Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
 • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 080028 2012-11-21

Integracja branż wg Rexroth 2.0 ukłonem w stronę klientów

Integracja branż wg Rexroth 2.0 ukłonem w stronę klientów

Integracja branż wg Rexroth 2.0 ukłonem w stronę klientów

Zmiana struktury organizacyjnej polegająca na połączeniu branży hydraulicznej, pneumatycznej, techniki przemieszczeń liniowych i montażu oraz regulowanych napędów elektrycznych w jedną całość ukierunkowaną na branże przemysłowe pozwoliła firmie Bosch Rexroth Sp. z o.o. wkroczyć na wyższy poziom współpracy z klientami. Klienci coraz chętniej powierzają nam tworzenie układów automatyki według najnowszych trendów stylisty¬cznych uwzględniających surowe normy bezpieczeństwa.

Dodatkowo doświadczenie zdobyte w ciągu wielu lat działalności na rynku umożliwia firmie Bosch Rexroth współpracę z klientami na różnych etapach powstawania maszyn, począwszy od pomysłu, poprzez projekt, dobór, a potem dostawę komponentów, aż do końcowego efektu, jakim jest uruchomienie i oddanie układów automatyki do eksploatacji.

Z zalet nowej strategii, zwanej strategią Rexroth 2.0, korzysta już wielu producentów maszyn i urządzeń z naszego kraju. Wśród nich jest między innymi firma Backer OBR Sp. z o.o., która jest najwię¬kszym producentem grzałek ¬elektrycznych w kraju. Jest ona kontynuatorem myśli technicznej Christiana Backera, człowieka, który w roku 1921 opatentował technologię produkcji rurkowego elementu grzejnego używanego do dnia dzisiejszego w przemyśle, a przede wszystkim w urządzeniach, które używamy w życiu codziennym.

Poza rurkowymi elementami grzejnymi w ofercie firmy Backer OBR znajdują się:

 • foliowe elementy grzejne stosowane w przemyśle motoryzacyjnym,
 • gołoskrętkowe elementy grzejne stosowane do podgrzewania powietrza,
 • układy sterujące i wiązki kablowe,
 • rezystory mocy i potencjometry,
 • specjalne elementy grzejne.

Tak bogaty wachlarz produktów wymaga ciągłego dostosowywania parku maszynowego do nowych wzorów elementów grzejnych związanych z wymogami odbiorców. Ma to bezpośrednie przełożenie na wygląd i estetykę produktu końcowego (np. kuchenne płyty grzejne czy piekarniki elektryczne). Z tego powodu modernizacja i budowa nowych stanowisk produkcyjnych jest dużym wyzwaniem dla działu projektowo-konstrukcyjnego firmy Backer OBR.

Jednym z ostatnio zrealizowanych projektów była prasa do obciskania strzemion utrzymujących w odpowiedniej odległości zwoje grzałki. Grzejniki tego typu wraz z wentylatorem umieszczonym pomiędzy jej zwojami zapewniają utrzymanie wewnątrz komory piekarnika równomiernej cyrkulacji gorącego powietrza, z możliwością regulacji temperatury w zakresie 50 – 280°C. Cyrkulacja powietrza umożliwia przygotowywanie potraw na kilku poziomach równocześnie. Pieczenie w strumieniu gorącego powietrza pozwala na obniżenie temperatury w piekarniku oraz na skrócenie czasu wypieku, a przez to zmniejszenie zużycia energii.

System ten wpływa również na zmniejszenie stopnia zabrudzenia komory pie¬karnika oraz na polepszenie walorów smakowych potraw poprzez ograniczenie wypływu tłuszczów i soków. Tego typu elementy używane są już standardowo w piekarnikach elektrycznych, jest to tzw. termoobieg.

Układy automatyki tego stanowiska składają się z dwóch układów: hydraulicznego i pneumatycznego.

Układ hydrauliczny tej aplikacji wykonany został zgodnie w wytycznymi II klasy bezpieczeństwa opisywanej w normie PN-EN 954-1 i bazuje na:

 • kompaktowym zasilaczu hydraulicznym typu ABSKG-40 z:
 • pompą zębatą AZPB-22 o wydatku q= 4,5 l/min i ciśnieniu roboczym 120 bar,
 • pływakowym czujnikiem poziomu oleju ABZM… z układem monitorowania temperatury czynnika roboczego,
 • rozdzielaczem hydraulicznym serii 4WE6G z układem monitorowania pozycji tłoczka, spełniającego zalecenia powyższej normy w zakresie sprawowania kontroli w trybie automatycznym lub ręcznym przez system sterowania maszyny,
 • zaworem przelewowym DBDS6K1X,
 • kompaktową chłodnicą,
 • cylindrze hydraulicznym serii CDL1MP5/100/56/100 – jako głównym elemencie wykonawczym procesu obciskania,
 • manualnym reduktorze ciśnienia DR6DP1-5x….,
 • elektronicznym czujniku ciśnienia HEDE10A1-2X z programowalnymi punk¬tami sygnalizacji ciśnienia oraz z wizualizacją jego rzeczywistej wartości.

Układ pneumatyczny tego stanowiska odpowiada za sterowanie osłoną przestrzeni roboczej maszyny zabezpieczającej pracownika przed przypadkowym włożeniem ręki w trakcie trwania procesu obciskania.

W skład układu pneumatycznego wchodzą:

 • zespół przygotowania sprężonego powierza AS2 FRL z ręcznym zaworem odcinającym oraz układem powolnego narastania ciśnienia typu SOFT START wraz z elektrycznym zaworem awaryjnego zrzutu powietrza z układu,
 • zawór serii TC08,
 • siłownik MNI wzmocniony prowadnicą typu H.

Połączenie poszczególnych branż produktowych w jedną strukturę organizacyjną przynosi naszym kontrahentom relatywne korzyści. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy inżynierów aplikacyjnych firmy Bosch Rexroth z działami konstrukcyjnymi producentów maszyn na etapie projektowania i asyście przy uruchomieniach układów automatyki. Dzięki temu nasi klienci oszczędzają czas oraz otrzymują gwarancję funkcjonalności dostarczanych układów i pewność, że ich maszyny bazują na komponentach wykonanych w najwyższej jakości oraz wykorzystujących najnowsze dostępne technologie.

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod markę Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy, sterowania i regulacje. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn samojezdnych i przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 38 400 pracowników osiągnęło w roku 2011 przychody w wysokości około 6,4 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 5 spółek: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o., Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o., Holger Christiansen oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc. Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Działy przedsiębiorstwa: Technika Motoryzacyjna, Technika Przemysłowa, Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków, w których zatrudnionych jest ponad 300 000 pracowników, odnotowały w 2011 roku obrót w wysokości 51,5 mld euro. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 350 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. W roku 2011 Bosch przeznaczył ok. 4,2 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 100 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne rozwiązania.

Więcej informacji: www.bosch.pl , www.bosch-prasa.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Sławomir Kowalski
Królowej Korony Polskiej  24
70-486  Szczecin
Telefon: +48 91 483 77 03
slawomir.kowalski@boschrexroth.pl




Powiązane artykuły

2016-09-28
Informacje korporacyjne

Pewne i niezawodne rozwiązania z zakresu automatyzacji przemysłu

Biuro Regionalne Zachód powstało w 2010 roku w wyniku połączenia dotychczasowego Biura Regionalnego Poznań oraz Biura Regionalnego Szczecin. Swoim zasięgiem obejmuje województwo zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie oraz część łódzkiego.


2016-09-28
Informacje korporacyjne

Górnictwo, hutnictwo, budownictwo wodne – ciągle podejmujemy nowe wyzwania

Biuro Regionalne Wrocław zostało powołane do życia w lutym 1996 roku. Początkowo w obsadzie jednoosobowej. Pierwszy plan rocznego obrotu był ponad 2 razy mniejszy od dzisiejszych obrotów miesięcznych. W pełni obrazuje to postęp i rozwój Biura. Tylko w roku 2008 zanotowano niższy obrót w stosunku do roku poprzedniego.