Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI070064 2015-08-24

Mechatroniczne stanowisko dydaktyczne zgodne z koncepcją Przemysłu 4.0, z możliwością rozbudowy o kolejne moduły

Nowe stanowisko dydaktyczne mMS 4.0 firmy Bosch Rexroth jest zgodne z koncepcją Przemysł 4.0, a jego budowa umożliwia rozszerzenie o kolejne moduły. Stanowisko mMS 4.0 umożliwia zgłębienie wiedzy z zakresu pneumatyki i mechatroniki oraz opcjonalnie hydrauliki. Dodatkowo przedmiotem szkolenia mogą być także sterowania SPS, CNC i sterowania robotami. Nowe stanowisko dydaktyczne jest odpowiednie zarówno do utrwalenia podstaw mechatroniki, jak i do podnoszenia kwalifikacji. Modułowa konstrukcja umożliwia dostosowywania systemu i przewidzianych ćwiczeń do poziomu zaawansowania uczestników. Stanowisko jest dedykowane dla przedsiębiorstw, ośrodków szkoleniowych, uniwersytetów i szkół zawodowych.

Stanowisko dydaktyczne mMS 4.0 umożliwia wprowadzenie różnorodnych treści dydaktycznych, które musi przyswoić przyszły mechatronik w ciągu trzyipółletniego okresu kształcenia. Pomoc dydaktyczną dla uczniów i nauczycieli stanowią także podręczniki zawierające ćwiczenia praktyczne. Podobnie jak wszystkie systemy szkoleniowe Rexroth, także nowy system mMS 4.0 bazuje na standardowych modułach z różnych grup produktowych firmy Bosch Rexorth, będącej specjalistą w dziedzinie napędów i sterowań.

Mechatroniczne stanowisko dydaktyczne mMS 4.0 umożliwia montaż kostek, z podziałem na trzy stanowiska robocze: magazyn, prasa pneumatyczna lub hydrauliczna i magazyn wysokiego składowania. Zgodność z koncepcją Przemysł 4.0 umożliwia uczestnikom opanowanie np. programowania w językach wysokiego poziomu przy bezpośrednim dostępie do systemu sterowania. Dodatkowo przy pomocy udostępnionego systemu i ćwiczeń uczestnicy mogą wdrożyć się w popularny obecnie temat bezpieczeństwa maszyn. Zasada „Plug & Play“ redukuje do minimum nakłady związane z uruchomieniem systemu.

Koncepcja modułowa dopasowana do poziomu zaawansowania

Modułowa koncepcja systemu mMS 4.0 jest dostosowana do toku nauki przyszłych mechatroników. Jego elastyczność uwidacznia się w tym, że użytkownicy rozpoczynają od jednego stanowiska i mogą dodawać kolejne. Z poszczególnych stanowisk można także korzystać niezależnie. Firma Bosch Rexroth oferuje także moduły szkoleniowe EVO1 – EVO3 będące prekursorami systemu mMS 4.0. Dla początkujących odpowiedni jest system szkoleniowy EVO1 bazujący na płycie aluminiowej. System ma za zadanie przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej np. okablowania, budowy i działania części oraz zespołów, a także rejestrowania informacji za pomocą czujników i przyrządów pomiarowych. Wariant EVO2 umożliwia już wejście w świat Przemysłu 4.0. System napędza jednostka Rexroth SPS najnowszej generacji, dzięki której uczestnicy szkolenia dodatkowo mają możliwość korzystania z Open Core Engineering. Zaawansowani natomiast mogą programować sterowania procesu i stanu lub analizować przepływ energii oraz informacji. System EVO3 firmy Bosch Rexroth posiada wszystkie funkcje modułu EVO2 oraz jednostkę HMI i system RFID. Także w przypadku tego modelu użytkownicy mogą programować mechanizmy kontroli bezpieczeństwa.

Przy zakupie systemu szkoleniowego mMS 4.0 firma Bosch Rexroth oferuje klientom także szkolenie "Train the Trainer", którego celem jest gruntowne przygotowanie użytkowników do pracy z nowym systemem oraz dalsze, systematyczne szkolenie.

Debiut systemu na targach edukacyjnych didacta

Po raz pierwszy firma Bosch Rexroth zaprezentowała nowe mechatroniczne stanowisko dydaktyczne mMS 4.0 na targach edukacyjnych DIDACTA, które odbyły się w dniach 24–28 lutego w Hanowerze. Więcej informacji na stronie www.boschrexroth.de/trainingsystems.

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy, sterowania i regulacje. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn samojezdnych i przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 36 700 pracowników osiągnęło w roku 2013 przychody w wysokości około 5,7 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl oraz https://www.facebook.com/BoschRexrothPolska

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Według wstępnych danych, w roku 2014 około 290 000 pracowników Boscha wygenerowało obrót w wysokości 48,9 mld euro (uwaga: w związku ze zmianami przepisów prawnych dotyczących konsolidacji, dane za rok 2014 mogą być tylko w pewnym stopniu porównywane z danymi za rok 2013). Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Techniki Motoryzacyjnej, Techniki Przemysłowej, Dóbr Użytkowych oraz Energetyki i Technicznego Wyposażenia Budynków.

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 360 spółek zależnych i regionalnych w ok. 50 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2014 Bosch zgłosił ponad 4.600 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym świecie technologia jest „bliżej nas”.

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc.

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

mgr inż. Tomasz  Domaszczyński
Jutrzenki  102/104
02-230 Polska
Telefon: +48 22 738 18 50
tomasz.domaszczynski@boschrexroth.pl




Powiązane artykuły

2016-11-02
Aplikacje maszynowe i projektowe

Hydrauliczne stanowiska szkoleniowe firmy Bosch Rexroth

Świat Dydaktyki Bosch Rexroth bazując na standardowych produktach i kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w napędach i sterowaniach daje niezbędną wiedzę, która zostanie wykorzystana w rzeczywistym świecie wyrobów i systemów Rexroth.


2015-12-09
Aplikacje maszynowe i projektowe

Most zwodzony w Kłajpedzie na rzece Dané

Wśród wielu projektów zrealizowanych przez firmę Bosch Rexroth Polska z dziedziny inżynierii lądowej i wodnej znalazł się unikatowy projekt napędu mostu zwodzonego w mieście Kłajpeda na rzece Dané (Litwa). Założenia techniczne do projektu napędu mostu zostały opracowane przez firmę „KELPROJEKTAS” z Kowna, będącą głównym projektantem całego obiektu.