych. Współpraca oparta na partnerstwie oraz zaufaniu pozwala już na etapie koncepcji maszyny przeprowadzać wzajemne konsultacje, których celem jest optymalny wybór rozwiązania.