Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 070023 2014-10-30

Czystość cieczy roboczej: 5 porad, które pomogą chronić Twoje systemy

Czystość cieczy roboczej: 5 porad, które pomogą chronić Twoje systemy

Ciecz robocza jest centralnym elementem każdego systemu hydraulicznego. Często zdarza się, że awaria systemu hydraulicznego jest bezpośrednim skutkiem zanieczyszczenia cieczy roboczej.

Oto jedna z najczęściej cytowanych statystyk dla układów hydraulicznych: blisko 80% wszystkich problemów z układami hydraulicznymi można powiązać z zanieczyszczeniem cieczy roboczej. Skuteczna filtracja cieczy roboczej, obejmująca nadzór oraz zarządzanie jej stanem i czystością może spowodować znaczący wzrost wydajności układów hydraulicznych, wydłużenie ich żywotności oraz czasu efektywnej eksploatacji.

Jako światowy lider w branży produktów hydraulicznych oraz rozwiązań inżynieryjnych do zastosowań przemysłowych i mobilnych, firma Bosch Rexroth dysponuje odpowiednim poziomem wiedzy technicznej we wszystkich ważnych obszarach, które mają wpływ na wydajność, niezawodność i żywotność systemów hydraulicznych w maszynach i urządzeniach.

Jako producent sprawdzonych systemów filtracyjnych oraz filtrów, zainwestowaliśmy mnóstwo czasu i wysiłku w stworzenie zaawansowanej technologii, która zwiększa poziom ochrony przed zanieczyszczeniami. Nasze doświadczenie w projektowaniu tych systemów dało nam dogłębną wiedzę na temat najlepszych metod filtracji cieczy roboczych.

Porady zawarte w niniejszym artykule opierają się na naszej wiedzy, a ich celem jest opracowanie zestawu najlepszych praktyk i zaleceń, które pomogą Państwu lepiej zarządzać filtracją użytkowanych układów hydraulicznych.

Pamiętaj, że nowy olej nie jest olejem czystym: chociaż fakt ten nie jest powszechnie znany, warto zaznaczyć, że olej w typowej beczce o pojemności 200 litrów może mieć klasyfikację czystości ISO 23/21/18 lub gorszą. Rzadko jest to wystarczająca klasa czystości. Dlatego standardową praktyką powinno stać się filtrowanie nowego oleju przed napełnieniem nim zbiornika urządzenia lub systemu. Zalecaną metodą jest przepuszczenie nowego oleju przez odrębny agregat filtrujący przed rozruchem maszyny lub urządzenia.

Jeżeli nowy olej nie zostanie przefiltrowany i użyjemy go w stanie, w jakim został zakupiony, może to doprowadzić do wcześniejszej awarii elementów układu hydraulicznego oraz do szybszego zatkania się wkładu filtrującego.

Dostosuj czystości cieczy roboczej do wymagań układu: współczesne układy hydrauliczne są projektowane z wykorzystaniem komponentów, wymagających określonej klasy czystości cieczy roboczej w celu osiągnięcia najwyższej wydajności układu oraz wydłużenia jego bezawaryjnej pracy. Inne są wymagania dla układu, gdzie pracują tylko rozdzielacze ON/OFF, a inne tam, gdzie zainstalowane są zawory i rozdzielacze proporcjonalne. Minimalne wymagania klasy czystości cieczy roboczej dla pomp tłokowych osiowych są wyższe niż dla pomp zębatych. Dlatego należy upewnić się, że wszystkie wymagania dotyczące elementów układu hydraulicznego są znane, a przewidziana filtracja zapewni odpowiednią klasę czystości. Aby maksymalnie wydłużyć żywotności elementów układu zawsze należy kierować się klasą czystości cieczy roboczej zalecanej przez dostawcę układu. Jeżeli docelowy stopień czystości określony przez producenta nie zostanie osiągnięty, może to doprowadzić do przedwczesnej awarii komponentów oraz obniżenia poziomu efektywności i sterowania, jaki był założony dla danego układu.

Ponadto, utrzymanie określonej klasy czystości cieczy roboczej przez użytkownika może być warunkiem utrzymania gwarancji na element lub cały układ. W przypadku wystąpienia poważnej awarii lub uszkodzenia układu wskutek niedostatecznej czystości cieczy roboczej, producent może odmówić uznania gwarancji.

Zwróć uwagę na to, czy konstrukcja układu hydraulicznego ułatwia dostęp do filtrów: wyzwaniem dla każdego programu obsługi jest łatwość lub trudność, z jaką serwisant może dostać się do tych elementów urządzenia lub instalacji, które wymagają regularnych czynności obsługowych. Im trudniejszy dostęp do filtrów, tym większe prawdopodobieństwo, że nie będą one prawidłowo obsługiwane.

Zdarza się, że filtry umieszczone w miejscach trudno dostępnych lub niebędące na widoku nie są w ogóle serwisowane lub nawet są demontowane. Demontaż filtra lub brak wymiany wkładów filtrujących, gdy wskaźnik zanieczyszczeń sygnalizuje jego zatkanie, spowoduje wprowadzenie do obiegu zanieczyszczonego oleju (np. przez układ bocznikowy filtra) i obniżenie wydajności urządzenia lub przedwczesną awarię jego komponentów. Mimo że może się to wydawać mało ważne na etapie projektowania systemu, należy sprawdzić łatwość dostępu do filtrów i ewentualnie skorygować projekt zabudowy układu w taki sposób, aby zapewnić systematyczną obsługę filtrów oraz sprawić, by nie stała się ona problemem, który będzie wymagać dużych nakładów czasu i pracy.

Ułóż plan obsługi w oparciu o wymagania eksploatacji: każde środowisko produkcyjne, projekt wyposażenia oraz tryb eksploatacji systemu są inne – a to oznacza zróżnicowane metody obsługi filtrów. Częstotliwość wykonywania prac konserwacyjnych musi być określona w zależności od stopnia zanieczyszczenia środowiska, w którym układ hydrauliczny jest użytkowany, trybu eksploatacji (ciągła lub okresowa) oraz projektu systemu filtracji.

Niezależnie od warunków, wkłady filtrów hydraulicznych wymagają wymiany, a jej częstotliwość można określić, pobierając regularnie próbki cieczy roboczej i badając ich stan. Zaleca się ułożenie planu próbkowania cieczy roboczej, ponieważ jest to najlepsza metoda nadzorowania i ustalania, kiedy konieczne jest przeprowadzenie czynności obsługowych. Wskaźniki zanieczyszczeń na filtrach umożliwiają kontrolę wizualną stanu wkładów filtrujących filtrów oraz informują o ich zatkaniu i konieczności wymiany.

Plany obsługi standaryzują praktykę: kierowanie się niepisanymi zasadami przy wymianie wkładów filtrujących może prowadzić do niepotrzebnej wymiany wkładów filtrujących, która powiększa koszty eksploatacji lub też do wydłużenia ich pracy w momencie, kiedy powinny być już dawno wymienione. Brak wymiany wkładów filtrujących w odpowiednim czasie nader często prowadzi do awarii sprzętu, przerw w eksploatacji maszyny oraz konieczności przeprowadzenia kosztownych napraw.

Przed wymianą wkładu filtrującego oczyść powierzchnie sąsiadujące z filtrem: środowisko pracy układu hydraulicznego jest często zanieczyszczone i zawiera szkodliwe substancje skażające. Ryzyko przedostania się tych substancji do obiegu można ograniczyć poprzez oczyszczenie powierzchni sąsiadujących z filtrem.

Wymiana wkładów filtrujących z pominięciem operacji czyszczenia może spowodować przedostanie się potencjalnie szkodliwych substancji do systemu i gwałtownie obniżyć wydajności filtrów chroniących układ hydrauliczny.

Jest to krok często pomijany przez zapracowanych serwisantów, a przecież oczyszczenie powierzchni sąsiadujących z filtrem przed obsługą pomaga wyeliminować substancje skażające u źródła i nie dopuścić do ich przedostania się do obiegu cieczy roboczej oraz systemu filtracji.

Aby umożliwić Państwu lepsze zrozumienie tematu i ułatwić zarządzanie filtracją cieczy roboczych, Bosch Rexroth opublikował broszurę, której zadaniem jest pomoc w określeniu przyczyn problemów występujących podczas eksploatacji systemów hydraulicznych oraz uzyskanie informacji na temat kontroli skażenia cieczy.

Broszura Rexroth Oil Cleanliness Booklet jest bezpłatną 44-stronicową publikacją wydrukowaną na papierze olejoodpornym. Broszura szczegółowo przedstawia zagadnienia związane z filtracją, zawiera tabele objaśniające zakresy tolerancji montażowych komponentów hydraulicznych oraz zalecane klasy czystości cieczy roboczych dla wielu rodzajów zastosowań zgodnie z normą ISO 4406, a także sugerowane poziomy dokładności materiału filtracyjnego/filtracji.

Bosch Rexroth jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth firma oferuje ponad 500 000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy i sterowania. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach przemysłowych, do maszyn samojezdnych oraz urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 37 735 pracowników osiągnęło w roku 2012 przychody w wysokości około 6,54 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. W roku 2012 około 306 000 pracowników Boscha wygenerowało obrót w wysokości 52,5 mld euro. Z początkiem roku 2013 wprowadzono podział na 4 działy przedsiębiorstwa: Techniki Motoryzacyjnej, Technologii Przemysłowej, Dóbr Użytkowych oraz Energetyki i Technicznego Wyposażenia Budynków.

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 360 spółek zależnych i regionalnych w ok. 50 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2012 Bosch przeznaczył ok. 4,8 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 800 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym świecie technologia jest „bliżej nas”.

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc.

Więcej informacji: www.bosch.pl , www.bosch-prasa.pl

Kontakt dla czytelników:

mgr inż. Tomasz Domaszczyński

tel.: +48 22 738 18 50

tomasz.domaszczynski@boschrexroth.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Magdalena Chmielewska
Jutrzenki  102/104
02-230  Warszawa
Telefon: +48 22 738 18 80
Fax: +48 22 758 8735
marketing@boschrexroth.pl