Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
 • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 030018 2011-11-12

Hydromechaniczna przekładnia o zmiennym przełożeniu HVT

Hydromechaniczna przekładnia o zmiennym przełożeniu HVT

Przekładnia HVT

W maszynach budowlanych stosowane są głównie hydrokinetyczne i hydrostatyczne układy napędowe jazdy. Oba układy posiadają specyficzne własności.

Układy hydrokinetyczne charakteryzują się:

 • wysoką sprawnością przy wysokich prędkościach jazdy,
 • maksymalnym momentem rozruchu napędu,
 • dużą liczbą biegów,
 • małą sprawnością przy niskiej prędkości obrotowej silnika spalinowego,
 • prędkością pojazdu zależną od prędkości obrotowej silnika spalinowego.

Układy hydrostatyczne charakteryzują się:

 • wysoką siłą napędową przy niskiej prędkości obrotowej silnika spalinowego,
 • wysoką manewrowością pojazdu,
 • niskim zużyciem mechanicznym przy zmianie kierunku jazdy i hamowaniu pojazdu,
 • dużym zakresem mocy napędzającej układ,
 • niską sprawnością przy wysokich prędkościach jazdy,
 • ograniczonym zakresem prędkości przeniesienia napędu.

Hydromechaniczna przekładnia o zmiennym przełożeniu HVT jest przykładem układu napędowego, posiadającego zalety układów hydrokinetycznych i hydrostatycznych.

W tym układzie napędowym, przekładnia hydrostatyczna pracuje równolegle z napędem mechanicznym.

Wewnątrz przekładni HVT można wyróżnić górny napęd hydrostatyczny i dolny napęd mechaniczny. Każdym z tych układów przekazywany jest napęd oddzielnie lub łącznie. Moc wyjściowa z przekładni sumowana jest w przekładni planetarnej i przekazywana jest do wału napędowego.

Podczas startu pojazdu oraz jazdy z niskimi prędkościami napęd przekazywany jest przez układ hydrostatyczny.

Napęd HVT wykorzystywany jest:

 • podczas jazdy z wysoką siłą napędową, z niskimi prędkościami jazdy,
 • do szybkich przyspieszeń i hamowania,
 • do precyzyjnych podjazdów i manewrowania,
 • przy zmianie kierunku jazdy,
 • do hamowania pojazdu.

Podczas zwiększania prędkości z częściowym obciążeniem silnika spalinowego używany jest równocześnie napęd hydrostatyczny i mechaniczny. Powoduje to przyspieszenie pojazdu bez przerwania siły napędowej.

Podczas jazdy z maksymalną prędkością moc przekazywana jest drogą mechaniczną przy zachowaniu wysokiej sprawności układu napędowego.

Podczas jazdy pojazdu do tyłu zachowane są takie same właściwości układu jak przy jeździe do przodu.

Konstrukcja przekładni HVT zawarta jest w jednej obudowie, w której zabudowany jest napęd hydrostatyczny i mechaniczny. Praca obu napędów sterowana jest elektronicznym układem sterującym. Wybierając odpowiedni do warunków pracy pojazdu przepływ napędu przez układ hydrostatyczny i mechaniczny. Układ zapewnia również napęd przekładni stałą mocą silnika spalinowego.

Napęd maszyny z przekładnią HVT możliwy jest stałą mocą przy zmiennej jej prędkości jazdy i obciążeniu. Ta właściwość przekładni HVT, jak również wysoka jej sprawność umożliwiają zastosowanie silnika o mniejszej mocy w porównaniu do silnika napędzającego pojazd z układem hydrokinetycznym lub hydrostatycznym. Mniejsza moc silnika powoduje mniejsze zużycie paliwa oraz niższą emisję spalin.

Napęd stałą mocą pojazdu z przekładnią HVT umożliwia ustawienie mocy silnika odpowiadającej minimalnej emisji spalin oraz jego głośności. Pozwala on na ekologiczną pracę silnika, a zatem i pojazdu. Praca przekładni możliwa jest przy użyciu stałej mocy, nawet przy zmiennej prędkości jazdy i obciążeniu masy.

Zmiana kierunku jazdy przez przekładnię hydrostatyczną oraz hydrostatyczne hamowania pojazdem powoduje niższe zużycie mechaniczne układu, a zatem i pojazdu, co obniża koszty jego eksploatacji i napraw.

Podwójny napęd wykorzystywany był dotychczas w traktorach. Firma Bosch Rexroth zastosowała ten rodzaj napędu do maszyn budowlanych, takich jak ładowarki i równiarki.

Dzięki wysokiej sprawności, a także dużych przyspieszeń układu, uzyskamy wysoką wydajność maszyn. Możliwość napędu maszyn ze stałą mocą oraz ustawienia wartości mocy odpowiadającej minimalnej emisji spalin spowoduje łatwiejszą aplikację silników spalinowych do maszyn spełniających ostre normy TIER4.

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth firma oferuje ponad 500 000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy i sterowania. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach przemysłowych, do maszyn samojezdnych oraz urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 38 400 pracowników osiągnęło w roku 2011 przychody w wysokości około 6,4 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółek: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc. Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Działy przedsiębiorstwa: Technika Motoryzacyjna, Technika Przemysłowa, Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków, w których zatrudnionych jest ponad 300 000 pracowników, odnotowały w 2011 roku obrót w wysokości 51,5 mld euro. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 350 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. W roku 2011 Bosch przeznaczył ok. 4,2 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 100 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne rozwiązania.

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Magdalena Chmielewska
Jutrzenki  102/104
02-230  Warszawa
Telefon: +48 22 738 18 80
Fax: +48 22 758 8735
marketing@boschrexroth.pl
Powiązane artykuły

2016-08-09
Informacje korporacyjne

Od 25 lat wprawiamy w ruch

Firma Bosch Rexroth Sp. z o.o. należąca do koncernu Bosch Rexroth AG już od lat sześćdziesiątych istnieje na rynku polskim. Dzięki zebranym doświadczeniom z własnych zakładów produkcyjnych z całego świata oraz szerokiej ofercie systemowej, firma jest w stanie zaoferować wydajne, precyzyjne, bezpieczne i energooszczędne rozwiązania z zakresu hydrauliki przemysłowej oraz hydrauliki w technice mobilnej, regulowanych napędów elektrycznych i sterowań oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu.


2020-06-22
Hydraulika przemysłowa

Nowoczesne maszyny do zimowego utrzymania płyty lotnisk z elektroniką BODAS Bosch Rexroth

Utrzymanie pełnych zdolności operacyjnych portu lotniczego zimą to duże wyzwanie technologiczne, organizacyjne oraz finansowe. W okresie zimowym pracownicy lotniska wykorzystują różnorodne maszyny, aby pasy startowe, drogi kołowe, miejsca postojowe oraz drogi dojazdowe na obszarze lotniska nie były pokryte śniegiem, były odpowiednio przyczepne a betonowa nawierzchnia pokrywająca te powierzchnie nie ulegała szybkiej degradacji. Każdy błąd może doprowadzić do przesunięcia lub odwołania lotów, a każde niedopatrzenie do niebezpiecznej sytuacji.