Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI080120 2019-05-21

Rozwiązanie MTX z grupy systemów CNC: Szybsza droga do poprawy efektów obróbki

Rozwiązanie MTX z grupy systemów CNC

Rozwiązanie MTX firmy Bosch Rexroth, z cyklem interpolacji 250 μs, wyznacza standardy w obróbce CNC. Rdzenie procesora wielordzeniowego, przypisane do wykonywania odpowiednich zadań, przetwarzają zadania w zakresie operacji CNC, PLC oraz komunikacji niezależnie od siebie. Nawet przy pełnym obciążeniu jednym zadaniem, możliwości obliczeniowe pozostałych rdzeni są dostępne bez ograniczeń, umożliwiając szybkie przetwarzanie bez jakiejkolwiek negatywnej interakcji.

Dzięki dużej mocy obliczeniowej sterownika XM42, producenci maszyn mogą obsługiwać wiele osi w obrabiarkach zespołowych ze stołem obrotowym wykorzystując tylko jedno urządzenie sterujące lub znacznie skrócić czasy cyklu w zastosowaniach standardowych, takich jak swobodna obróbka powierzchni. Komunikacja pomiędzy napędami i sterownikiem jest obsługiwana w czasie rzeczywistym przez magistralę Secros. System szybkich wejść i wyjść S20 firmy Bosch Rexroth skraca czasy reakcji i dodatkowo poprawia jakość sterowania w obszarze danych procesu.

Otwarty system CNC pozwala producentom maszyn rozszerzać funkcje sterownika niezależnie, korzystając z programowania w językach wysokiego poziomu z zastosowaniem technologii interfejsu Open Core. Wielu producentów wykorzystuje to, aby zabezpieczyć swoją wiedzę w zakresie procesów cięcia laserowego, plazmowego oraz strumieniem wody. Dzięki zintegrowanemu serwerowi OPC UA, rozwiązanie MTX z grupy systemów CNC jest również dostosowane do pracy w przyszłościowych środowiskach sieciowych i obsługuje wymianę informacji z innymi maszynami oraz systemami wyższego poziomu.

Firma Bosch Rexroth oferuje warianty rozwiązania MTX do obróbki CNC precyzyjnie skalowane w zakresie wydajności i funkcji, od rozwiązań kompaktowych dla standardowych maszyn, po wysoce wydajne wersje dla złożonych i bardzo szybkich maszyn. Wszystkie wersje i generacje oparte są na tym samym rdzeniu oprogramowania i wykorzystują system IndraWorks firmy Bosch Rexroth jako centralne narzędzie do planowania i uruchamiania projektów. Umożliwia to producentom automatyzację całych grup narzędzi do obróbki, dostosowując je do danego zastosowania przy minimalnym nakładzie pracy inżynierów.

 

Wyszukiwanie informacji prasowych
Powiązane artykuły

2019-10-16
Automatyzacja Przemysłu

Rozwiązanie MTX - zaawansowany cyfrowo system CNC

Najnowsza wersja oprogramowania MTX, systemu sterowania CNC rozszerza i upraszcza możliwości cyfrowe obrabiarek poprzez symulacje maszynowe 3D jako część bieżących zadań. Wzrost znaczenia cyfryzacji i łączności sprawił, że system sterowania CNC przekształcił się, zarówno pod względem projektowym, jak i funkcjonalnym w praktyczne i sprawdzone rozwiązanie Internetu rzeczy IoT, które już dziś spełnia przyszłe wymagania w zakresie łączności


2019-08-21
Automatyzacja Przemysłu

Mikron Multistar CX-24: Elastyczność dla potrzeb produkcji na dużą skalę

System Multistar CX-24 firmy Mikron Machining łączy wydajność obrabiarki zespołowej ze stołem obrotowym z wysoką elastycznością potrzebną do produkcji małych serii. W tej kwestii Mikron polega na otwartej technologii rozwiązania MTX z grupy systemów CNC firmy Bosch Rexroth. Całkowicie przeprojektowany system transportu obejmuje 24 stanowiska i może być wyposażony nawet w 20 osi CNC. Umożliwia to szybką i elastyczną konwersję systemu Multistar CX-24 na potrzeby różnych wariantów danej serii produktu.