Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 070079 2015-12-09

Most zwodzony w Kłajpedzie na rzece Dané

Most zwodzony w Kłajpedzie na rzece Dané

Wśród wielu projektów zrealizowanych przez firmę Bosch Rexroth Polska z dziedziny inżynierii lądowej i wodnej znalazł się unikatowy projekt napędu mostu zwodzonego w mieście Kłajpeda na rzece Dané (Litwa). Założenia techniczne do projektu napędu mostu zostały opracowane przez firmę „KELPROJEKTAS” z Kowna, będącą głównym projektantem całego obiektu.

W założeniach projektu przyjęto wykonanie nowej konstrukcji mostu i zastąpienie starego układu hydraulicznego napędu, pochodzącego z początku lat 70-tych, całkowicie nowym rozwiązaniem. Początkowo kontrakt dotyczył wykonania dokumentacji napędu. Następnie, z początkiem 2014 roku, firma Bosch Rexroth Sp. z o.o. przystąpiła do wykonania kompletnego hydraulicznego układu napędu, dostarczając zespoły i elementy oraz wykonując ich montaż na obiekcie. Ze względów ekologicznych uzgodniono, że w układzie hydraulicznym zostanie zastosowany olej biodegradalny spełniający wymagania normy ISO 15380. W związku z tym konieczne było zastosowanie uszczelnień z kauczuku fluorowego (oznaczenie kauczuku FPM (DIN/ISO) lub FKM (ASTM)).

Zespół napędowy został zbudowany z następujących elementów:

  • zasilacza hydraulicznego z podwójnym zespołem pompowym,
  • trzech głównych cylindrów podnoszenia mostu oraz cylindra blokady mostu,
  • instalacji rurociągów.

Zbiornik hydrauliczny o pojemności 800 l wykonany został ze stali węglowej i został wyposażony w standardowe elementy pomiaru i kontroli poziomu i temperatury oleju hydraulicznego. Sygnały elektryczne z czujników pomiarowych przekazywane są do sterowni mostu jako nadrzędne sygnały zezwolenia na włączenie głównych zespołów pompowych.

Koncepcja napędu hydraulicznego bazuje na zastosowaniu dwóch zespołów wielotłokowych pomp dwu strumieniowych pracujących w układzie półzamkniętym. Każda z podwójnych pomp napędzana jest trójfazowym silnikiem elektrycznym o mocy 55 kW, o nominalnej prędkości obrotowej 1500 obr/min i o stałym kierunku obrotów. Podczas napędu mostu wykorzystywany jest tylko jeden zespół pomp, drugi pozostaje w rezerwie (stand-by). Maksymalne wydajności pomp są ograniczone mechanicznie i dobrane proporcjonalnie do roboczych pojemności cylindrów podnoszenia mostu Wydajność każdego zespołu pompowego nastawiana jest proporcjonalnym zaworem ciśnieniowym typu DBEP6. Nastawa realizowana jest przez operatora ze sterowni mostu poprzez sterownik PLC (natężeniem sterującego prądu elektrycznego w zakresie 4-20 mA). Oba zespoły pompowe zabezpieczone są przed nadmiernym wzrostem ciśnienia wspólnym blokiem bezpieczeństwa, zaś dwa bloki zaworowe zasilane pompą dwusekcyjną, zamontowane na płytach typu HSR 06, spełniają funkcję doładowania pomp pracujących w układzie zamkniętym i zapewniają uzyskanie zmiennego ciśnienia sterowania dla obu zespołów pompowych. W trakcie prób funkcjonalnych działania napędu, maksymalne ciśnienie pracy układu nie przekraczało ciśnienia 130 bar, a ponadto stwierdzono możliwość zwiększenia dynamiki (ponad wymaganą) ruchu mostu, przy zachowaniu dużej precyzji tego ruchu. Do utrzymania właściwej temperatury oleju w układzie hydraulicznym w przedziale 10°C - 50°C zastosowano zespół grzałek elektrycznych i chłodnic, natomiast wymaganą klasę czystości oleju 20/18/15 wg ISO 4406, zapewnia układ filtracji. Elementami wykonawczymi napędu są trzy specjalne cylindry hydrauliczne (o wymiarach: D = O300 mm, d = O180 mm i skoku H = 1610 mm) z zamontowanymi blokami bezpieczeństwa. Spełniają one funkcje blokady hydraulicznej, zabezpieczenia przed przeciążeniem oraz wyrównywania ciśnienia w komorach roboczych wszystkich cylindrów. Ta druga funkcja jest szczególnie istotna, gdyż umożliwia wyeliminowanie niepożądanych naprężeń konstrukcji mostu.

Instalacja hydrauliczna została zaprojektowana i wykonana ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem technik łączenia elementów VOSSForm i BV10 firmy Voss Fluid GmbH. Projekt instalacji zawierał również sposób mocowania rur do ścian pomieszczeń maszynowni. Do awaryjnego podnoszenia i opuszczania mostu oraz do napędu cylindra blokady mostu przewidziano zastosowanie dodatkowego przenośnego zasilacza hydraulicznego. Do napędu pomp w zasilaczu awaryjnym zastosowano benzynowy silnik spalinowy, a jego podłączenie do układu hydraulicznego wykonano z wykorzystaniem szybkozłączy. Umożliwia to operowanie mostem m.in. w przypadku braku zasilania elektrycznego. Jest to szczególnie istotne dla sprawności komunikacyjnej miasta z uwagi na umiejscowienie mostu w ciągu jednej z głównych arterii drogowych Kłajpedy. Przedstawiony układ napędowy mostu zwodzonego w Kłajpedzie, tzn. napędu ze sterowaniem cylindrami hydraulicznymi w układzie półzamkniętym, był pierwszą tak nowatorską realizacją projektu.

Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu. Doświadczenie to wykorzystuje przy opracowywaniu innowacyjnych komponentów, indywidualnych rozwiązań systemowych oraz usług. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 krajach, osiągnęło w 2014 roku obroty w wysokości 5,6 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 33 700 pracowników.

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 360 00 pracowników na całym świecie (wg danych na 1 kwietnia 2015) i wygenerowała w 2014 roku obrót w wysokości 49 mld euro*. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na całym świecie stanowią podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2014 Bosch zgłosił ok. 4 600 patentów. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”.

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

mgr. inż. Lech Pajmel
Jutrzenki 102 104
02-230 Warszawa
lech.pajmel@boschrexroth.pl
Powiązane artykuły

2015-08-24
Aplikacje maszynowe i projektowe

Mechatroniczne stanowisko dydaktyczne zgodne z koncepcją Przemysłu 4.0, z możliwością rozbudowy o kolejne moduły

Nowe stanowisko dydaktyczne mMS 4.0 firmy Bosch Rexroth jest zgodne z koncepcją Przemysł 4.0, a jego budowa umożliwia rozszerzenie o kolejne moduły. Stanowisko mMS 4.0 umożliwia zgłębienie wiedzy z zakresu pneumatyki i mechatroniki oraz opcjonalnie hydrauliki. Dodatkowo przedmiotem szkolenia mogą być także sterowania SPS, CNC i sterowania robotami.


2015-01-08
Aplikacje maszynowe i projektowe

System centralnego zasilania stoisk badawczych w laboratoriach inżynieryjnych WSK PZL-Świdnik

Od 2010 roku firma Bosch Rexroth intensywnie współpracuje z WSK PZL-Świdnik SA, która jest częścią grupy AgustaWestland, w zakresie modernizacji laboratoriów inżynieryjnych. W ramach współpracy zrealizowano kilka projektów, które są częścią większego przedsięwzięcia obejmującego rozbudowę infrastruktury zaplecza badawczo-rozwojowego Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik Spółka Akcyjna wraz z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Jednym z nich jest projekt „Rozbudowa systemu zasilania olejowego dla elektrohydraulicznych stoisk badawczych w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik SA w Świdniku”.