Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
 • Start
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 080016 2012-06-08

Nowa seria rozdzielaczy WE10…5X

Nowa seria rozdzielaczy WE10…5X

Rozdzielacz WE10...5X

Jednym z efektów ciągłej modernizacji wyrobów firmy Bosch Rexroth jest nowa seria 5X rozdzielaczy suwakowych bezpośredniego działania ze sterowaniem elektromagnetycznym wielkości WE10.

Rozdzielacze te posiadają podwyższone maksymalne ciśnienie robocze z dotychczasowych 315 bar do 350 bar, przy zwiększonym maksymalnym natężeniu przepływu ze 120 L/min do 150 L/min. Dzięki specjalnie ukształtowanemu korpusowi posiadają mniejszą masę i dostosowane są do pracy z użyciem powszechnie stosowanych mediów roboczych. Ponadto wymiary śrub mocujących, płyty przyłączeniowe, jak również wtyczki elektryczne pozostają niezmienione.

Firma Bosch Rexroth przewiduje, że do końca drugiego kwartału 2012, seria 5X rozdzielaczy sterowanych elektrycznie całkowicie zastąpi serie 3X/4X. Nowe serie rozdzielaczy ze sterowaniem mechanicznym, ręcznym i pneumatycznym mają zastąpić stare serie do końca roku 2012.

Mówiąc o nowych rozdzielaczach, szczególnie tych sterowanych elektrycznie, nie sposób nie zauważyć, że w porównaniu z dotychczasowymi nowa seria WE10…5X posiada:

 • większą ilość typów suwaków, w tym o zwiększonym czasie przesterowania (symbol suwaków „73” i przy zastosowaniu zwężki A12);
 • zwiększony zakres napięć zasilających prądu stałego i prądu przemiennego (prąd zmienny tylko w wykonaniu z centralnym przyłączem);
 • wykonanie tylko z cewkami prądu stałego; dla prądu przemiennego centralne przyłącze posiada wbudowany układ prostowniczy;
 • dla wybranych napięć sterowania, cewki spełniające wymagania amerykańskiej normy UL429;
 • możliwość bezpośredniego zamówienia rozdzielaczy wg. wykonań zgodnych z CSA i ANSI B93.9;
 • większą ilość typów uszczelnień; wprowadzono uszczelnienia dla cieczy trudnopalnych typu HFC i do pracy w niskich temperaturach otoczenia.
 • Należy także zwrócić uwagę na to, że nowa seria rozdzielaczy ma w odniesieniu do starych serii:
 • zmienione dopuszczalne zakresy przepływów dla poszczególnych suwaków w zależności od ciśnienia pracy rozdzielacza;
 • nieco większe opory przepływu dla typowych (popularnych) suwaków np. „J”, „E”, „H”…;
 • zwiększone czasy przesterowania suwaków przy włączaniu i wyłączaniu cewek zasilających;
 • większy wymiar długościowy dla zasilania prądem przemiennym (brak wykonań z cewkami prądu przemiennego, które posiadały mniejszą długość).

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod markę Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy, sterowania i regulacje. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn samojezdnych i przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 38 400 pracowników osiągnęło w roku 2011 przychody w wysokości około 6,4 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.p l

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 5 spółek: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o., Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o., Holger Christiansen oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc. Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Działy przedsiębiorstwa: Technika Motoryzacyjna, Technika Przemysłowa, Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków, w których zatrudnionych jest ponad 300 000 pracowników, odnotowały w 2011 roku obrót w wysokości 51,5 mld euro. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 350 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. W roku 2011 Bosch przeznaczył ok. 4,2 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 100 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne rozwiązania.

Więcej informacji: www.bosch.pl , www.bosch-prasa.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Lech Pajmel
Jutrzenki 102/104
02-230  Warszawa
Telefon: +48 22 738 18 56
lech.pajmel@boschrexroth.pl
Powiązane artykuły

2019-06-13
Automatyzacja Przemysłu

Nowy sterownik PLC firmy Bosch Rexroth ułatwia połączenie z systemami IoT wyższego poziomu

Bazując na wielu standardach w dziedzinie automatyki i informatyki oraz oferując opcję wewnętrznego przetwarzania danych, nowy system ILC firmy Bosch Rexroth ułatwia integrację maszyn z Internetem Rzeczy (IoT). Inteligentne narzędzia inżynieryjne pomagają producentom maszyn i integratorom systemów przyśpieszyć wykonywanie zarówno prostych jak i złożonych zadań w dziedzinie automatyki. Programowalne sterowniki logiczne firmy Bosch Rexroth są wykorzystywane na całym świecie, głównie w przemyśle motoryzacyjnym, do zastosowań związanych z montażem i obsługą oraz do tworzenia systemów automatyki.


2019-05-21
Automatyzacja Przemysłu

Rozwiązanie MTX z grupy systemów CNC: Szybsza droga do poprawy efektów obróbki

Dzięki zwiększeniu mocy obliczeniowej sprzętu sterującego, rozwiązanie MTX z grupy systemów CNC firmy Bosch Rexroth uzyskuje jeszcze krótsze czasy cykli i lepszą jakość obróbki. Przy zastosowaniu nowego wbudowanego sterownika XM42, systemy obsługujące nawet bardzo wiele osi i stanowisk mogą teraz być skutecznie automatyzowane za pomocą jednego centralnego sterownika. Upraszcza to proces planowania projektów, obniża koszty i ogranicza ich złożoność. Dzięki wyeliminowaniu komunikacji w rozwiązaniach obsługiwanych przez wiele sterowników, wydajność zwiększa się jeszcze bardziej. Rozwiązanie MTX z grupy systemów CNC wykorzystuje otwarte standardy i za pomocą interfejsu Open Core oferuje producentom maszyn możliwość wprowadzania ich know-how niezależnie i bezpiecznie.