Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 090021 2014-07-16

Hydrostatyczny napęd wentylatora firmy Bosch Rexroth w pojazdach i maszynach samobieżnych

Zasada działania hydrostatycznego napędu wentylatora Bosch Rexroth

Aby uzyskać efekt zmniejszenia zużycia paliwa oraz emisji spalin i hałasu, należy utrzymać odpowiednią temperaturę pracy silnika spalinowego. Osiągnięcie odpowiedniej temperatury wymaga jednak zaawansowanego zarządzania układem chłodzenia. Napędy hydrostatyczne wentylatorów Bosch Rexroth znakomicie sprawdzają się w tych aplikacjach, dzięki możliwości elastycznego ich sterowania i zapewnienia odpowiedniej mocy chłodzenia w każdej sytuacji.

Zasada działania

Najnowsza generacja silników spalinowych zgodna z normą emisji spalin Euro 6 etap IV / Tier 4 wymaga znacznie bardziej niż do tej pory zaawansowanych systemów sterowania układem chłodzenia, wykorzystujących obecnie więcej niż tylko dwa parametry. Chłodzeniu podlegają cztery czynniki: woda, olej, powietrze doładowania oraz spaliny w układzie recyrkulacji. Bosch Rexroth dzięki systemowemu rozwiązaniu napędów hydrostatycznych wentylatorów umożliwia sterowanie temperaturą wszystkich tych czynników.

W indywidualnych dla każdego klienta aplikacjach stosuje się standardowe produkty Rexroth. Płynnie regulowana prędkość obrotów wentylatora jest niezależna od prędkości obrotowej silnika spalinowego, co umożliwia generowanie odpowiedniej mocy chłodzenia nawet przy niskiej prędkości obrotowej silnika.

Układ zasilania realizowany jest przez pompę tłokową osiową typu A10VO o zmiennej wydajności z regulatorem ciśnienia ED. Elektrohydrauliczny regulator pompy steruje ciśnieniem systemowym w zależności od prądu zadawanego na elektromagnes zaworu ze sterownika RC. Kompaktowa konstrukcja pompy A10VO umożliwia dogodną zabudowę na silniku spalinowym nawet przy ograniczonej przestrzeni montażu (Rys. 1). Niezależnie od prędkości obrotowej silnika spalinowego, układ sterowania elektronicznego reaguje na aktualną temperaturę silnika spalinowego i związanymi z nią wymaganiami dotyczącymi chłodzenia. Zastosowana negatywna charakterystyka prądowa regulatora pompy (im mniejszy prąd, tym większa prędkość obrotowa wentylatora) umożliwia dodatkowe zabezpieczenie silnika spalinowego w przypadku utraty zasilania elektrycznego, na przykład z powodu przerwania przewodu sterującego.

Układ pracuje wówczas w trybie awaryjnym, tj. pompa hydrauliczna generuje taką wydajność oleju hydraulicznego, aby zapewnić maksymalne ciśnienie w układzie, co przekłada się na maksymalne obroty wentylatora i zapobiega w ten sposób przegrzaniu się silnika spalinowego. Daje to operatorowi czas na usunięcie przyczyny awarii, zanim dojdzie do uszkodzenia silnika.

Przeciwny kierunek obrotów wentylatora - przepływ powietrza w drugą stronę

Temperatura to tylko jeden z problemów w napędach wentylatorów. Drugim również istotnym są pyły i zanieczyszczenia, jakie odkładają się na lamelach chłodnic, które pogarszają wydajność chłodzenia. W celu poprawy sprawności chłodzenia, inżynierowie firmy Bosch Rexroth zastosowali proste rozwiązanie, jakim jest odwrócenie przepływu powietrza. Kierunek obrotów wirnika wentylatora można dowolnie zmieniać, tak że powietrze jest przemieszczane w obu kierunkach wypychając zanieczyszczenia na zewnątrz. Zalety takiego rozwiązania są oczywiste: chłodnica nie jest blokowana, a w silniku utrzymywana jest optymalna temperatura pracy.

Wentylator nie zawsze jest potrzebny: opcja zatrzymania

Opcjonalna funkcja zatrzymania umożliwia całkowite wyłączenie wentylatora w fazie uruchamiania silnika lub przy bardzo niskiej temperaturze otoczenia. Dzięki temu silnik spalinowy szybciej osiąga temperaturę pracy, a ilość zanieczyszczeń emitowanych ze spalinami jest zmniejszana. Ponadto zoptymalizowana funkcja zatrzymania umożliwia oszczędności paliwa sięgające 1% w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami unieruchamiania wentylatorów. Funkcja wyłączania akumulatora może mieć także fundamentalne znaczenie w sytuacjach awaryjnych (np. pożar).

System zmiennej wydajności obniża koszty eksploatacji

Pompa A10VO o zmiennej wydajności i sterowaniu elektronicznym ED zasila hydrauliczny silnik zębaty, który napędza wentylator. System z pompą o zmiennej wydajności zmniejsza zużycie paliwa do 5% w porównaniu z rozwiązaniami o stałej wydajności. Hydrostatyczne układy napędu wentylatora firmy Bosch Rexroth z pompą o zmiennej wydajności i z opcją zatrzymania wentylatora rozpoczynają pracę dopiero, gdy czujniki temperatury wykryją potrzebę chłodzenia.

Systemy o zmiennej wydajności umożliwiają zastosowanie chłodnicy mniejszej nawet o 70% niż w systemach o stałej wydajności. Również dwuipółkrotnie dłuższy okres eksploatacji pomp tłokowych osiowych znacznie obniża koszt napędu wentylatora w całym cyklu eksploatacji. W wielu zastosowaniach, zależnie od profilu obciążenia, nakład poniesiony na system o zmiennej wydajności zwraca się w ciągu roku od jego wdrożenia.

Inteligentne układy elektroniczne

Sterowniki elektroniczne BODAS firmy Bosch Rexroth są zaprojektowane z myślą o zastosowaniu i pracy w bardzo trudnych warunkach. Są odporne na wibracje i na wstrząsy do 25 g oraz mogą pracować w temperaturze środowiska od -40°C do +85°C bez spadków mocy. Oferują wysoką kompatybilność elektromagnetyczną (100 V/m zgodnie z definicją przyjętą w Dyrektywie 2004/104/WE) i możliwość komunikacji z innymi systemami przez magistralę CAN. Te własności są szczególnie istotne w przypadku zastosowań w pojazdach. Firma Bosch Rexroth opracowała dedykowane rozwiązania do zastosowań mobilowych, które spełniają specyficzne wymagania maszyn związane z poszczególnymi zastosowaniami. Oprogramowanie do automatycznego sterowania wentylatorem (AFC – Automatic Fan Control) uwzględnia różnego rodzaju parametry z maksymalnie ośmioma sygnałami wejściowymi, nadaje im wagi zdefiniowane w układzie sterowania i na tej podstawie generuje sygnał sterujący dla pompy o zmiennej wydajności. W silnikach hydraulicznych mogą być zastosowane zintegrowane czujniki prędkości, które umożliwiają uzyskanie informacji zwrotnej o rzeczywistej prędkości obrotów wentylatora. Użytkownik może również zdefiniować sterowanie innymi parametrami w celu optymalizacji działania układu. System wykrywa na przykład aktywację retardera przez kierowcę w celu hamowania i w takiej sytuacji zarządza zwiększenie mocy chłodzenia silnika spalinowego. Umożliwia to proaktywne działanie sterownika w celu zachowania poziomu emisji spalin i hałasu.

Zalety wentylatorów z napędem hydrostatycznym

 Zgodność z normami emisji spalin (EURO 4/5/6, TIER4, US10, etap IV, ...)

 Optymalne sterowanie temperaturą wszystkich czynników roboczych

 Aktywny pomiar i dopasowanie wielu parametrów operacyjnych

 Redukcja emisji hałasu

 Znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych pojazdu – do 5%

 Komponenty Bosch Rexroth o dużej trwałości

 Większa wydajność systemu w porównaniu z innymi technologiami napędów wentylatorów

 Możliwość płynniej zmiany prędkości obrotów wentylatora niezależnej od prędkości obrotowej silnika spalinowego

 Duża moc wentylatora przy niewielkiej prędkości obrotowej silnika spalinowego

 Opcje biegu wstecznego i zatrzymania wentylatora

 Elastyczny system zabudowy

 Oszczędność przestrzeni montażowej dzięki niewielkim wymiarom

 Dowolna lokalizacja zespołu chłodnicy

 Chłodzenie na żądanie: regulowanie mocy chłodzenia zależnie od potrzeb, a przez to mniejsze zużycie paliwa

 Dodatkowe oszczędności paliwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa dzięki opcji unieruchamiania wentylatora

Bosch Rexroth jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth firma oferuje ponad 500 000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy i sterowania. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach przemysłowych, do maszyn samojezdnych oraz urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 37 735 pracowników osiągnęło w roku 2012 przychody w wysokości około 6,54 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. W roku 2012 około

306 000 pracowników Boscha wygenerowało obrót w wysokości 52,5 mld euro. Z początkiem roku 2013 wprowadzono podział na 4 działy przedsiębiorstwa: Techniki Motoryzacyjnej, Technologii Przemysłowej, Dóbr Użytkowych oraz Energetyki i Technicznego Wyposażenia Budynków.

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 360 spółek zależnych i regionalnych w ok. 50 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2012 Bosch przeznaczył ok. 4,8 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 800 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym świecie technologia jest „bliżej nas”.

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc.

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Arkadiusz  Bręk
Krucza  6
62-080  Tarnowo Podgórne
Telefon: +48 61 816 77 69
arkadiusz.brek@boschrexroth.plPowiązane artykuły

2013-12-04
Aplikacje mobilne

System sterowania posypywarką ISC

Kolejnym rozwiązaniem firmy Bosch Rexroth dedykowanym dla maszyn komunalnych jest system o handlowej nazwie ISC, umożliwiający producentom posypywarek precyzyjne dozowanie materiału z możliwością ich płynnej regulacji w zakresie gęstości posypywania [g/m2], szerokości posypywania oraz asymetrii posypywania [m].


2015-03-03
Aplikacje Mobilne

Hydrostatyczny napęd jazdy holownika lotniskowego PEGAZ

Centralne Biuro Konstrukcyjno–Technologiczne od lat produkuje urządzenia do naziemnej obsługi statków powietrznych (NOSP). Są to urządzenia techniczne często zabudowane na przyczepach lub holowane. Aby umożliwić tego rodzaju transport firma WCBKT postanowiła uzupełnić swoją ofertę o holownik lotniskowy o handlowej nazwie PEGAZ, który jest przystosowany do transportu urządzeń NOSP po płycie lotniska, a ponadto umożliwia holowanie statków powietrznych.