Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI070015 2014-02-28

W czasach wyzwań przyszedł czas na innowacje

W czasach wyzwań przyszedł czas na innowacje

W czasach wyzwań przyszedł czas na innowacje

Jedną z podstawowych cech napędów firmy Bosch Rexroth jest łatwość instalacji i niewielka wymagana przestrzeń. Oznacza to także, że wymagana powierzchnia pod zabudowę maszyn produkcyjnych może zostać tak zoptymalizowana, aby uzyskać jak najniższe koszty instalacji i jak najlepszą dostępność.

Instalacja nowego układu napędowego do aktualnie stosowanych lub unowocześnionych, jak również nowych maszyn, staje się bardzo prosta. Wystarczy tylko dołączyć bezpośredni napęd hydrauliczny do wału napędowego maszyny.

W ciągu ostatnich lat przemysł gumowy na całym świecie stawiał czoła oraz trudniejszym wyzwaniom. Pojawiły się nowe wymagania, aby mieszanki zapewniały jeszcze lepszą wydajność i były bardziej przyjazne dla środowiska. W tym samym czasie ogromnie wzrosły koszty podstawowych składników, takich jak: kauczuk surowy, wypełniacze, odpowiednie odczynniki itp. Wszystko te elementy mają wpływ na naszą codzienną pracę i podkreślają konieczność innowacyjności w zakresie zastosowania nowych składników, środków chemicznych i procesów, aby pozostać konkurencyjnym na rynku.

Patrząc wstecz, można zauważyć ogromne zmiany, jakie zaszły w przemyśle gumowym. W dziedzinie mieszanek gumowych do produkcji opon wdrożono zakaz stosowania aromatyzowanych olejów technologicznych, wprowadzono wypełniacze z dwutlenku krzemu i zwiększono zastosowanie kauczuku syntetycznego, co miało znaczący wpływ na proces mieszania gumy.

Zwiększone światowe zapotrzebowanie na mieszanki gumowe spowodowało wzrost cen głównych składników, takich jak: kauczuk surowy i kauczuk syntetyczny, a także sadzy i wypełniaczy krzemionkowych. Od początku 2009 roku do początku 2011 roku cena rynkowa kauczuku surowego wzrosła czterokrotnie, a kauczuku syntetycznego (kauczuk styrenowo-butadienowy) – 2,5-krotnie.

W okresie dużych podwyżek cen środków chemicznych wzrosło także zapotrzebowanie na produkty bardziej przyjazne dla środowiska. W dziedzinie mieszanek gumowych do produkcji opon odnotowaliśmy znacznie zwiększone zapotrzebowanie na redukcję tarcia tocznego i zmniejszenie emisji toksyn do atmosfery, powstających ze zużycia opon oraz w trakcie ich produkcji. Zmiany te doprowadziły do zastosowania nowych składników, np. większe użycie dwutlenku krzemu jako wypełniacza w produkcji mieszanek do opon, co znacząco wpływa na procesy mieszania i procesy wytwórcze.

Wysokie koszty środków chemicznych są odczuwalne i wiele firm zadaje sobie pytanie: jak dalej iść do przodu? Czy to możliwe, aby stosować więcej kauczuku syntetycznego niż naturalnego? Jaki będzie to miało wpływ na proces produkcyjny i wydajność produktów? Czy możliwe jest zastosowanie tańszych środków chemicznych? Co należy zmienić, aby produkować lepsze i nowsze produkty?

„Wierzę, że zmiany będą postępować. Przemysł gumowy odnotuje jeszcze więcej zmian w przyszłości”, mówi Uno Sundelin, szef sektora odpowiedzialnego za przemysł gumowy w firmie Bosch Rexroth. „Aby sprostać konkurencji, istotne będzie posiadanie elastycznej linii produkcyjnej, którą będzie można w szybki i prosty sposób dostosować do nowych wyzwań. Każda maszyna produkcyjna powinna posiadać jak najwyższą elastyczność, tak by była gotowa do przerobu różnych materiałów, spełniała rozmaite wymagania produkcyjne jak np. zmienna prędkość mieszania i mielenia, a także zróżnicowane obciążenie robocze.”

Zmiana prowadzi do innowacji

Trudne wymagania stawiane w przemyśle gumowym nie tylko wywołały szereg pytań i wyzwań, lecz także doprowadziły do powstania innowacyjnych produktów i lepszych rozwiązań. To samo dotyczy firmy Bosch Rexroth, która przez długi czas dostarczała wszechstronne i elastyczne rozwiązania dotyczące maszyn dla przemysłu gumowego. Podstawą tej elastyczności jest nie tylko szeroki zakres prędkości i wysoka obciążalność chwilowa zainstalowanego sprzętu, lecz także fakt, że można naprawdę łatwo zwiększyć prędkość, moc i moment w już zainstalowanych napędach.

Obecnie systemy i rozwiązania firmy Bosch Rexroth umożliwiają uzyskanie większych wydajności maszyn oraz zwiększają możliwości w zakresie sterowania. Tworzą one wraz z rozwiązaniami napędowymi marki Rexroth jeszcze lepszą bazę do wyposażania wszystkich typów i rozmiarów mikserów, walcarek, kalandrów, wytłaczarek itp.

Wszechstronne systemy bazujące na konstrukcji modułowej ułatwiają przystosowanie do zmieniających się potrzeb zarówno teraz, jak i w przyszłości. Jeśli proces produkcyjny wymaga większej prędkości niż ta, którą mogą uzyskać początkowo zainstalowane urządzenia, możliwe będzie łatwe dodanie kolejnego modułu do układu napędowego w celu zwiększenia dostępnej prędkości. Jeśli proces sporządzania mieszanki wymaga większego obciążenia niż zaprojektowany system napędowy, wówczas będzie można łatwo zaadaptować lub wymienić silnik hydrauliczny stosownie do wymaganego momentu.

Ponadto, główne cechy napędów, takie jak: wysoka obciążalność udarowa, wysoki moment startowy, niewrażliwość na trudne warunki pracy, wysoki poziom kontroli układu napędowego umożliwiają przeprowadzenie procesu sporządzania mieszanki z większą dokładnością i efektywnością, przyczyniając się do jeszcze lepszej wydajności i jakości produkowanych mieszanek.

„Oferujemy doskonałe rozwiązania dla wszystkich zastosowań w przemyśle mieszanek gumowych”, mówi Uno Sundelin. „Przede wszystkim w zakresie urządzeń do mieszania gumy. Jednak wraz z szeroką ofertą produktów i rozwiązań jakie firma Bosch Rexroth zapewnia, do przemysłu gumowego dostarczane jest również wyposażenie do pras formujących, pras do opon, maszyn do transportu i konfekcjonowania opon.”

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod markę Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy, sterowania i regulacje. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn samojezdnych i przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 38 400 pracowników osiągnęło w roku 2011 przychody w wysokości około 6,4 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 5 spółek: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o., Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o., Holger Christiansen oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc. Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Działy przedsiębiorstwa: Technika Motoryzacyjna, Technika Przemysłowa, Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków, w których zatrudnionych jest ponad 300 000 pracowników, odnotowały w 2011 roku obrót w wysokości 51,5 mld euro. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 350 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. W roku 2011 Bosch przeznaczył ok. 4,2 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 100 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne rozwiązania.

Więcej informacji: www.bosch.pl , www.bosch-prasa.p l

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Arkadiusz  Bręk
Krucza  6
62-080  Tarnowo Podgórne
Telefon: +48 61 816 77 69
arkadiusz.brek@boschrexroth.pl