Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI080101 2017-10-04

Pięć kluczowych czynników przy projektowaniu urządzeń IoT

Inteligentna produkcja

Przy projektowaniu urządzeń współpracujących z internetem rzeczy (IoT) należy brać pod uwagę pięć poniższych czynników, które umożliwią funkcjonowanie inteligentnego środowiska produkcyjnego. Ostatecznym celem IoT, czy to w ramach koncepcji Przemysł 4.0 (Industry 4.0) czy „inteligentnej produkcji” (Smart Manufacturing), jest zwiększenie szybkości, elastyczności, sprawności i skalowalności produkcji oraz możliwości indywidualizacji produktów.

W związku z tym, że technologia IoT odgrywa wielką rolę w przemyśle maszynowym, firma Bosch Rexroth opublikowała niedawno artykuł przeglądowy wskazujący pięć kluczowych czynników wymagających uwzględnienia przy projektowaniu produktów, które mają działać w środowisku IoT.

Zdecentralizowana inteligencja

System o zdecentralizowanej (lub rozproszonej) inteligencji to taki, w którym maszyny są połączone wzajemnie ze sobą w sieci, ale działają w ramach zdecentralizowanej autonomii. Oznacza to, że funkcje sterowania i logika pracy maszyny zlokalizowane są na poziomie danej maszyny. Dzięki temu maszyna może przetwarzać dane i doskonalić swój proces we własnym zakresie, nie będąc uzależnioną od centralnego źródła mocy obliczeniowej (tradycyjnej sieci przewodowej lub chmury). Maszyny nadal są podłączone do sieci na poziomie fabryki i przedsiębiorstwa, ale decentralizacja umożliwia im podejmowanie natychmiastowych decyzji w reakcji na różne specyficzne zdarzenia. Technologia ta może być wykorzystana między innymi do sterowania napędem. Dobrymi przykładami tego rodzaju systemów są serwosilniki zintegrowane z napędami oraz systemy napędów, w których elementy napędowe i elementy sterujące sekwencjami ruchów są umieszczone na poszczególnych osiach ograniczając lub eliminując w ten sposób potrzebne miejsce w szafie sterowniczej.

Szybka łączność

Urządzenia wchodzące w skład zdecentralizowanego systemu muszą mieć możliwość szybkiego łączenia się z siecią przedsiębiorstwa. Musi być zapewniony niezakłócony przepływ danych na potrzeby dalszych inwestycji oraz doskonalenia procesów. W środowisku przemysłowym sieci powinny mieć wiele punktów dostępu: w topologii pionowej do centralnych serwerów sterujących systemami produkcji oraz w topologii poziomej pomiędzy węzłami tych systemów a poszczególnymi maszynami. Sieci te muszą być zabezpieczone i zgodne ze standardami otwartego oprogramowania. Stosowanie otwartych standardów umożliwia łączenie i interakcję urządzeń od różnych producentów w ramach tej samej sieci.

Otwarte standardy

Użycie otwartych standardów przy projektowaniu urządzeń IoT umożliwia ich łatwe i szybkie podłączanie do różnych architektur oprogramowania. Pozwala to na elastyczną integrację z różnym oprogramowaniem oraz łatwą migrację nowych technologii i urządzeń do istniejących struktur automatyzacji. Na przykład obrabiarka lub pakowarka może być w łatwy sposób połączona z inteligentnymi urządzeniami na potrzeby pozyskiwania danych lub sterowania. Otwarte standardy oprogramowania umożliwiają integrację z nowoczesnym oprogramowaniem do modelowania. Ułatwia to tworzenie wirtualnych modeli cyfrowych, które pozwalają na sprawdzenie efektywności i możliwości serwisowania przed zbudowaniem fizycznego prototypu.

Kontekstowa integracja w czasie rzeczywistym

Urządzenia IoT muszą mieć możliwość zbierania danych w czasie rzeczywistym oraz przekazywania nie tylko danych historycznych, lecz także danych bieżących. Dane takie (np. dotyczące wydajności, przestojów, zużycia energii czy awarii) ułatwiają serwisowanie prewencyjne i doskonalenie procesów.

Autonomia działania

Autonomia działania będzie miała kluczowe znaczenie w środowiskach wielkich zbiorów danych. Celem jest stworzenie obszarów roboczych, które będą w stanie dostosowywać się do potrzeb poszczególnych klientów czy produktów bez bezpośredniej interwencji ludzi. Jako przykład można podać opatrzenie wszystkich części znacznikami RFID, które będą rozpoznawane na poszczególnych stanowiskach roboczych w całym cyklu produkcyjnym. Pozwoli to na automatyczne dostosowywanie wykonywanych operacji i ustawień narzędzi na danym stanowisku w zależności od rozpoznanej części.

Zgodnie z koncepcją Przemysł 4.0, obrabiarka czy pakowarka powinna mieć możliwość łatwego łączenia się z urządzeniami inteligentnymi, takimi jak smartfony czy tablety.

Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu. Doświadczenie to wykorzystuje przy opracowywaniu innowacyjnych komponentów, indywidualnych rozwiązań systemowych oraz usług. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 krajach, osiągnęło w 2016 roku obroty w wysokości 5 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 29 500 pracowników.

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 390 000 pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2016) i wygenerowała w 2016 roku obrót w wysokości 73,1 mld euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 450 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Innowacyjna moc na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. Grupa Bosch zatrudnia 59,000 współpracowników w zakresie badań i rozwoju w 120 miejscach na całym świecie. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”.

Więcej informacji: www.bosch.pl , www.bosch-prasa.pl oraz http://twitter.com/BoschPresse .

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

mgr inż. Paweł Orzech
Jutrzenki 102 104
02-230 Warszawa
Telefon: +48 22 738 18 76
pawel.orzech@boschrexroth.pl
Powiązane artykuły

2019-04-11
Automatyzacja Przemysłu

Cyfrowa transformacja techniki przemieszczeń liniowych

„Producenci maszyn doświadczają obecnie głębokiej zmiany pokoleniowej. Wszyscy inżynierowie i projektanci przed trzydziestką wyrośli w świecie z telefonami komórkowymi i internetem. Technologia cyfrowa odgrywa bardzo dużą rolę w ich życiu prywatnym, więc ich strategie rozwiązywania problemów są diametralnie różne niż ich starszych kolegów.”


2018-06-21
Automatyzacja procesów

Automatyzacja oznacza komunikację

Systemy automatyki i obsługi muszą stawać się coraz bardziej elastyczne – aż do poziomu napędu. W związku z tym firma Bosch Rexroth poszerza możliwości komunikacji napędów IndraDrive z kolejnymi interfejsami czasu rzeczywistego i enkodera. Technologia „Open Core Interface for Drives“ oferuje teraz jeszcze więcej możliwości integracji napędów w ramach automatyzacji infrastruktury IT.