Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 090006 2012-11-21

Nowa pompa A1VO pozwala zaoszczędzić nawet do 10 000 litrów oleju napędowego

Nowa pompa A1VO pozwala zaoszczędzić nawet do 10 000 litrów oleju napędowego

Pompa osiowa o zmiennej wydajności A1VO

Pompa o zmiennej wydajności A1VO firmy Bosch Rexroth jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku i umożliwia zastosowanie systemów oszczędzających energię Load-Sensing również w kategorii ciągników o niskiej mocy.

Specjalnie skonstruowana dla segmentu mniejszych ciągników pompa osiowa o zmiennej wydajności A1VO zmniejsza zużycie oleju napędowego nawet do 10 000 litrów w ciągu całego okresu użytkowania maszyny wynoszącego 6 000 roboczogodzin. Różnica w cenie nowej pompy A1VO o zmiennej wydajności w porównaniu do pomp o stałej wydajności zmniejsza się tak bardzo, że po raz pierwszy pozwala na ekonomiczne przejście ze stosowanego dotychczas systemu Open-Center-Design na system Load-Sensing.

Rozwiązanie to wykorzystuje moc hydrauliczną w zależności od jej zapotrzebowania. Symulacje prowadzone z często stosowanym na rynku silnikiem Diesla o mocy 90 KM potwierdzają oszczędność zużycia paliwa pomiędzy 10 a 15 % na jedną roboczogodzinę przy pracy w trybie mieszanym.

W większych ciągnikach system Load- Sensing przyjął się już w dużym stopniu jako technologia zmniejszająca zużycie paliwa i emisję spalin. Dla bardzo wrażliwego na ceny segmentu małych ciągników technologia ta, jak dotychczas, była zbyt kosztowna. W związku z tym firma Bosch Rexroth podczas konstrukcji nowej pompy o zmiennej wydajności A1VO uwzględniła potrzeby tego segmentu rynku - m.in. poprzez ulokowanie wszystkich przyłączy w płycie przyłączeniowej i wyraźne zmniejszenie różnorodności typów. Upraszcza to produkcję i przyczynia się do tego, że dla segmentu małych ciągników osiągnięty zostaje odpowiedni stosunek ceny do wydajności. Aby ułatwić producentom ciągników zastosowanie nowej pompy, A1VO przypomina wymiarami i danymi technicznymi pompy o stałej wydajności, które dotychczas były przez nich stosowane. Przy objętości 35 cm3 jest ona obliczona na prędkość obrotową do 3 000 obr/min. Pompa o zmiennej wydajności osiąga ciśnienie robocze 250 bar oraz ciśnienie szczytowe nawet do 315 bar i wydajność do 105 l/min. Współczynnik sprawności wynosi blisko 90 %. Żywotność jest porównywalna z wariantami A10VO i A10VNO stosowanymi w dużych ciągnikach.

Na podstawie obszernych symulacji z wykorzystaniem oryginalnych danych pochodzących z charakterystyki popularnego na rynku silnika Diesla o mocy 90 KM, firma Bosch Rexroth obliczyła oszczędności w zużyciu paliwa pomiędzy 10 a 15,9 % na jedną roboczogodzinę. Przy tym wyniki uwzględniają różne cykle obciążenia: zaczynając od trybu jezdnego bez obciążenia układu hydraulicznego, poprzez tryb z częściowym obciążeniem, aż po pełne obciążenie układu hydraulicznego roboczego. Największe oszczędności w zakresie zużycia oleju napędowego uzyskuje się w trybie obciążenia częściowego pompy, jak np. utrzymywanie pługu podczas przejazdu lub podczas pracy z ładowaczem czołowym. Przyjmując przeciętną długość eksploatacji 6 000 godzin i w oparciu o typowy podział cykli obciążenia, oszczędności sięgają około 10 000 litrów oleju napędowego.

Bosch Rexroth jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth firma oferuje ponad 500 000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy i sterowania. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach przemysłowych, do maszyn samojezdnych oraz urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 37 735 pracowników osiągnęło w roku 2012 przychody w wysokości około 6,54 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. W roku 2012 około 306 000 pracowników Boscha wygenerowało obrót w wysokości 52,5 mld euro. Z początkiem roku 2013 wprowadzono podział na 4 działy przedsiębiorstwa: Techniki Motoryzacyjnej, Technologii Przemysłowej, Dóbr Użytkowych oraz Energetyki i Technicznego Wyposażenia Budynków.

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 360 spółek zależnych i regionalnych w ok. 50 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2012 Bosch przeznaczył ok. 4,8 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 800 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym świecie technologia jest „bliżej nas”. W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc.

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Magdalena Chmielewska
Jutrzenki  102/104
02-230  Warszawa
Telefon: +48 22 738 18 80
Fax: +48 22 758 8735
marketing@boschrexroth.pl
Powiązane artykuły

2020-03-05
Aplikacje maszynowe i projektowe

Bosch Rexroth modernizuje system hydrauliczny wieży Eiffla

Firma Bosch Rexroth zmodernizowała system hydrauliczny windy w zachodnim filarze wieży Eiffla, wykorzystując najnowocześniejsze komponenty, ale zachowując charakter oryginalnych rozwiązań technicznych tej wspaniałej budowli.


2019-10-16
Automatyzacja Przemysłu

Rozwiązanie MTX - zaawansowany cyfrowo system CNC

Najnowsza wersja oprogramowania MTX, systemu sterowania CNC rozszerza i upraszcza możliwości cyfrowe obrabiarek poprzez symulacje maszynowe 3D jako część bieżących zadań. Wzrost znaczenia cyfryzacji i łączności sprawił, że system sterowania CNC przekształcił się, zarówno pod względem projektowym, jak i funkcjonalnym w praktyczne i sprawdzone rozwiązanie Internetu rzeczy IoT, które już dziś spełnia przyszłe wymagania w zakresie łączności