Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI070075 2015-10-27

Nowe laboratorium szkoleniowe w firmie Bosch Rexroth Sp. z o. o.

System szkolnictwa przyjęty w Polsce po 1991 roku nie sprzyjał rozwojowi szkolnictwa zawodowego oraz rozwijaniu w szeregu branżach właściwych kompetencji zawodowych odpowiadających współczesnemu stanowi rozwiązań technologicznych. U źródeł takiego stanu rzeczy był m. in. brak funduszy na doskonalenie bazy szkoleniowej oraz likwidacja dużej liczby szkół przyzakładowych, odbieranych przez zarządzających przemysłem jako zbędne obciążenie finansowe firm.

Jednak rynek pracy potrzebuje specjalistów w określonych dziedzinach, o określonych kompetencjach zawodowych. Wyjściem z sytuacji pozostało zdobywanie odpowiednich umiejętności i kompetencji w trakcie pracy zawodowej. Kształcenie kadr technicznych w tym zakresie przerzucono praktycznie na pracodawców.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom rynku firma Bosch Rexroth proponuje od szeregu lat pakiet szkoleń technicznych prowadzonych również w kraju. Wśród tego pakietu poczesne miejsce zajmują szkolenia z zakresu hydraulicznych układów napędu i sterowania. Szkolenia te dedykowane są przede wszystkim dla pracowników służb utrzymania ruchu oraz konstruktorów pragnących wykorzystać standardowe i najnowsze rozwiązania techniczne marki Rexroth.

W ramach doskonalenia bazy szkoleniowej, mającego na celu jakościową poprawę procesu dydaktycznego w tym, umożliwienie samodzielnego, praktycznego działania uczestników szkolenia na układach hydraulicznych, rozbudowane zostało laboratorium dydaktyczne w siedzibie firmy Bosch Rexroth Sp. z o. o. w Warszawie. Dotychczasowa baza dydaktyczna została wyposażona w dwa dwustronne stanowiska do samodzielnych ćwiczeń praktycznych z zakresu hydraulicznych układów napędu i sterowania. Stanowiska te stanowią podstawowe elementy systemu szkoleniowego, który został opracowany i stale jest doskonalony przez zespół specjalistów z The Drive & Control Academy Bosch Rexroth AG.

Wymieniony system szkoleniowy oparty jest na stacji roboczej WS290 (poprzednie oznaczenie DS4), która uzupełniana jest w zależności od planowanych ćwiczeń odpowiednimi zestawami elementów i zespołów hydraulicznych. Przykładowe ćwiczenia zostały opisane w podręcznikach do prowadzenia ćwiczeń przy czym oddzielny jest podręcznik dla osób prowadzących zajęcia i oddzielny dla osób szkolonych. Dla każdego opisanego ćwiczenia w podręczniku określono temat, cel ćwiczenia, opisano jak powinien wyglądać jego przebieg oraz sposób dokumentacji wyników ćwiczenia.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że elementy i zespoły wykorzystywane podczas wykonywania ćwiczeń są seryjnie produkowanymi dla potrzeb przemysłu i zostały ujednolicone na całym świecie. Wiedza i praktyczne umiejętności, które pozyskują uczestnicy szkoleń przydatne są zarówno dla rozpoczynających drogę zawodową, jak i dla zaawansowanych. Od najprostszych ćwiczeń wykorzystujących sterowane ręcznie tzw. sterujące elementy przełączalne, poprzez przełączalne elementy sterowane elektrycznie a kończąc na elementach techniki proporcjonalnej. Podczas pierwszych zajęć osoba prowadząca zaznajamia osoby szkolone z tematem i zakresem ćwiczenia oraz wspiera je podczas jego wykonywania. W ramach kolejnych ćwiczeń wsparcie ze strony prowadzącego stopniowo jest zmniejszane.

Oprócz ćwiczeń podanych w podręcznikach istnieje możliwość zaproponowania innych ćwiczeń odpowiadających indywidualnym potrzebom poszczególnych klientów.

Jedno podwójne stanowisko WS290 zaprojektowane zostało dla 4 – 6 osób ćwiczących. Możliwe jest to dzięki m. in. zastosowaniu zasilacza hydraulicznego z pompą dwustrumieniową oraz systemu dwóch krat montażowych.

Praca na stanowiskach tj., prosty, modułowy montaż i demontaż elementów oraz zespołów na tzw. kracie montażowej, dzięki zastosowaniu systemu bezprzeciekowych szybkozłączy, nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi. Sterowanie elektryczne hydraulicznymi elementami przełączalnymi i proporcjonalnymi odbywa się z wykorzystaniem napięcia bezpiecznego do 24VDC (sygnał sterujący ± 10 VDC).

Przestrzeganie podstawowych warunków dotyczących użytkowania elementów i zespołów hydraulicznych oraz zastosowanie w instalacji stanowiska ciśnienia o wartości do 5,0 MPa (50 bar) czyni pracę na stanowisku w pełni bezpieczną.

Wszelkie informacje dotyczących organizacji szkoleń technicznych realizowanych również w wyżej wymienionym laboratorium dydaktycznym można znaleźć na stronie internetowej www.boschrexroth.pl w zakładce dydaktyka – szkolenia techniczne w Polsce.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń, a szczególnie szkoleń odbywających się w naszym nowym laboratorium napędów hydraulicznych.

Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu. Doświadczenie to wykorzystuje przy opracowywaniu innowacyjnych komponentów, indywidualnych rozwiązań systemowych oraz usług. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 krajach, osiągnęło w 2014 roku obroty w wysokości 5,6 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 33 700 pracowników.

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 360 00 pracowników na całym świecie (wg danych na 1 kwietnia 2015) i wygenerowała w 2014 roku obrót w wysokości 49 mld euro*. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na całym świecie stanowią podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2014 Bosch zgłosił ok. 4 600 patentów. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”.

Więcej informacji: www.bosch.pl , www.bosch-prasa.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

dr inż. Jarosław  Biały
Jutrzenki 102 104
02-230 Warszawa
Telefon: +48 22 738 18 49
jaroslaw.bialy@boschrexroth.pl
Powiązane artykuły

2016-11-02
Aplikacje maszynowe i projektowe

Hydrauliczne stanowiska szkoleniowe firmy Bosch Rexroth

Świat Dydaktyki Bosch Rexroth bazując na standardowych produktach i kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w napędach i sterowaniach daje niezbędną wiedzę, która zostanie wykorzystana w rzeczywistym świecie wyrobów i systemów Rexroth.


2015-08-25
Aplikacje maszynowe i projektowe

Hydraulika w praktyce na stanowiskach dydaktycznych firmy Bosch Rexroth

Postępujący rozwój elementów hydraulicznych, ich niezawodność i podatność na sterowanie, sprawia iż coraz częściej w rozwiązaniach układów napędowych współczesnych maszyn i pojazdów stosowane są hydrostatyczne układy napędowe. Poznanie zasad funkcjonowania tychże układów napędowych daje gwarancję pełnego wykorzystania ich potencjalnych możliwości.