Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 030010 2014-03-03

KPCS 148 – udana współpraca Bosch Rexroth i Becker Warkop

KPCS 148 – udana współpraca Bosch Rexroth i Becker Warkop

Źródło: Becker Warkop

Firma Bosch Rexroth jest znanym producentem zespołów hydrauliki siłowej i dostawcą kompletnych systemów napędowych do maszyn i urządzeń przemysłowych oraz do zastosowań mobilnych, takich jak maszyny budowlane, komunalne, leśne itp.

Jednym z istotnych obszarów działań Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest rynek producentów maszyn dla górnictwa węgla kamiennego.

Jednym z przykładów współpracy jest realizowany wspólnie z firmą Becker Warkop projekt kolejki podwieszanej KPCS 148 o napędzie spalinowym z hydraulicznymi układami jazdy, napędu wentylatorów, napędu osprzętu dodatkowego i funkcjami dodatkowymi (zwalnianie hamulców postojowych, docisk rolek napędowych, sterowanie funkcjami silnika Diesla).

Pompa główna

W kolejce KPCS 148 zastosowano w obwodzie jazdy pompę tłoczkową zmiennej wydajności ze skośną tarczą typu A4VG… c z integralną pompą doładowania i zaworami ciśnieniowymi. Pompa główna współpracuje z zewnętrznym zaworem stałej mocy, który zapobiega przeciążeniu silnika spalinowego oraz z zaworem przepłukującym, który zapewnia wymianę cieczy roboczej w zamkniętym obwodzie jazdy. Pompa wyposażona jest w napęd przelotowy do zabudowy w układzie szeregowym kolejnej pompy z pozostałych obwodów. Maksymalne ciśnienia robocze pomp typu A4VG… wynosi ∆p=40 MPa.

Pompy obwodów wentylatorów i sterowania

Do projektu wybrane zostały pompy zębate w wykonaniu „SILENCE”. Charakteryzują się one cichą pracą, kompaktową budową, wzmocnioną konstrukcją na ciśnienia robocze rzędu 31,5 MPa oraz wykonaniem wałków i kołnierzy do montażu szeregowego (np. na pompie głównej lub przystawkach odbioru mocy na silniku spalinowym).

Silniki wentylatorów

Jednostkami napędowymi wentylatorów chłodnicy silnika spalinowego oraz chłodnicy układu hydraulicznego są silniki tłokowe osiowe ze skośnym blokiem cylindrowym typu A2FM…. Posiadają one jedne z najwyższych w swojej klasie współczynników sprawności oraz dają możliwość pracy w wysokich ciśnieniach roboczych i pozwalają na łączenie szeregowe przy zasilaniu z jednej pompy.

Siłowniki sterowania funkcjami silnika Diesla

Specjalny typoszereg siłowników hydraulicznych jednostronnego działania wykorzystany został do sterownia dawką paliwa, odcięcia paliwa oraz przepustnicy powietrza. Cechą charakterystyczną powyższych konstrukcji jest regulowany skok kompensujący niedokładności wymiarowe położenia punktów mocowania siłowników.

Bloki sterujące

Wszystkie elementy sterujące układu hydraulicznego (elektrozawory, zawory sterowane ręcznie, zawory ciśnieniowe, zawory logiczne) zostały podzielone na moduły funkcyjne, zabudowane na oddzielnych płytach montażowych, do których przykręcane jest ich wyposażenie. Uzyskuje się w ten sposób lepszą organizację systemu hydraulicznego w warunkach ograniczonej przestrzeni przedziału silnikowego oraz redukuje ilość zewnętrznych połączeń przewodowych i miejsc potencjalnych przecieków.

Filtry układu hydraulicznego

Prawidłowy dobór tych zespołów, a następnie ich właściwa obsługa jest decydującym czynnikiem w utrzymaniu niezawodności układu hydraulicznego. Eksploatacja kolejek podwieszanych może przebiegać w bardzo zróżnicowanych warunkach zarówno pod względem zapylenia, temperatury jak i wilgotności. Dlatego też w układzie hydraulicznym kolejki KPCS 148 zastosowano 4 filtry, w tym 2 ciśnieniowe, zlewowy i ssawny. Dwa z nich przewidziano dla obwodu doładowania pompy głównej A4VG…. zapewniając jej w ten sposób podwyższony stopień ochrony przed ewentualnym uszkodzeniem. Przy wymiarowaniu filtrów kierowano się uzyskaniem możliwie najlepszego współczynnika gromadzenia zanieczyszczeń na wkładach filtracyjnych, tak by nie zachodziła potrzeba wymiany wkładów pomiędzy terminami obsługowymi.

Prototyp kolejki KPCS 148 został zbudowany i przetestowany w roku 2009. Produkcja seryjna rozpoczęła się jeszcze w tym samym roku. Kolejki podwieszane KPCS 148 pracują obecnie między innymi w kopalniach: KWK Jankowice oraz KWK Borynia. Współpraca między firmami Bosch Rexroth oraz Becker Warkop jest kontynuowana przy realizacji innych projektów.

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth firma oferuje ponad 500 000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy i sterowania. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach przemysłowych, do maszyn samojezdnych oraz urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 38 400 pracowników osiągnęło w roku 2011 przychody w wysokości około 6,4 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc. Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Działy przedsiębiorstwa: Technika Motoryzacyjna, Technika Przemysłowa, Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków, w których zatrudnionych jest ponad 300 000 pracowników, odnotowały w 2011 roku obrót w wysokości 51,5 mld euro. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 350 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. W roku 2011 Bosch przeznaczył ok. 4,2 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 100 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne rozwiązania.

Więcej informacji: www.bosch.pl , www.bosch-prasa.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Mirosław Kulesza
Wiejska  46
41-253  Czeladź
Telefon: +48 32 363 51 12
miroslaw.kulesza@boschrexroth.pl
Powiązane artykuły

2015-03-03
Aplikacje Mobilne

Hydrostatyczny napęd jazdy holownika lotniskowego PEGAZ

Centralne Biuro Konstrukcyjno–Technologiczne od lat produkuje urządzenia do naziemnej obsługi statków powietrznych (NOSP). Są to urządzenia techniczne często zabudowane na przyczepach lub holowane. Aby umożliwić tego rodzaju transport firma WCBKT postanowiła uzupełnić swoją ofertę o holownik lotniskowy o handlowej nazwie PEGAZ, który jest przystosowany do transportu urządzeń NOSP po płycie lotniska, a ponadto umożliwia holowanie statków powietrznych.


2013-07-22
Aplikacje maszynowe i projektowe

Systemy napędu i sterowania w pogłębiarce Kraken

Od wielu lat jedną ze specjalności firmy Bosch Rexroth w systemach dostarczanych dla jednostek pływających są napędy i sterowania instalowane na pogłębiarkach. W Polsce pogłębiarki są budowane sporadycznie. Dlatego specjaliści firmy Bosch Rexroth z dużym zainteresowaniem podjęli się zadania zaprojektowania i dostarczenia systemów napędu hydraulicznego i sterowania elektrycznego urządzeń pokładowych dla budowanej w Gdańskiej Stoczni Remontowej pogłębiarki przeznaczonej dla polskiego armatora - Przedsiębiorstwa Robót Czerpalnych i Podwodnych. Budowana pogłębiarka to jednostka typu koparkowego z usytuowaną na dziobie pontonu pogłębiarki koparką łyżkową firmy Liebherr.