Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 00008 2012-02-08

Dzięki silnemu wzrostowi firma Bosch Rexroth osiągnęła w 2011 nowy rekord obrotów

Dzięki silnemu wzrostowi firma Bosch Rexroth osiągnęła w 2011 nowy rekord obrotów

– Rok finansowy 2011 dowodzi, że przyjęty przez firmę Bosch Rexroth w roku 2010 nowy kierunek strategiczny jest słuszny. We wszystkich regionach i jednostkach biznesowych mogliśmy wyraźnie przyspieszyć – tak rozpoczął swoją doroczną konferencję prasową dr Karl Tragl, prezes zarządu spółki Bosch Rexroth AG.

I rzeczywiście, wyniki firmy Bosch Rexroth AG są imponujące: przekroczyliśmy swój cel rozwojowy na rok 2011, osiągając obroty rzędu 6,443 miliarda euro, co odpowiada wzrostowi o 27,2 procenta w stosunku do roku 2010 i stanowi najwyższą wartość obrotów w historii przedsiębiorstwa.

Liczba otrzymywanych zamówień na koniec roku sięgnęła 7,2 miliarda euro, przekraczając o 22 procent, i tak bardzo już wysoką, wartość ubiegłoroczną. Rok 2012 firma Bosch Rexroth rozpoczęła z imponującą liczbą zamówień i pomimo spowolnionego rozwoju w branży budowy maszyn i urządzeń w Niemczech w pierwszym kwartale 2012 roku oraz wolniejszego wzrostu w Chinach, taki wynik pozwala na spojrzenie w przyszłość z ostrożnym optymizmem. Optymizm ten wzmacniają ponadto pozytywne impulsy, które docierają z Brazylii, Rosji, Indii oraz poprawa koniunktury w USA.

– W tych warunkach rynkowych firma Bosch Rexroth będzie kontynuować w 2012 roku odnotowany w minionych latach wzrost, zgodnie z nakreślonymi planami perspektywicznymi, nawet jeśli wynik nie będzie tak dobry jak w roku 2011 – twierdzi dr Tragl.

Dalszy wzrost sprzedaży w rozwijających się regionach

W 2011 roku firma Bosch Rexroth mogła wyraźnie przyspieszyć we wszystkich regionach świata. Do prawie 25-procentowego wzrostu obrotów w Niemczech przyczyniła się silna poprawa koniunktury w sektorze budowy maszyn.

W Europie, poza Niemcami, przedsiębiorstwo odnotowało wzrost o ponad 33 procent. W regionie Azji i Pacyfiku firma Bosch Rexroth kontynuowała wysoką dynamikę rozwoju z minionych lat, odnotowując ponad 26- procentowy wzrost. W Indiach obroty w roku 2011 wzrosły nawet powyżej 34 procent. Oznacza to prawie trzykrotny wzrost na tym rynku od roku 2005. W Chinach po raz pierwszy został niemalże przekroczony próg miliarda euro. Również ponad 20-procentowy wzrost obrotów w Ameryce Północnej i Południowej przyczynił się do sukcesu przedsiębiorstwa.

– Mogliśmy osiągnąć ten wzrost dzięki utrzymaniu na pokładzie kluczowej załogi w czasie kryzysu oraz dużym inwestycjom w dodatkowe moce produkcyjne i w pracowników, jakie poczyniliśmy w minionych latach – powiedział dr Tragl.

Pomyślny rozwój biznesu spowodował wzrost zatrudnienia w firmie Bosch Rexroth o niemal 3500 osób, dzięki czemu liczba pracowników na koniec roku wzrosła do ponad 38 000 osób.

Rozwój wszystkich sektorów przedsiębiorstwa

Wszystkie trzy sektory przedsiębiorstwa przyczyniły się do jego rozwoju: Sektor Mobile Applications (rozwiązań mobilnych) miał największy wkład i umocnił swoją pozycję lidera na światowym rynku. Sektor Industrial Applications (rozwiązań przemysłowych) mógł wyraźnie przyspieszyć w niemal wszystkich branżach budowy maszyn i urządzeń. Sektor wykorzystania źródeł energii odnawialnych poszerzył paletę produktów w zakresie rozwiązań związanych z przekładniami i napędami dla elektrowni wiatrowych o usługi (na przykład zdalna kontrola nad eksploatacją), które przyczyniają się do eliminowania przestojów.

W roku 2011 kontynuowano przenoszenie znaczącej części działalności biznesowej w kierunku Azji oraz Ameryki Południowej. Firma Bosch Rexroth konsekwentnie poszerzała tam wzrost sprzedaży swoich produktów, stwarzając równocześnie dodatkowe potencjały produkcyjne. Ogromne nakłady – łącznie ponad 312 mln Euro, firma Bosch Rexroth przeznaczyła na badania i rozwój.

Wyjście naprzeciw nowym wyzwaniom rynku związanym z zaostrzeniem norm emisyjnych, energooszczędnością czy też redukcją wszystkich kosztów obsługi to wyzwania dla producentów maszyn, które podejmujemy razem z nimi. Inwestując w tym zakresie, koncentrujemy się przede wszystkim na elektronizacji wszystkich technologii napędowych, a także dywersyfikacji produktów odpowiednio do regionalnych potrzeb.

Uwarunkowania działalności firmy Bosch Rexroth w Polsce

Rynek polski, mimo znacznego stabilnego wzrostu PKB, rosnącej konsumpcji oraz wyraźnego wzrostu produkcji przemysłowej dóbr konsumpcyjnych, w produkcji maszyn i urządzeń tj. w obszarze stanowiącym główny rynek dla produktów firmy Bosch Rexroth, odmiennie od naszych zachodnich i południowych sąsiadów, odnotował nieznaczny spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dlatego też poziom sprzedaży w wysokości 126 mln złotych odnotowany przez Bosch Rexroth Sp. z o.o. w roku 2011 zawdzięczamy przede wszystkim konsekwencji w realizacji strategii zaspokajania kompleksowych potrzeb klientów w branży napędów i sterowań oraz koncentracji na branżach nadal stabilnie się rozwijających.

17-procentowy wzrost obrotów Spółki w porównaniu z rokiem 2010, to efekt wykorzystania szans i projektów, szczególnie w branżach maszyn górniczych, energetyce, przemyśle środków transportu, ale także w realizowanych w Polsce inwestycjach infrastrukturalnych.

Firma Bosch Rexroth w Polsce to stabilny, zatrudniający 136 osób, partner oferujący niezawodne, spełniające wszystkie specyficzne wymagania eksploatacyjne systemy napędowe. Nasi inżynierowie, obsługujący blisko 3000 klientów i operujący z 7 Biur Regionalnych, są wspierani przez specjalistyczne centra kompetencyjne w Gdańsku, Warszawie i Czeladzi oraz przez systemowe zaplecze firmy Bosch Rexroth. Proces ten rozpoczyna się już na etapie projektu nowo powstających czy modernizowanych maszyn i urządzeń. Przygotowane i dostarczone przez nas kompletne systemy napędowe posiadają wszelkie dopuszczenia i certyfikaty. Wykorzystując najwyższej jakości produkty firmy Bosch Rexroth oraz doświadczenie niekwestionowanego lidera w branży, możemy zaoferować optymalne z punktu widzenia klienta indywidualne rozwiązania. Pozwala to naszym klientom skrócić czas przygotowania swojego produktu, jak również znacznie ograniczyć bądź wręcz wyeliminować ryzyko związane z pracami B+R.

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod markę Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy, sterowania i regulacje. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn samojezdnych i przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 38 400 pracowników osiągnęło w roku 2011 przychody w wysokości około 6,4 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółek: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc. Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Działy przedsiębiorstwa: Technika Motoryzacyjna, Technika Przemysłowa, Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków, w których zatrudnionych jest ponad 300 000 pracowników, odnotowały w 2011 roku obrót w wysokości 51,5 mld euro. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 350 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. W roku 2011 Bosch przeznaczył ok. 4,2 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 100 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne rozwiązania.

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Magdalena Chmielewska
Jutrzenki  102/104
02-230  Warszawa
Telefon: +48 22 738 18 80
Fax: +48 22 758 8735
marketing@boschrexroth.pl
Powiązane artykuły

2020-09-02
Automatyzacja przemysłu

Nagroda, która podkreśla znaczenie innowacyjności

Nagroda German Innovation Award jest przyznawana produktom, które wyróżniają się na tle istniejących rozwiązań, zwłaszcza pod względem komfortu użytkowania i oferowanych korzyści. ctrlX AUTOMATION to właśnie taki produkt. Pokazuje on, że w dzisiejszych czasach budowanie maszyn oznacza tworzenie oprogramowania, co stawia zupełnie nowe wymagania w zakresie systemów automatyzacji.


2019-06-19
Informacja Korporacyjna

Dwie nagrody German Brand Award 2019 dla wyjątkowej marki

Wyjątkowość nowej tożsamości naszej marki została właśnie oficjalnie potwierdzona. W konkursie German Brand Award 2019 zdobyliśmy złoto jako najlepsza marka w kategorii: „Przemysł, maszyny i inżynieria” oraz Nagrodę Zwycięzcy w kategorii: „Tożsamość korporacyjna”. Te dwie nagrody potwierdzają, że marka Rexroth jest wyjątkowa, nowoczesna i przyszłościowa. Co więcej, w pełni odzwierciedla ona hasło: WE MOVE. YOU WIN.