Poland polski

Wybierz lokalizację

Poland polski
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 070051 2014-07-16

Nowoczesne układy hydrauliczne Bosch Rexroth na obiektach hydrotechnicznych na przykładzie jazu w Lewinie Brzeskim

Pierwszym projektem realizowanym przy dofinansowaniu UE jest „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej”. Podstawowym zadaniem w ramach tego projektu była budowa nowego jazu klapowego z napędem hydraulicznym. Realizacji właśnie tego zadania w części hydraulicznej podjęła się firma Bosch Rexroth na zlecenie generalnego wykonawcy Skanska S.A. i w oparciu o projekt Hydroprojektu Wrocław. Jaz w Lewinie Brzeskim jest jazem trzyprzęsłowym o świetle 3 x 17 m. Dzięki zmianie położenia klap pozwala on na regulację ilości przepływającej wody. W każdym przęśle jest zabudowana 1 klapa, a układ hydrauliczny musi zapewnić jej niezależne sterowanie. Zadanie to jest realizowane za pomocą dwóch siłowników hydraulicznych, z których każdy jest zabudowany po przeciwnej stronie klapy. Ruch tłoczyska siłownika hydraulicznego jest zamieniany poprzez układ dźwigniowy w ruch obrotowy wału, na którym jest osadzona klapa. Układ hydrauliczny napędu i sterowania pojedynczą klapą składa się z:

• siłowników hydraulicznych 360/200x2750 (2 szt.),

• agregatów hydraulicznych (2 szt.),

• instalacji hydraulicznej pomiędzy w/w zespołami (2 kpl.),

• enkoderów (2 szt.).

Dodatkowym wyposażeniem całego układu napędu trzech klap jest agregat pompowy o napędzie spalinowym do awaryjnego zasilania oraz przenośny agregat filtracyjny wykorzystywany do opróżnienia/napełnienia olejem zbiorników agregatów hydraulicznych.

Dostarczone i zabudowane siłowniki hydrauliczne mają szereg specyficznych rozwiązań technicznych wynikających z aplikacji. Podstawowym wymaganiem postawionym przez projektanta była dostawa siłowników hydraulicznych, których tłoczyska będą pokryte powłoką ceramiczną. Firma Bosch Rexroth dostarczyła siłowniki z powłoką Enduroq na tłoczyskach, która w porównaniu do poprzednio stosowanej i dobrze znanej na polskim rynku powłoki Ceramax ma szereg zalet. Powłoka Enduroq jest otrzymywana w oparciu o technologię HVOF, a w przypadku siłowników dostarczonych do Lewina Brzeskiego jest to powłoka typu Enduroq 2000, o grubości warstwy ›250µm, która charakteryzuje się:

• wysoką odpornością na ścieranie,

• wysoką odpornością na korozję,

• bardzo niską porowatością.

Te wszystkie parametry gwarantują bardzo długą trwałość zabezpieczenia powierzchni tłoczysk siłowników. Technologia pokryć jest istotnym, ale nie jedynym aspektem w budowie dużych siłowników hydraulicznych. Równie ważne są zagadnienia związane z technologią uszczelnień. Firma Bosch Rexroth ściśle współpracuje z czołowymi producentami uszczelnień technicznych nad optymalizacją uszczelnień zarówno pod względem materiałowym, jak i konstrukcji. Analizowane są one z wykorzystaniem trybologii pod kątem rodzaju aplikacji przemysłowej, a ich celem jest poprawa trwałości przy zachowaniu pełnej funkcjonalności. W tych pracach Bosch Rexroth bazuje na pięćdziesięcioletnim doświadczeniu, a także informacjach zwrotnych od uży­tkowników końcowych i producentów maszyn.

Duże siłowniki hydrauliczne produkowane w fabryce Bosch Rexroth w Boxtel (Holandia) mogą być w prosty sposób wyposażone w układ pomiaru położenia tłoczyska w oparciu o system CIMS, który jest doskonale znany na polskim rynku od końca lat dziewięćdziesiątych. W Lewinie Brzeskim odstąpiono jednak od tego sposobu pomiaru położenia tłoczyska, a zastosowano pomiar kąta obrotu wału, na którym zabudowana jest klapa. W tym celu na korpusie oprawy łożysk ślizgowych z obu stron wału zostały zabudowane enkodery. Ponieważ kąt obrotu wału mieści się w przedziale 0-90° i z uwagi na wymóg dużej dokładności pomiaru, zastosowano 16-bitowe enkodery. Pozwalają one na bezwzględny pomiar kąta i dodatkowo zapamiętują mierzoną wartość nawet w przypadku zaniku napięcia zasilania. Dzięki temu nie ma konieczności zerowania układu pomiarowego, co było niedogodnością w przypadku układu CIMS.

Uzupełnieniem omówionego hydraulicznego układu napędu i sterowania jest elektroniczny układ sterowania, który dzięki odpowiednim algorytmom steruje położeniem klap jazu. W efekcie zabezpiecza to wymagany przepływ wody przez jaz w zależności od sytuacji hydrologicznej na Nysie Kłodzkiej.

Modernizacja jazu w Lewinie Brzeskim była pierwszym projektem zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Obecnie realizowane są kolejne projekty, w tym także na górnym biegu Nysy Kłodzkiej. W większości uczestniczy Bosch Rexroth Sp. z o.o. jako dostawca hydraulicznych układów napędu i sterowania.

Firma Bosch Rexroth współpracuje z wieloma generalnymi wykonawcami, a jest to możliwe dzięki zaoferowaniu produktów o najwyższym poziomie technicznym i jakościowym, w cenie akceptowanej przez rynek.

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy, sterowania i regulacje. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn samojezdnych i przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 36 700 pracowników osiągnęło w roku 2013 przychody w wysokości około 5,7 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl oraz https://www.facebook.com/BoschRexrothPolska

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Według wstępnych danych, w roku 2013 około 281 000 pracowników Boscha wygenerowało obrót w wysokości 46,1 mld euro (uwaga: w związku ze zmianami przepisów prawnych dotyczących konsolidacji, dane za rok 2013 mogą być tylko w pewnym stopniu porównywane z danymi za rok 2012). Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Techniki Motoryzacyjnej, Techniki Przemysłowej, Dóbr Użytkowych oraz Energetyki i Technicznego Wyposażenia Budynków.

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 360 spółek zależnych i regionalnych w ok. 50 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2013 Bosch zgłosił ponad 5 000 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym świecie technologia jest „bliżej nas”.

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc.

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Magdalena Chmielewska
Jutrzenki  102/104
02-230  Warszawa
Telefon: +48 22 738 18 80
Fax: +48 22 758 8735
marketing@boschrexroth.pl
Powiązane artykuły

2020-05-19
Aplikacje mobile

Pompa wielotłokowo osiowa o zmiennej wydajności A4VG seria 35

Tendencja jest wyraźnie widoczna: coraz więcej producentów kompaktowych maszyn budowlanych i pojazdów komunalnych rozwija nowe koncepcje napędów jazdy z wyższym ciśnieniem roboczym i sterowaniem elektronicznym. Ich celem jest ograniczenie zużycia paliwa i emisji spalin, a także poprawa komfortu jazdy. Nowa pompa wielotłokowo osiowa o zmiennej wydajności A4VG serii 35 firmy Bosch Rexroth ze zintegrowanymi przetwornikami i wyższymi ciśnieniami maksymalnymi spełnia wymagania takich nowoczesnych zelektronizowanych napędów jezdnych.


2020-03-24
Aplikacje maszynowe i projektowe

Fugro zleca firmie Bosch Rexroth pełny serwis i dodatkowe usprawnienia systemów hydraulicznych statku Fugro Synergy

Fugro, największe na świecie przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w pozyskiwaniu geodanych, od ponad dziesięciu lat współpracuje z firmą Bosch Rexroth, która zapewnia najlepsze systemy hydrauliczne i oprogramowanie na geotechnicznym statku wiertniczym Fugro Synergy. Dziś obaj partnerzy wspólnie pracują nad przyszłościowymi rozwiązaniami.