Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 070066 2013-12-17

Napędy Bosch Rexroth w modernizacji parku technologicznego kuźni Zarmen FPA w Zdzieszowicach

Napędy Bosch Rexroth w modernizacji parku technologicznego kuźni Zarmen FPA w Zdzieszowicach

Źródło: Zarmen FPA

W lipcu 2013 została ukończona w firmie Zarmen FPA w Zdzieszowicach modernizacja manipulatora kuziennego 30T, którego konstrukcja liczyła sobie ponad 40 lat.


Manipulator kuzienny 30T jest maszyną pomocniczą w procesie kucia. Służy do pozycjonowania odkuwki, ważącej do 30T, w przestrzeni obróbczej prasy kuziennej. Wymagane jest skoordynowanie ruchów odkuwki z pracą prasy. Wysięgnik uchwytu odkuwki, zawieszony na zaprojektowanych mechanizmach dźwigniowo-cięgnowych manipulatora, napędzany dobranymi siłownikami i silnikami hydraulicznymi posiada właściwą ruchliwość i stopnie swobody, odpowiednie do potrzeb technologicznych procesów kucia i przekuwania.


Prace modernizacyjne realizowane były przez firmę Zarmen FPA w Zdzieszowicach.

Firma Bosch Rexroth, mając bogate doświadczenie w dziedzinie napędów i sterowań hydraulicznych dla przemysłu metalurgicznego, została wybrana jako dostawca systemów hydraulicznych.


Najważniejsze zespoły i funkcje układu hydraulicznego manipulatora obejmują:

  • centralę olejową;
  • centrowanie wysięgnika szczypiec;
  • amortyzację poprzeczną tylnej części wysięgnika szczypiec;
  • unoszenie wysięgnika szczypiec;
  • podnoszenie tyłu wysięgnika szczypiec – pochylanie wysięgnika;
  • amortyzację wzdłużną wysięgnika;
  • zamykanie i otwieranie szczypiec przedmiotu obrabianego;
  • obrót uchwytu przedmiotu obrabianego;
  • napęd jazdy manipulatora.


Centrala olejowa składa się z zespołu zbiornika oleju 3000 dm³, zespołu dwóch pomp osiowych tłokowych A4VSO250 z regulatorem stałej mocy LR2G, zespołu uzdatniania oleju (pompa śrubowa, podwójny filtr przełączany i chłodnica olejowo-powietrzna) oraz baterii hydroakumulatorów przeponowych.


Układ centrowania wysięgnika szczypiec, pracujący w przedniej części układu mocowania przedmiotu obrabianego, wykorzystuje dwa siłowniki pracujące przeciwbieżnie. Jeden z tych siłowników został wyposażony w przetwornik położenia tłoka. Sygnał z tego przetwornika podaje rzeczywiste odchylenie przedniej części wysięgnika od osi wzdłużnej manipulatora. Siłowniki centrowania przodu wysięgnika dzięki zastosowaniu zespołu hydroakumulatorów tłokowych spełniają również funkcję amortyzatorów.


Układ amortyzacji poprzecznej tylnej części wysięgnika szczypiec składa się z dwóch siłowników nurnikowych pracujących przeciwbieżnie. Siłowniki te stale wprowadzają tylną część wysięgnika w płaszczyznę symetrii manipulatora.


Układ unoszenia wysięgnika szczypiec składa się z dwóch siłowników dwustronnego działania. Siłowniki te poprzez mechanizmy dźwigniowo-cięgnowe unoszą jednocześnie przód i tył wysięgnika szczypiec. Jeden z siłowników został wyposażony w cyfrowy układ pomiaru położenia tłoka służący do określenia wysokości uniesienia punktu centralnego wysięgnika szczypiec.


Układ podnoszenia tyłu wysięgnika szczypiec składa się z dwóch siłowników dwustronnego działania. Siłowniki te unoszą tylko tył wysięgnika szczypiec i powodują pochylanie układu mocowania przedmiotu obrabianego w płaszczyźnie symetrii manipulatora. Jeden z siłowników podnoszenia tyłu jest wyposażony w przetwornik położenia tłoka. Sygnał z tego przetwornika, po przeliczeniu, służy do wyznaczenia kąta pochylenia osi wysięgnika w płaszczyźnie symetrii manipulatora.


Układ amortyzacji wzdłużnej jest wyposażony w dwa zespoły siłowników dwustronnego działania, sprzężonych szeregowo - w sumie 4 siłowniki. Połączenie szeregowe siłowników zapewnia podwójny skok amortyzatorów, przy zachowaniu wysokiej wytrzymałości siłowników na wyboczenie.

Układ zamykania i otwierania szczypiec przedmiotu obrabianego stanowi jeden siłownik o średnicy tłoka 500 mm, który jest wbudowany wewnątrz konstrukcji nośnej wysięgnika.


W układzie pozycjonowania kątowego i obrotu uchwytu przedmiotu obrabianego wokół osi wzdłużnej wysięgnika szczypiec pracuje wolnoobrotowy, wysokomomentowy silnik marki Hägglunds, który wyposażony jest w hamulec oraz w przetwornik obrotowo-impulsowy. Sygnał z tego przetwornika, po odpowiednim przeliczeniu, pokazuje kąt skręcenia szczypiec lub prędkość kątową obracania przedmiotu obrabianego.


Układ napędu jazdy manipulatora, w którym jednostką napędową jest wolnoobrotowy, wysokomomentowy silnik marki Hägglunds, wyposażony jest w przetwornik obrotowo-impulsowy. Sygnał z tego przetwornika, po odpowiednim przeliczeniu, pokazuje prędkość i kierunek jazdy manipulatora.

Prędkości pracy siłowników w poszczególnych układach regulowane są przez zawory proporcjonalne z symetryczną charakterystyką sterowania przepływem cieczy roboczej w obu kierunkach. Nadrzędny układ sterujący podaje odpowiedni sygnał na cewki zaworów proporcjonalnych i steruje ilością podawanego oleju. Sterowanie wielkością przepływu oleju odbywa się w sprzężeniu zwrotnym z sygnałem pochodzącym z przetwornika położenia tłoka. Analogicznie - szybkość i kierunek pracy silników hydraulicznych sterowany jest w sprzężeniu zwrotnym z sygnałami z przetworników obrotowo-impulsowych przy wykorzystaniu zaworów proporcjonalnych.


Dzięki wykorzystaniu sygnałów z prze­twor­ników położe­nia tłoków siłowni­ków oraz z przetworników obrotowo-impulsowych silników, możliwa jest praca w cyklu półautomatycznym. Ułatwia to pracę operatorowi manipulatora, odciążając z konieczności równoczesnej kontroli parametrów pracy wszystkich układów napędowych. Zastosowana w hydraulice manipulatora zaawansowana technika sterowania proporcjonalnego pozwala elastycznie i w szerokim zakresie kształtować charakterystykę napędów hydraulicznych.


Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy, sterowania i regulacje. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn samojezdnych i przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 38 400 pracowników osiągnęło w roku 2011 przychody w wysokości około 6,4 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl


W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółek: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc. Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Działy przedsiębiorstwa: Technika Motoryzacyjna, Technika Przemysłowa, Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków, w których zatrudnionych jest ponad 300 000 pracowników, odnotowały w 2011 roku obrót w wysokości 51,5 mld euro. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 350 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. W roku 2011 Bosch przeznaczył ok. 4,2 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 100 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne rozwiązania.

Więcej informacji: www.bosch.pl , www.bosch-prasa.pl


Kontakt dla czytelników:

mgr inż. Sławomir Sokólski

Bosch Rexroth Polska

Tel.: +48 71 364 73 22

E-Mail: slawomir.sokolski@boschrexroth.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Magdalena Chmielewska
Jutrzenki  102/104
02-230  Warszawa
Telefon: +48 22 738 18 80
Fax: +48 22 758 8735
marketing@boschrexroth.pl
Powiązane artykuły

2020-01-27
Hydraulika Mobilna

Silniki dla inteligentnych napędów

Dynamiczne, precyzyjne i łatwe w konfiguracji - najnowsze rozwiązania w dziedzinie napędów firmy Bosch Rexroth spełniają wyśrubowane wymogi w zakresie automatyki


2019-07-29
Hydraulika Mobilna

Krótki, lekki, o wysokiej sprawności: Silnik tłokowy promieniowy MCR-S

Bosch Rexroth rozszerza swoją ofertę silników tłokowych promieniowych o model MCR-S. Ten idealnie nadający się do napędów łańcuchowych nowy silnik wyróżnia się dogodną w montażu budową, a także stabilnym działaniem przy zwiększonej mocy i ulepszonej sprawności rozruchowej.