Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 090020 2014-07-16

Hydrauliczny układ Start-Stop (HSS) dla maszyn budowlanych

Maszyny budowlane tym różnią się od samochodów osobowych, że nie tylko powinny jeździć, ale przede wszystkim pracować. Silnik spalinowy może zostać wyłączony zatem w przypadku braku zapotrzebowania na energię z układu jazdy oraz układu roboczego, ale również gdy układ hydrauliczny posiada nadwyżkę energii (rezerwę) do ponownego uruchomienia silnika spalinowego.

Głównym celem zastosowania automatycznego hydraulicznego układu Start‑Stop w maszynach budowlanych było zmniejszenie zużycia paliwa i tym samym emisji spalin, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności maszyny. Rozwiązanie to jest jednym

ze sposobów, umożliwiających producentom maszyn budowlanych spełnienie surowych norm emisji spalin Tier 4 final.

Celowość zastosowania tego rozwiązania poprzedziły analizy cykli pracy maszyn budowlanych. Obserwując np. ładowarki kołowe w klasie 4-6 t, można wysnuć wniosek, że maszyny pracują okresowo, a silnik spalinowy ładowarki kołowej pozostaje 30% czasu na biegu jałowym, niepotrzebnie zużywając paliwo i emitując stosunkowo dużą ilość spalin. Po zaledwie kilku godzinach pracy filtr cząstek stałych jest pełny i musi zostać wymieniony. Przykład ten pokazuje zasadność poszukiwania rozwiązania, umożliwiającego poprawę parametrów eksploatacyjnych maszyny.

Rozwiązaniem może być propozycja firmy Bosch Rexroth, tj. układ o handlowej nazwie HSS – hydrauliczny Start-Stop.

Kompletny system HSS zawiera wypróbowane i przetestowane elementy Rexroth. Głównym elementem jest pompa hydrauliczna typu A10VO, zaś elektronika sterująca BODAS typu RC, blok zaworu automatycznego systemu Start-Stop oraz akumulatory hydrauliczne tworzą zgrabny pakiet z możliwością łatwego montażu na maszynie. Niewielkie gabaryty oraz możliwość dowolnej zabudowy jest kolejną zaletą tego układu.

Innowacyjnym rozwiązaniem jest to, że pompa hydrauliczna układu roboczego, będąca częścią maszyny, wykorzystywana jest jednocześnie do ładowania specjalnego akumulatora hydraulicznego. Energia zgromadzona w akumulatorze hydraulicznym wykorzystywana jest podczas ponownego uruchomienia silnika spalinowego.

W przypadku, gdy silnik spalinowy ma zostać ponownie uruchomiony, akumulator hydrauliczny jest rozładowywany poprzez pompę hydrauliczną działającą w tym momencie jak silnik hydrauliczny, generujący niezbędny moment obrotowy do uruchomienia silnika. Proces ponownego startu silnika spalinowego za pomocą układu HSS jest znacznie krótszy niż z rozrusznika elektrycznego, dzięki czemu maszyna jest gotowa do pracy natychmiast.

Gdy maszyna – np. ładowarka kołowa – zatrzyma się, silnik spalinowy automatycznie zostaje wyłączony po ustalonym czasie. Jeśli operator obróci kierownicą, dotknie joysticka lub pedału gazu, silnik spalinowy zostanie ponownie uruchomiony. Czujnik w fotelu operatora zabezpiecza możliwość uruchomienia silników tylko wtedy, gdy operator znajduje się w kabinie.

Silnik spalinowy, pompa hydrauliczna oraz blok zaworowy komunikują się ze sobą w sposób precyzyjny i ściśle zdefiniowany dzięki oprogramowaniu w sterowniku elektronicznym RC serii 3x.

Warto jeszcze raz podkreślić, że układ HSS gwarantuje oszczędności w zużyciu paliwa i redukcję emisji spalin i hałasu. Jest to bardzo ważne zarówno dla operatora, jak i dla osób przebywających w terenie zabudowanym, w którym pracuje maszyna.

Energooszczędna automatyka w napędach o mocy megawatów

Wysoka sprawność energetyczna i bezpieczeństwo mają wpływ na wybór stosowanych napędów, także na najwyższych poziomach mocy. Nowa seria napędów elektrycznych dużej mocy firmy Bosch Rexroth obejmuje rozwiązania napędowe o mocy od 110 kW do 4 MW. Odpowiada to na przykład mocy napędu potrzebnej do uciągnięcia pociągu towarowego o długości nawet 700 m.

W przypadku formiarek, wtryskarek, urządzeń wykorzystywanych w metalurgii czy przy przemieszczaniu materiałów często potrzebne jest uzyskiwanie dużych sił i - co się z tym wiąże – dużej mocy napędów takich maszyn. Jednak nawet w takich sytuacjach klienci oczekują zwiększenia wydajności energetycznej, które umożliwia redukcję kosztów operacyjnych. Nowe napędy elektryczne dużej mocy firmy Bosch Rexroth umożliwiają użytkownikom maszyn redukcję poboru mocy nawet rzędu kilku megawatów, a dzięki temu zwiększenie produktywności.

W nowych napędach firmy Bosch Rexroth wykorzystane zostało doświadczenie zdobyte podczas rozwijania systemu Rexroth 4EE (Rexroth for Energy Efficiency). Są one zoptymalizowane pod kątem wydajności, działają odpowiednio do zapotrzebowania i umożliwiają odzyskiwanie energii na różne sposoby (wykorzystanie energii hamowania, zwrot energii do sieci). Dodatkowo systemy chłodzenia powietrzem i cieczą umożliwiają rozpraszanie i wykorzystywanie wytwarzanego ciepła na różne sposoby. Napędy elektryczne dużej mocy firmy Bosch Rexroth są dostępne w wersjach od 110 kW do 500 kW. Równoległe połączenie maksymalnie 8 urządzeń umożliwia uzyskanie napędu o mocy maksymalnie 4 MW.

Zintegrowana funkcja bezpieczeństwa Safety on Board zapewnia poziom bezpieczeństwa zgodny z dyrektywami maszynowymi poprzez certyfikowane funkcje bezpieczeństwa Safe Torque Off i Safe Motion.

Opcjonalne wbudowane oprogramowanie Motion Logic udostępnia szereg specyficznych dla konkretnych zastosowań funkcji technologicznych. Umożliwiają one realizację nawet skomplikowanych przemieszczeń w maksymalnie 10 osiach, co przekłada się na bardziej ekonomiczną automatyzację. Zdecentralizowana konstrukcja zmniejsza obciążenie nadrzędnej jednostki sterującej, a w wielu przypadkach wręcz eliminuje konieczność jej użycia. Zestaw funkcji oprogramowania wbudowanego i elementów jednostki sterującej w napędach elektrycznych dużej mocy jest spójny z funkcjami oprogramowania napędów rodziny IndraDrive i udostępnia wszystkie ich funkcjonalności. Upraszcza to łączenie napędów z całego zakresu mocy od 100 W do 4 MW. Interfejsy Multi-Ethernet i Multi-Encoder umożliwiają łatwą integrację z różnymi architekturami automatyki.

Bosch Rexroth jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth firma oferuje ponad 500 000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy i sterowania. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach przemysłowych, do maszyn samojezdnych oraz urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 37 735 pracowników osiągnęło w roku 2012 przychody w wysokości około 6,54 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. W roku 2012 około

306 000 pracowników Boscha wygenerowało obrót w wysokości 52,5 mld euro. Z początkiem roku 2013 wprowadzono podział na 4 działy przedsiębiorstwa: Techniki Motoryzacyjnej, Technologii Przemysłowej, Dóbr Użytkowych oraz Energetyki i Technicznego Wyposażenia Budynków.

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 360 spółek zależnych i regionalnych w ok. 50 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2012 Bosch przeznaczył ok. 4,8 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 800 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym świecie technologia jest „bliżej nas”.

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc.

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Magdalena Chmielewska
Jutrzenki  102/104
02-230  Warszawa
Telefon: +48 22 738 18 80
Fax: +48 22 758 8735
marketing@boschrexroth.pl
Powiązane artykuły

2016-08-09
Informacje korporacyjne

Od 25 lat wprawiamy w ruch

Firma Bosch Rexroth Sp. z o.o. należąca do koncernu Bosch Rexroth AG już od lat sześćdziesiątych istnieje na rynku polskim. Dzięki zebranym doświadczeniom z własnych zakładów produkcyjnych z całego świata oraz szerokiej ofercie systemowej, firma jest w stanie zaoferować wydajne, precyzyjne, bezpieczne i energooszczędne rozwiązania z zakresu hydrauliki przemysłowej oraz hydrauliki w technice mobilnej, regulowanych napędów elektrycznych i sterowań oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu.


2015-09-10
Aplikacje mobilne

Hydrostatyczny napęd układu jazdy w spycharkach firmy Liugong Dressta Machinery

Liugong Dressta Machinery to czołowy producent maszyn budowlanych w Polsce, który od wielu lat ściśle współpracuje z firmą Bosch Rexroth w zakresie stosowanych napędów hydraulicznych. Współpraca oparta na partnerstwie oraz zaufaniu pozwala już na etapie koncepcji maszyny przeprowadzać wzajemne konsultacje, których celem jest optymalny wybór rozwiązania.