Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 070032 2013-07-22

Systemy napędu i sterowania w pogłębiarce Kraken

Systemy napędu i sterowania w pogłębiarce Kraken

Od wielu lat jedną ze specjalności firmy Bosch Rexroth w systemach dostarczanych dla jednostek pływających są napędy i sterowania instalowane na pogłębiarkach. W Polsce pogłębiarki są budowane sporadycznie. Dlatego specjaliści firmy Bosch Rexroth z dużym zainteresowaniem podjęli się zadania zaprojektowania i dostarczenia systemów napędu hydraulicznego i sterowania elektrycznego urządzeń pokładowych dla budowanej w Gdańskiej Stoczni Remontowej pogłębiarki przeznaczonej dla polskiego armatora - Przedsiębiorstwa Robót Czerpalnych i Podwodnych. Budowana pogłębiarka to jednostka typu koparkowego z usytuowaną na dziobie pontonu pogłębiarki koparką łyżkową firmy Liebherr.


Pogłębiarka ma długość 35 m, szerokość 14 m, wysokość boczną 2,75 m i zanurzenie 1,38 m. Może ona wykonywać prace na głębokości od 2,5 do 15 metrów od linii wodnej. Załoga jednostki liczy 6 osób.


Wszystkie napędzane hydraulicznie urządzenia na jednostce połączone są z centralnym otwartym układem hydraulicznym, zasilanym przez agregat hydrauliczny z dwoma pompami A10VSO71 DFLR z regulatorem mocy napędzanym silnikami elektrycznymi. Zastosowany hydrauliczny układ otwarty zasilania typu load sensing optymalizuje zużycie energii na jednostce i umożliwia jedoczesną pracę kilku urzadzeń pokładowych.


Pogłębiarka wyposażona jest w system trzech opuszczanych nóg, które pozwalają na jej oparcie o dno i stabilizację podczas pracy. Podnoszenie i opuszczanie każdej z nóg pogłębiarki realizowane jest przy pomocy wciągarki linowej. Za pomocą silnika hydraulicznego A2FE90 z nabudowanym blokiem zaworowym napędzany jest bęben wciągarki. Przemieszczanie pogłębiarki wzdłuż pogłębianego toru wodnego realizowane jest także poprzez system hydrauliczny - jedna z nóg ma możliwość przesuwu, wzdłuż osi pontonu, cylindrem hydraulicznym o skoku około 4 m.


Umożliwia to, przy podniesionych pozostałych dwóch nogach, przesunięcie kadłuba pogłębiarki o żądaną wartość, wynikającą z technologii pracy. Manewrowanie pozycją pogłębiarki, względem nabrzeża lub szalandy odbierającej urobek koparki, wykonywane jest przy pomocy 4 wciągarek manewrowych. Każda z wciągarek jest napędzana silnikiem A2FE45 z nabudowanym blokiem zaworowym.


Sterowanie ruchami roboczymi urządzeń pokładowych realizowane jest poprzez 10-cio sekcyjny rozdzielacz proporcjonalny M4-12. Sterowanie rozdzielaczem odbywa się zdalnie elektronicznie z możliwością sterowania ręcznego, lokalnego, awaryjnego.


Rozdzielacz ten umożliwia płynne bezstopniowe sterowanie ruchem 3 wciagarek podnoszenia/opuszczania nóg pogłębiarki, 4 wciągarek manewrowych, cylindrem hydraulicznym napędu nogi przesuwnej oraz cylindrami blokad opuszczanych nóg pogłębiarki.


Zestaw urządzeń pokładowych jednostki uzupełniają dwie wciągarki kotwiczne, zasilane także z centralnego układu hydraulicznego. Sterowane niezależne od systemu sterowania pozostałych urządzeń pokładowych, z lokalnych miejsc sterowania wyposażonych w jednosekcyjne manualnie sterowane rozdzielacze M4-12, umożliwiają precyzyjne sterowanie pracą tych wciagarek.


Wciągarki kotwiczne są napędzane wolnoobrotowymi silnikami wysokomomentowymi typu MR 1400 z nabudowanymi blokami zaworowymi.

Elektryczny układ zasilająco-sterujący, dostarczony przez firmę Bosch Rexroth, umożliwia rozruch i kontrolę pracy agregatu hydraulicznego oraz sterowanie pracą urządzeń pokładowych pogłębiarki. Sterowanie to jest możliwe ze stacjonarnego pulpitu operatora, znajdującego się w pomieszczeniu sterówki, lub zdalnie radiowo z przenośnego radiowego pulpitu sterującego.


Umożliwia to operatorowi koparki sterowanie urządzeniami pokładowymi pogłębiarki bez opuszczania kabiny koparki.

Systemy hydrauliczny i elektryczny, dostarczone na pogłębiarkę, zbudowane zgodnie z przepisami Polskiego Rejestru Statków, otrzymały certyfikat PRS i pozytywnie przeszły próby pracy urządzeń.


Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy i sterowania. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn samojezdnych i przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 38 400 pracowników osiągnęło w roku 2011 przychody w wysokości około 6,4 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl


W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółek: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc. Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Działy przedsiębiorstwa: Technika Motoryzacyjna, Technika Przemysłowa, Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków, w których zatrudnionych jest ponad 300 000 pracowników, odnotowały w 2011 roku obrót w wysokości 51,5 mld euro. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 350 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. W roku 2011 Bosch przeznaczył ok. 4,2 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 100 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne rozwiązania.

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Magdalena Chmielewska
Jutrzenki  102/104
02-230  Warszawa
Telefon: +48 22 738 18 80
Fax: +48 22 758 8735
marketing@boschrexroth.pl
Powiązane artykuły

2014-09-25
Aplikacje mszynowe i projektowe

Głębie mórz i oceanów

Jest mało prawdopodobne, aby Robert Bosch czytał poezję Adama Mickiewicza. Nigdy też nie mieli możliwości się spotkać, ale obaj - choć w różnych dziedzinach - byli wybitnymi osobistościami swoich czasów. Posiadali też bardzo charakterystyczną, wspólną cechę: ich umysły łamały bariery, które innym wydawały się nie do pokonania. Taka postawa cechuje również obecnych pracowników koncernu Bosch i spadkobierców wartości prezentowanych przez jego założyciela.


2014-03-03
Aplikacje maszynowe i projektowe

KPCS 148 – udana współpraca Bosch Rexroth i Becker Warkop

Firma Bosch Rexroth jest znanym producentem zespołów hydrauliki siłowej i dostawcą kompletnych systemów napędowych do maszyn i urządzeń przemysłowych oraz do zastosowań mobilnych, takich jak maszyny budowlane, komunalne, leśne itp.