Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI00032 2015-05-26

Bosch Rexroth: Wzrost mimo osłabienia na rynkach Obroty w 2014 roku wzrosły o 3,5 procent i wyniosły 5,6 mld

  • 14- procentowy wzrost obrotów Bosch Rexroth w Polsce
  • Zwiększenie udziałów rynkowych w ważnych branżach
  • Wydatki na badania i rozwój nadal wysokie

Referat Tomasza Ilkowa, Dyrektora Generalnego Bosch Rexroth Sp. z o.o. wygłoszony podczas konferencji prasowej Grupy Bosch w Polsce w dniu 27 maja 2015 roku.

Witam Państwa w imieniu firmy Bosch Rexroth.

Zanim przejdę do podsumowania wyników i osiągnięć firmy Bosch Rexroth w roku 2014 chciałbym krótko przybliżyć Państwu charakter naszej działalności.

Bosch Rexroth jako istotny dział w sektorze przemysłowym koncernu Bosch, dostarcza swoim klientom kompleksowe rozwiązania napędów i sterowań dla praktycznie wszystkich gałęzi przemysłu budowy maszyn oraz automatyzacji produkcji. Kluczowymi obszarami naszej działalności są rynek mobilnych maszyn samojezdnych, aplikacji maszynowych i projektowych, automatyzacji przemysłu oraz rynek odnawialnych źródeł energii.

Wyniki globalne i krajowe

Rok 2014 minął w naszym przedsiębiorstwie pod znakiem słabej dynamiki wzrostów globalnych rynków. To przede wszystkim rynki Azji, Ameryki Południowej i Rosji negatywnie wpływały na nasze wyniki. Na starym kontynencie zwiększyliśmy natomiast swoje obroty w sumie o 4,6 procent. Biorąc pod uwagę wszystkie kraje poza Niemcami wzrost wyniósł nawet ponad osiem procent. Jest to efektem silnego wzrostu zanotowanego w Holandii, Wielkiej Brytanii i Włoszech. W Niemczech natomiast obroty pozostały na dotychczasowym poziomie, czego przyczyn należy szukać w ogólnie słabym rozwoju rynku. Rozwój rynku w Stanach Zjednoczonych był zadowalający, co przyczyniło się do wzrostu obrotów Bosch Rexroth na kontynencie amerykańskim o ponad 3 procent, mimo wyraźnych spadków w Brazylii.

Ogólnie nasze przedsiębiorstwo uzyskało wzrost o 3,5 procent w porównaniu z rokiem poprzednim osiągając tym samym obrót 5,75 miliarda euro. Niestety ogólnoświatowa słaba koniunktura nieznacznie, ale negatywnie wpłynęła na poziom zamówień w porównaniu do poprzedniego roku.

Polska obok już wspomnianych krajów EU należy do grupy championów. Pomimo znaczącego pogorszenia sytuacji w polskim górnictwie węgla kamiennego, które przełożyło się na zmniejszoną dynamikę zapotrzebowania na maszyny górnicze, nasza polska spółka odnotowała na krajowym rynku wzrost obrotów o 14 %.

Sukces ten był możliwy dzięki rozwojowi kompetencji naszej lokalnej kadry. Konsekwentnie podwyższamy techniczne, jak i biznesowe kompetencje wszystkich działów naszej firmy, które stworzyły solidny fundament do realizacji i akwizycji kompleksowych projektów, w tym infrastrukturalnych, przede wszystkim w budownictwie wodnym. Kolejnym czynnikiem naszego sukcesu był rosnący potencjał zastosowania naszych rozwiązań w maszynach komunalnych oraz pojazdach komunikacji miejskiej. Nasze rozwiązania umożliwiają spełnienie wymagań dyrektywy emisyjnej EURO 6.

Rozwój w poszczególnych sektorach przedsiębiorstwa

Analiza poszczególnych segmentów rynku wskazuje na zróżnicowaną dynamikę ich rozwoju. Rok 2014 nie był na świecie dobry dla segmentu maszyn mobilnych – nastąpiło załamanie rynku produkcji maszyn górniczych oraz dalsze zmniejszenie popytu na maszyny budowlane (przede wszystkich w Chinach). Słaba koniunktura została tylko częściowo skompensowana wzrostem sprzedaży na rynku maszyn rolniczych i komunalnych. Pomimo krajowego zastoju w sektorze maszyn budowlanych sytuację w Polsce odróżnia pozytywna koniunktura w branży pojazdów komunalnych oraz komunikacji miejskiej. W obu tych sektorach rynku firma Bosch Rexroth pozostaje liderem. Rynek aplikacji maszynowych i projektowych charakteryzowała większa dynamika na polskim rynku niż w ujęciu ogólnoświatowym. Największe wzrosty zanotowaliśmy w segmencie automatyzacji przemysłu, zarówno w Polsce, jak i na świecie.

W sektorze energii odnawialnej udało nam się zdyskontować korzystną koniunkturę i utrzymać pozycję na trudnym rynku opanowanym przez bezwzględną konkurencję z Azji.

Podsumowując, na tle wahań koniunktury Bosch Rexroth zwiększył swoje udziały w rynku.

Zatrudnienie

W 2014 roku Bosch Rexroth zatrudniał na całym świecie 33 735 pracowników, z czego 16 800 osób tylko w Niemczech. Firma Bosch Rexroth intensywnie pracuje nad optymalizacją i automatyzacją procesów wewnątrz firmy, szczególnie w centrali w Niemczech, co poskutkowało redukcją personelu o 840 osób. Zmniejszenie zatrudnienia zostało przeprowadzone w sposób zaakceptowany przez pracowników. Pomimo redukcji zatrudnienia ponad 170 młodych ludzi w ubiegłym roku rozpoczęło naukę lub studia dualne w firmie Bosch Rexroth, co udowadnia jak ważne są inwestycje w zasoby ludzkie dla naszego przedsiębiorstwa.

Zatrudnienie w Polsce pozostało praktycznie bez zmian. Aktualnie Bosch Rexroth w Polsce zatrudnia 122 osoby, a znacząca liczba praktykantów oraz programów szkoleniowych świadczy o naszym zaangażowaniu w rozwój kwalifikacji przyszłych kadr nowoczesnego przemysłu. Nasi inżynierowie, obsługujący blisko 3000 klientów, operują z 7 Biur Regionalnych i są wspierani przez specjalistyczne centra kompetencyjne w Gdańsku i Warszawie oraz przez nasze globalne zaplecze kompetencyjne na całym świecie.

Wydatki na badania i rozwój nadal powyżej średniej w branży

W celu utrzymania konkurencyjności również w roku 2014 firma Bosch Rexroth poczyniła inwestycje w wysokości 112 mln euro, utrzymując tym samym ich procentowy udział w stosunku do obrotów.

Jednym z kluczowych elementów naszego sukcesu od początku istnienia firmy jest innowacyjność produktów i rozwiązań, jak również kreatywność naszych kadr w realizowaniu wymagań klientów. Dlatego też nasze wydatki na badania i rozwój, które w roku 2014 kształtowały się na poziomie 340 mln euro, stanowiąc ponad 6 procent wartości sprzedaży, nadal plasują się powyżej średniej w branży.

Najlepszym przykładem na to, że stawiamy na innowacje jest duża ilość nowych produktów zaprezentowanych w bieżącym roku na targach SPS/IPC/Drives 2014 oraz w Hanowerze.

Strategia na 2015

W 2015 roku po raz kolejny nie spodziewamy się pozytywnego wpływu koniunktury na rozwój naszych obrotów. W związku z tym będziemy kontunuować dotychczasową strategię oraz dążyc do poprawy konkurencyjności na każdym polu. Oznacza to również, że będziemy z jeszcze większą determinacją stawiać na 3 technologiczne trendy rynkowe czyli: efektywność energetyczną, bezpieczeństwo maszyn i Przemysł 4.0.

W obszarze efektywności energetycznej zwanej Rexroth 4EE (Rexroth for Energy Efficiency) pracujemy intensywnie nie tylko nad efektywnymi produktami, ale również nad systemowymi rozwiązaniami umożliwiającymi redukcję zapotrzebowania na energię. Przykładami takich rozwiązań są oprogramowania Smart Energy Mode, jak również nasze nowe rozwiązanie napędów dla maszyn mobilnych EDIS, dzięki któremu podczas eksploatacji maszyny można zaoszczędzić 10 procent paliwa.

Godne uwagi jest również nasze zaangażowanie w szeroko pojęte bezpieczeństwo maszyn. Wyzwaniem dla nas jest nie tylko wypełnienie norm, ale także tworzenie nowych koncepcji stref bezpieczeństwa w jednym ciągu napędu. Aspekty bezpieczeństwa są również istotne w maszynach mobilnych. Wraz z Toyota Material Handling opracowaliśmy projekt wózka widłowego, którego operacyjne parametry, takie jak przyspieszenie czy hamowanie, uwzględniają transportowane w danym momencie masy.

Z kolei w toczącej się właśnie rewolucji przemysłowej, zwanej koncepcją Przemysłu 4.0, firma Bosch Rexroth odgrywa rolę prekursora technologii o uniwersalnym zastosowaniu. Jesteśmy przekonani, że połączenie produkcji przemysłowej z wirtualnym światem technologii informacyjnych wyznacza przyszłość w wielu procesach produkcyjnych przyszłych dekad. Dlatego intensywnie pracujemy nad tym, aby wszystkie nasze technologie były wkrótce kompatybilne z koncepcją Przemysłu 4.0. Wymagania tej koncepcji to zdecentralizowane inteligentne sterowanie, automatyczne działanie, otwarte standardy komunikacji, szybkie połączenia w sieci i rozpoznawanie interpelacji w czasie rzeczywistym. Komunikacja oparta na otwartych standardach w połączeniu z cyfrowymi technologiami spełniają te wymagania. Bosch Rexroth jest pierwszym producentem systemów sterownia, które połączyły świat automatyki z informatyką.

Podsumowanie

Pod względem obrotów rok 2015 zaczęliśmy dobrze. Obecnie pracujemy nad szeregiem projektów w obszarze budownictwa wodnego. Naszym zamiarem jest również wykorzystanie potencjału, jaki niosą ze sobą liczne projekty inwestycyjne w przemyśle samochodowym oraz ogólnie rozumiany trend automatyzacji polskich przedsiębiorstw produkcyjnych. W roku 2015 oczekujemy 5-procentowego wzrostu obrotów w porównaniu z rokiem 2014.

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Magdalena Chmielewska
Jutrzenki  102/104
02-230  Warszawa
Telefon: +48 22 738 18 80
Fax: +48 22 758 8735
marketing@boschrexroth.pl
Powiązane artykuły

2019-06-19
Informacja Korporacyjna

Dwie nagrody German Brand Award 2019 dla wyjątkowej marki

Wyjątkowość nowej tożsamości naszej marki została właśnie oficjalnie potwierdzona. W konkursie German Brand Award 2019 zdobyliśmy złoto jako najlepsza marka w kategorii: „Przemysł, maszyny i inżynieria” oraz Nagrodę Zwycięzcy w kategorii: „Tożsamość korporacyjna”. Te dwie nagrody potwierdzają, że marka Rexroth jest wyjątkowa, nowoczesna i przyszłościowa. Co więcej, w pełni odzwierciedla ona hasło: WE MOVE. YOU WIN.


2019-04-11
Automatyzacja Przemysłu

Cyfrowa transformacja techniki przemieszczeń liniowych

„Producenci maszyn doświadczają obecnie głębokiej zmiany pokoleniowej. Wszyscy inżynierowie i projektanci przed trzydziestką wyrośli w świecie z telefonami komórkowymi i internetem. Technologia cyfrowa odgrywa bardzo dużą rolę w ich życiu prywatnym, więc ich strategie rozwiązywania problemów są diametralnie różne niż ich starszych kolegów.”