Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 070057 2014-09-25

Głębie mórz i oceanów

Głębie mórz i oceanów

„Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga…”, czyli co Adam Mickiewicz może mieć wspólnego z Rowem Mariańskim?

Jest mało prawdopodobne, aby Robert Bosch czytał poezję Adama Mickiewicza. Nigdy też nie mieli możliwości się spotkać, ale obaj - choć w różnych dziedzinach - byli wybitnymi osobistościami swoich czasów. Posiadali też bardzo charakterystyczną, wspólną cechę: ich umysły łamały bariery, które innym wydawały się nie do pokonania. Taka postawa cechuje również obecnych pracowników koncernu Bosch i spadkobierców wartości prezentowanych przez jego założyciela.

To nie tylko perspektywa wyczerpania się łatwo dostępnych rezerw węglowodorów i surowców mineralnych, w szczególności metali ziem rzadkich, skłoniła firmy wydobywcze do eksploatacji szelfu kontynentalnego. Również nieodłączna chęć sięgania głębiej i dalej oraz podejmowania nowych wyzwań jest motorem działań, mających na celu eksplorację złóż ropy i gazu w morskich głębinach oraz wydobywania drogocennych konkrecji z dna oceanów. Aby móc realizować powyższe zamierzenia, konieczny jest nieodzowny postęp i rozwój infrastruktury technicznej, zarówno w samej technologii wydobycia, jak również w zakresie urządzeń towarzyszących.

Firma Bosch Rexroth, czołowy producent rozwiązań z zakresu napędów i sterowań, jest aktywnym uczestnikiem powyższych działań. Intensywne prace badawcze i rozwojowe wzbogaciły obecny program produkcyjny o komponenty i podzespoły hydrauliczne do pracy pod wodą na głębokości do 3000 m, a ich testy odbyły się w warunkach symulowanej głębi 6000 m. Już w tej chwili są one szeroko stosowane do napędu i sterowań szeregu urządzeń pracujących pod wodą, takich jak manipulatory, zdalnie sterowane pojazdy podwodne czy też koparko-spycharki pracujące na dnie morza. Dla zapewnienia ciągłości prac pod wodą, na polach eksploracyjnych i wydobywczych, przy budowie i obsłudze odwiertów, prewenterów i rurociągów niezbędna jest odpowiednia infrastruktura techniczna zamontowana na współpracujących jednostkach pływających, statkach i platformach wydobywczych. Zastosowanie tych urządzeń i ich niezawodna praca mają szczególne znaczenie w przypadku potrzeby prowadzenia działań operacyjnych w warunkach wzburzonego morza, wysokiej fali, silnego naporu wiatru i zmiennej temperatury otoczenia. Zarówno dokładne pozycjonowanie konstrukcji nad dnem morza, jak i prowadzenie odwiertów czy nieprzerwanego wydobycia węglowodorów na półzanurzalnych platformach w warunkach silnego falowania, wymaga ciągłego korygowania wzajemnego położenia elementu na stałe „związanego” z dnem i obiektu przemieszczającego się na powierzchni wody. Do tego celu służą układy kompensacji fali.

Pojazd podwodny wielofunkcyjny

Dzięki prowadzonym pracom badawczo-rozwojowym firma Bosch Rexroth opracowała i dostarcza swoim klientom zaawansowane technicznie, kompleksowe układy kompensacji fali, zarówno pasywne, oparte na przemieszczeniu liniowym siłownika hydraulicznego, jak i aktywne, rotacyjne ze sterowaniem pierwotnym i wtórnym. Są one implementowane w windach pokładowych współpracujących z A-Ramą, w windach żurawi offshorowych czy też urządzeniach do wodowania zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych. Systemy kompensacji fali firmy Bosch Rexroth cechuje wysoka niezawodność, precyzja działania i odporność na warunki zewnętrzne. Dotychczasowe systemy aktywnej kompensacji fali obsługują konstrukcje o wadze do 6500 kN, z dokładnością pozycjonowania do 95%. Najczęściej są wyposażone w układy rekuperacji energii, co pozwala na zmniejszenie zaangażowanej mocy aż o 85%.

Do realizacji kompensacji liniowej, np. korelacji położenia wiertnicy w stosunku do konstrukcji platformy przemieszczającej się na fali, firma Bosch Rexroth opracowała specjalistyczne siłowniki hydrauliczne połączone z akumulatorami hydraulicznymi lub pneumatycznymi, o tłoczyskach pokrytych powłoką z metali twardych w technologii plazmy, o technicznej nazwie Enduroq 3000 i 3200 - niezwykle odpornych na zużycie i agresywne działanie środowiska morskiego. W przypadku gdy kompensacja fali jest realizowana przy pomocy wind, stosowane są napędowe systemy hydrostatyczne pracujące w układzie zamkniętym, z kompleksowym sterowaniem w układzie pierwotnym lub wtórnym, wyposażone w układy rekuperacji energii.

Indywidualne hydrostatyczne układy zamknięte wykorzystywane są również w windach pokładowych o przeznaczeniu innym, niż aktywna kompensacja fali. Prędkość i kierunek obrotów silnika zamontowanego na windzie wynika z kierunku i wielkości strumienia oleju generowanego przez pompę. Moment na wałku silnika windy zależy od ciśnienia systemowego, które jest na tyle wysokie, na ile jest to konieczne i wynika z obciążenia układu. Jest ono najwyższe podczas startu układu i cechuje je bardzo duża dynamika wzrostu. Z drugiej strony podczas hamowania silnikiem generuje się znikoma ilość ciepła, a zawór hamulcowy nie jest potrzebny. Kompensacja pływów przy cumowaniu może odbywać się hydraulicznie lub elektronicznie.

W pierwszym przypadku sterowanie pompy przy pomocy zaworu przelewowego jest połączone ze stroną ciśnieniową układu. Jeśli jednak jest potrzebna wyższa dokładność, stosowany jest system elektroniczny. W sterowaniu pompy użyty jest wówczas proporcjonalny zawór przelewowy, otrzymujący sygnał z zewnętrznego kontrolera adekwatnie do wartości obciążenia windy – napięcia liny cumowniczej, mierzonego sensorem na bębnie windy.

Dla realizowania powyższych funkcji oraz napędu wind w układzie otwartym firma Bosch Rexroth oferuje całą paletę komponentów. Windy poza źródłem energii i silnikiem wymagają dodatkowo podzespołów, których celem jest regulacja przepływu i ciśnienia, hamowanie ładunku, zabezpieczenie przed przeciążeniem, sterowanie kierunkiem obrotu silnika, aktywowanie hamulca, sterowanie chłonnością silnika i wiele innych. Konstrukcja, dobór materiałów, funkcjonalność i powłoka ochronna pozwalają na stosowanie tych produktów na odkrytym pokładzie, w skrajnie trudnych i agresywnych warunkach środowiska morskiego. Nasz sterownik TH7 od wielu lat sprawdza się w licznych aplikacjach. Jego progresywna charakterystyka, czułość i precyzyjna regulacja ułatwia sterowanie w różnych systemach. Dla uproszczonych sterowań wind i innych urządzeń na pokładzie znajduje zastosowanie sterownik 4WMM16….SO840, dedykowany do pracy w szczególnie uciążliwych warunkach.

Rosnąca konkurencja między armatorami, konieczność racjonalizacji kosztów, a tym samym potrzeba oszczędności przestrzeni na statku i uproszczenia obsługi, wpłynęły również na zmianę koncepcji sterowania windami pokładowymi, z układu rozproszonego do zintegrowanego w jeden, wielofunkcyjny blok. Już kilkanaście lat temu firma Bosch Rexroth rozwinęła konstrukcję bloku YM-WCB przeznaczonego do sterowania windami z silnikiem o zmiennej chłonności. Wysterowanie silnika do funkcji podnoszenia, wydawania lub cumowania jest możliwe dzięki zmianie położenia tylko jednej dźwigni.

Oparty na podzespołach rodziny zaworów M4 blok wciągarkowy HICWB może być również użyty do sterowania windą kotwiczną, a operator ma w prosty sposób możliwość nastawienia momentu zrywającego kotwicę. Aby sprostać rosnącym wymaganiom armatorów i producentów wciągarek, firma Bosch Rexroth „zwodowała” ostatnio rodzinę modułowych, wielofunkcyjnych bloków wciągarkowych DSE. Jest to efekt synergii europejskiej innowacyjności i japońskiej precyzji wykonania. Bloki te obsługują przepływy do 1000 dm3/min, ciśnienia do 280 bar oraz mogą być stosowane do wind o uciągu blisko 4000 kN. Modułowa konstrukcja i swobodna konfigurowalność sprawiają, że mogą być stosowane do sterowania większości typów wind okrętowych, w tym wind żurawi pokładowych, kotwicznych, cumowniczych, holowniczych i trałowych. Bloki te występują również w wersji bezpośredniego montażu na silniku windy. Skraca to prace montażowe i eliminuje dodatkowe orurowanie co oszczędza przestrzeń i minimalizuje koszt. Taki wariant wykonania zmniejsza również liczbę miejsc możliwych przecieków, a tym samym wymagania obsługowe.

Poza standardowym wyposażeniem w zawór kierunkowy i wagę ciśnieniową, gwarantującą sterowanie niezależne od obciążenia, w zależności od wybranej konfiguracji, bloki te mogą być wyposażone w: zawór hamulcowy opuszczania ładunku, zabezpieczający zawór przelewowy, zawór automatycznej dezaktywacji hamulca wciągarki, zawór sterowania zmienną chłonnością silnika oraz zawór zrywania kotwicy. Modułowa konstrukcja pozwala również na organizację dodatkowych funkcji: kontroli stałego napięcia w linie, zarówno dla funkcji trałowania, jak i w operacji cumowania (mooring), wolnego koła, lokalnego sterowania dźwignią, sterowania hydraulicznego lub elektromagnetycznego (lub ich kombinacji) oraz sterowania LS czułego na obciążenia. Mogą być stosowane w układach napędowych wind z pompą zasilającą o stałym lub zmiennym wydatku oraz silnikach o stałej lub zmiennej chłonności. Bloki te posiadają również rozwiązanie zabezpieczające silnik przed kawitacją oraz opróżnieniem korpusu silnika przez przecieki w sytuacji długotrwałego trzymania ładunku i w konsekwencji rozbieganiem się silnika.

Do sterowania zewnętrznego i kontroli parametrów firma Bosch Rexroth poleca swoje sterowniki RC BODAS, spełniające wymagania odporności na warunki morskie w zakresie mgły solnej i temperatury otoczenia, posiadające wymaganą szczelność, odporność na wstrząsy, wibracje oraz kompatybilność elektromagnetyczną EMC. Sterowniki te oferują niezwykły poziom elastyczności do zastosowań inżynierskich. Dowolność sygnałów I/O, języki programowania zgodne ze standardem IEC 61131-3, maksymalne zabezpieczenie przed błędami operacyjnymi i zewnętrznej sieci oraz możliwości komunikowania się w protokole CANbus predysponuje je do większości zastosowań morskich.

Morze bezlitośnie weryfikuje urządzenia i komponenty niedostosowane do pracy w skrajnie trudnych warunkach. Ich awarie często są zagrożeniem dla statku, ładunku, ale przede wszystkim dla załogi. Aby temu zapobiec, konstrukcje statków i istotnego dla bezpieczeństwa wyposażenia są weryfikowane i atestowane przez towarzystwa klasyfikacyjne. W 2014 firma Bosch Rexroth ponownie uzyskała certyfikaty akceptacji typu nadane przez Polski Rejestr Statków dla większości swoich produktów dedykowanych do zastosowania w aplikacjach morskich. To potwierdzenie najwyższej jakości i niezbędnego poziomu bezpieczeństwa gwarantowanego przez nasze produkty. Nie ma jednak rzeczy niezniszczalnych. Wszelkie awarie powodują zagrożenia dla ludzi, ale również przestoje w pracy statku i straty finansowe. Kierując się odpowiedzialnością za swoje działania firma Bosch Rexroth rozwinęła globalną sieć serwisową, obecną w przeszło 80 krajach i w pobliżu większości ważnych portów morskich. Wysoko wykwalifikowany personel zapewnia usługi w zakresie działań prewencyjnych i diagnostyki układów hydraulicznych, ich modernizacji, napraw oraz dostawy części zamiennych.

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy, sterowania i regulacje. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn samojezdnych i przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 36 700 pracowników osiągnęło w roku 2013 przychody w wysokości około 5,7 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl oraz https://www.facebook.com/BoschRexrothPolska

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Według wstępnych danych, w roku 2013 około 281 000 pracowników Boscha wygenerowało obrót w wysokości 46,1 mld euro (uwaga: w związku ze zmianami przepisów prawnych dotyczących konsolidacji, dane za rok 2013 mogą być tylko w pewnym stopniu porównywane z danymi za rok 2012). Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Techniki Motoryzacyjnej, Techniki Przemysłowej, Dóbr Użytkowych oraz Energetyki i Technicznego Wyposażenia Budynków.

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 360 spółek zależnych i regionalnych w ok. 50 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2013 Bosch zgłosił ponad 5 000 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym świecie technologia jest „bliżej nas”.

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc.

 

Wyszukiwanie informacji prasowych
Powiązane artykuły

2020-03-24
Aplikacje maszynowe i projektowe

Fugro zleca firmie Bosch Rexroth pełny serwis i dodatkowe usprawnienia systemów hydraulicznych statku Fugro Synergy

Fugro, największe na świecie przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w pozyskiwaniu geodanych, od ponad dziesięciu lat współpracuje z firmą Bosch Rexroth, która zapewnia najlepsze systemy hydrauliczne i oprogramowanie na geotechnicznym statku wiertniczym Fugro Synergy. Dziś obaj partnerzy wspólnie pracują nad przyszłościowymi rozwiązaniami.


2019-09-04
Hydraulika Przemysłowa

Wydajny, inteligentny, kompaktowy i cichy

Połączenie maszyn z systemami IT otwiera nieskończony potencjał w zakresie poprawy ekonomii i intuicyjności procesu wulkanizacji. To właśnie obszar, w którym znajduje zastosowanie nowy zasilacz hydrauliczny CytroBox firmy Bosch Rexroth. Dzięki swojej modułowej budowie oraz inteligentnej pracy, stanowi on nowe rozwiązanie w średnim zakresie mocy, do 30 kW. Integrując technologię IoT, wytycza on drogę spójnego wdrożenia koncepcji Przemysłu 4.0.