Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 00017 2013-03-07

Bosch Rexroth - rekordowy poziom obrotów w 2012 przy słabnącej koniunkturze gospodarczej

Bosch Rexroth - rekordowy poziom obrotów w 2012 przy słabnącej koniunkturze gospodarczej

Referat Piotra Macerszmidta, Prezesa Zarządu Bosch Rexroth w Polsce, wygłoszony podczas rocznej konferencji prasowej w dniu 21 maja 2013 r.


Rok 2012 nie był globalnie rokiem łatwym dla firm z sektora przemysłowego, tym niemniej firma Bosch Rexroth zakończyła go wzrostem obrotów w stosunku do roku 2011.


Miniony rok cechowała duża regionalna zmienność koniunktury produkcji maszyn. W Stanach Zjednoczonych mieliśmy do czynienia z dużymi wzrostami, a na przykład w Chinach rynek produkcji koparek zmniejszył się o 40%. Jednocześnie produkcja przemysłowa w prawie wszystkich krajach europejskich pogrążyła się w recesji. To oczywiście doprowadziło do znacznego zmniejszenia wpływu zamówień w firmach produkujących rozwiązania dla przemysłu. Porównując pierwszy i ostatni kwartał 2012 roku - światowe zamówienia w firmie Bosch Rexroth zmniejszyły się o 28%, w skali rok do roku była to zmiana na poziomie 24%. Dlatego patrzymy z ostrożnością na rok 2013 i raczej przewidujemy stagnację niż wzrost sprzedaży światowej Bosch Rexroth. Spodziewamy się dalszych silnych impulsów wzrostowych w Stanach Zjednoczonych, jak również poprawy koniunktury w Chinach począwszy od miesięcy letnich br.


W zeszłym roku firma Bosch Rexroth osiągnęła rekordowy w historii istnienia firmy poziom obrotów na poziomie 6,54 mld euro, co stanowi wzrost o 1,5% w stosunku do roku 2011. Jest to wynik poniżej oczekiwań, ale nie należy zapominać, że po dużych wzrostach w roku 2010 i 2011 światowy rynek produkcji maszyn znacznie zmniejszył swoją dynamikę wzrostu. Dlatego też osiągnięty wynik można uznać za sukces.


Liczba zatrudnionych w Bosch Rexroth na świecie w 2012 roku była stabilna i wyniosła 37 735 pracowników. W Niemczech liczba zatrudnionych zmniejszyła się o ok. 800 osób.


Mimo trudnej ekonomicznej sytuacji w dalszym ciągu inwestowaliśmy w badania i rozwój. 374 mln euro wydanych na ten cel w 2012 roku stanowiło o 19% więcej niż w roku ubiegłym. Z dumą pragnę podkreślić ten fakt, bo wiele firm z branży znacznie zmniejszyło wydatki na innowacyjność.


Wyjście naprzeciw nowym wymaganiom rynku związanym z zaostrzeniem norm emisyjnych, energooszczędnością czy też redukcją wszystkich kosztów obsługi maszyn to wyzwania stojące przed producentami maszyn, które podejmujemy razem z nimi.


Prowadzone przez nas nowe inwestycje zmierzają przede wszystkim do elektronizacji wszystkich technologii napędowych, a także dywersyfikacji produktów odpowiednio do regionalnych potrzeb.


Największe inwestycje w zeszłym roku poczyniliśmy w Chinach, gdzie został otwarty nowy zakład w miejscowości Wujin. Znalazło w nim zatrudnienie 1200 pracowników. Rozpoczęliśmy również budowę nowego zakładu w Indiach, w miejscowości Ahmedabad. W USA podwoiliśmy powierzchnię produkcyjną naszego zakładu w Fountain Inn. W Europie zmodernizowaliśmy wiele naszych zakładów produkcyjnych. Łączna suma inwestycji osiągnęła 304 mln euro.


Jak już wspomniałem w regionie Azji i Pacyfiku po wielu latach intensywnego dwucyfrowego wzrostu odnotowaliśmy spadek na poziomie 6,5% - wynikający przede wszystkim z osłabienia koniunktury w Chinach. Ameryka Północna i Południowa wykazały się prawie 20 procentowym wzrostem głównie dzięki inwestycjom Stanów Zjednoczonych w odnawianie parku maszynowego przemysłu. W Europie zanotowaliśmy stagnację obrotów.


Rozwój sektorów przedsiębiorstwa

Sektor Mobile Applications (rozwiązań mobilnych) mimo spadków w Chinach utrzymał swoją pozycję lidera na światowym rynku. W sektorze Industrial Applications (rozwiązań przemysłowych) Bosch Rexroth zaangażował się w budowę największego na świecie mobilnego urządzenia do demontażu morskich platform naftowych. Wyposażony w nasze rozwiązania techniczne statek będzie w stanie podnieść i odtransportować do brzegu platformę (w całości) o wadze do 48 000 ton. W stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań skróci to znacznie czas i koszty oraz zmniejszy ekologiczne ryzyka takiej operacji. W sektorze Renewable Energies (wykorzystania źródeł energii odnawialnych) wprowadziliśmy innowacyjny system Blade Control, który pozwala na automatyczne wyłączenie elektrowni wiatrowej w razie oblodzenia i ponowne jej automatyczne uruchomienie. W ten sposób eliminowane są przestoje i kosztowny serwis.


Uwarunkowania działalności firmy Bosch Rexroth w Polsce

Sytuacja na rynku produkcji maszyn i urządzeń nie odróżniała się od sytuacji w pozostałych krajach europejskich. W 2012 roku mieliśmy do czynienia ze stagnacją sprzedaży oraz spadkiem wpływu zamówień. Tym niemniej Bosch Rexroth Polska odnotował 6,1% wzrost sprzedaży na poziom 133,6 mln PLN.


Ten wzrost obrotów Spółki w porównaniu z rokiem 2011, to efekt wykorzystania szans i projektów, szczególnie w branżach maszyn górniczych, energetyce, przemyśle środków transportu, ale także w realizowanych w Polsce inwestycjach infrastrukturalnych.


Firma Bosch Rexroth w Polsce zatrudnia 138 osób, w roku 2012 liczba zatrudnionych się nie zmieniła, nie przewidujemy też żadnych redukcji personelu w 2013 roku. Nasi inżynierowie, obsługujący blisko 3000 klientów i operujący z 7 Biur Regionalnych, są wspierani przez specjalistyczne centra kompetencyjne w Gdańsku, Warszawie i Czeladzi oraz przez systemowe zaplecze firmy Bosch Rexroth na całym świecie. Nasza praca rozpoczyna się już na etapie projektu nowo powstających czy modernizowanych maszyn i urządzeń. Przygotowane przez nas i dostarczone kompletne systemy napędowe posiadają wszelkie dopuszczenia i certyfikaty. Wykorzystując najwyższej jakości produkty firmy Bosch Rexroth oraz doświadczenie niekwestionowanego lidera w branży, możemy zaoferować optymalne z punktu wiedzenia klienta indywidualne rozwiązania. Pozwala to naszym klientom zarówno skrócić czas przygotowania swojego produktu, jak również znacznie ograniczyć bądź wręcz wyeliminować ryzyka związane z pracami B+R. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych komponentów Bosch Rexroth, wielu naszych klientów, polskich producentów maszyn i urządzeń, jest w stanie skutecznie konkurować z zagranicznymi producentami, zarówno na rynku krajowym, jak i osiągać znaczący wzrost sprzedaży w exporcie.


Bosch Rexroth jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth firma oferuje ponad 500 000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy i sterowania. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach przemysłowych, do maszyn samojezdnych oraz urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 37 735 pracowników osiągnęło w roku 2012 przychody w wysokości około 6,54 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. W roku 2012 około 306 000 pracowników Boscha wygenerowało obrót w wysokości 52,5 mld euro. Z początkiem roku 2013 wprowadzono podział na 4 działy przedsiębiorstwa: Techniki Motoryzacyjnej, Technologii Przemysłowej, Dóbr Użytkowych oraz Energetyki i Technicznego Wyposażenia Budynków.


Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 360 spółek zależnych i regionalnych w ok. 50 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2012 Bosch przeznaczył ok. 4,8 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 800 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym świecie technologia jest „bliżej nas”.


W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc.

Więcej informacji: www.bosch.pl , www.bosch-prasa.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Magdalena Chmielewska
Jutrzenki  102/104
02-230  Warszawa
Telefon: +48 22 738 18 80
Fax: +48 22 758 8735
marketing@boschrexroth.pl
Powiązane artykuły

2016-09-28
Informacje korporacyjne

Pewne i niezawodne rozwiązania z zakresu automatyzacji przemysłu

Biuro Regionalne Zachód powstało w 2010 roku w wyniku połączenia dotychczasowego Biura Regionalnego Poznań oraz Biura Regionalnego Szczecin. Swoim zasięgiem obejmuje województwo zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie oraz część łódzkiego.


2016-09-28
Informacje korporacyjne

Górnictwo, hutnictwo, budownictwo wodne – ciągle podejmujemy nowe wyzwania

Biuro Regionalne Wrocław zostało powołane do życia w lutym 1996 roku. Początkowo w obsadzie jednoosobowej. Pierwszy plan rocznego obrotu był ponad 2 razy mniejszy od dzisiejszych obrotów miesięcznych. W pełni obrazuje to postęp i rozwój Biura. Tylko w roku 2008 zanotowano niższy obrót w stosunku do roku poprzedniego.