Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI070119 2020-04-08

Design for Environment ( DfE ) czyli projektowanie z myślą o środowisku

Cykl życia produktu

Cykl życia produktu

W dobie ogólnoświatowego trendu wzrastającej troski o bezpieczeństwo pracy i ochronę środowiska Bosch nie tylko za nim podąża, ale i formułuje wizję na przyszłość. Wizję, w realizacji której ma pomóc zbiór zasad dla wszystkich zaangażowanych w proces projektowania i wytwarzania produktów DC, aby te spełniały najwyższe standardy bezpieczeństwa będąc przy tym jak najmniej szkodliwymi dla środowiska w każdej fazie cyklu swojego życia.

Również w Bosch Rexroth projektantom i inżynierom procesów w codziennej pracy przyświecają wytyczne sformułowane w wewnętrznym standardzie DCCS 90033 oraz w centralnej dyrektywie N2580, które określają jakie substancje i w jakiej ilości są dozwolone do użytku w produktach DC. I tak, zakup każdego nowego produktu przez Bosch Rexroth, musi być poprzedzony przedłożeniem przez poddostawcę wypełnionej deklaracji dostawcy N2580-1, w której dostawca deklaruje zgodność dostarczanego produktu z obowiązującymi dyrektywami:

  • EU-RoHS II (2011/65/EU) - Restriction of Hazardous Substances directive
  • EU-REACh (EG/1907/2006) - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals
  • EU-Directive on batteries and accumulators (2006/66/EC and 2008/12/EC)
  • EU-Directive on Packaging (94/62/EC and 2004/12/EC)
  • EU-ELV directive (2000/53/EC)
  • IMO convention.

Deklaracje dostawców są następnie archiwizowane w centralnej bazie materiałów MaCS - Material Data Management for Compliance & Sustainability, dzięki której możliwa jest późniejsza weryfikacja przez DfE Contact Person zgodności określonych produktów i tym samym całego finalnego wyrobu z aktualnie obowiązującymi dyrektywami. Wszystko to po to, aby wyrób końcowy mógł zostać dalej sprzedany z pełną świadomością tego, że jest bezpieczny zarówno dla zdrowia ludzi jak i dla środowiska.

 

Wyszukiwanie informacji prasowych
Powiązane artykuły

2020-05-27
Hydraulika przemysłowa

Nie tylko bezpieczeństwo i efektywność

Kompaktowe, bezprzekładniowe i modułowe systemy bezpośrednich napędów hydraulicznych Hägglunds firmy Bosch Rexroth zwiększają elastyczność procesów produkcji gumy. Innowacje fizyczne i cyfrowe w połączeniu z profesjonalnym serwisem zapewniają producentom dodatkowe możliwości.


2020-05-19
Aplikacje mobile

Pompa wielotłokowo osiowa o zmiennej wydajności A4VG seria 35

Tendencja jest wyraźnie widoczna: coraz więcej producentów kompaktowych maszyn budowlanych i pojazdów komunalnych rozwija nowe koncepcje napędów jazdy z wyższym ciśnieniem roboczym i sterowaniem elektronicznym. Ich celem jest ograniczenie zużycia paliwa i emisji spalin, a także poprawa komfortu jazdy. Nowa pompa wielotłokowo osiowa o zmiennej wydajności A4VG serii 35 firmy Bosch Rexroth ze zintegrowanymi przetwornikami i wyższymi ciśnieniami maksymalnymi spełnia wymagania takich nowoczesnych zelektronizowanych napędów jezdnych.