Informacje dla dziennikarzy

Marginal Column

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Magdalena Chmielewska
Jutrzenki  102/104
02-230  Warszawa
Telefon: +48 22 738 18 80
Fax: +48 22 758 8735
marketing@boschrexroth.pl

Content
2017-06-20
Automatyzacja przemysłu

IndraMotion MLC: więcej mocy dla maszyn drukujących i procesów produkcyjnych

Krótszy czas przezbrajania maszyny w przypadku mniejszych serii produkcyjnych, szybsze zmiany drukowanego formatu i precyzyjna kontrola znacznika. Do tych tradycyjnych wyzwań towarzyszących automatyzacji maszyn drukarskich i obrabiarek dochodzi jeszcze konieczność udostępniania danych na znacznie szerszą skalę innym maszynom i systemom wyższego poziomu. Aby uniknąć negatywnego wpływu pracy w środowisku sieciowym na automatyzację, firma Bosch Rexroth znacznie zwiększyła wydajność urządzeń sterujących IndraMotion MLC.

 

2017-06-02
Aplikacje mobilne

Wsparcie systemów na poziomie mikro: pomiar przyspieszeń z wykorzystaniem czujnika MM5.10

Produkowane seryjnie czujniki firmy Bosch są gwarantem najwyższego poziomu bezpieczeństwa i komfortu, a także zwiększonej wydajności. Teraz najnowszy czujnik przyspieszenia MM5.10, jako niezależny komponent, oferowany jest również przez firmę Bosch Rexroth.

 

2017-05-05
Aplikacje maszynowe i projektowe

Bezpośrednie napędy hydrauliczne – proste, modułowe i niezawodne rozwiązania dla inżynierii lądowej i wodnej

Inżynieria lądowa i wodna stawia dość specyficzne wymagania. Chociaż zasady projektowania i używane wyposażenie są podobne jak w przypadku projektowania zakładów przemysłowych, mamy tu zwykle do czynienia ze znacznie większą skalą i znacznie dłuższym oczekiwanym okresem eksploatacji. Bezpośrednie napędy hydrauliczne stanowią alternatywę dla obrotowych mechanizmów napędowych, a ich prostota i niezawodność sprawiają, że nadają się znakomicie do skomplikowanych obiektów, które mają być eksploatowane przez długi czas.

 

2017-04-18
Aplikacje mobilne

Inteligentne połączenia

Oprogramowanie używane jest już nie tylko do sterowania wielkimi pojazdami roboczymi czy elektronizacji ich hydrauliki — wkrótce będzie również zapewniać ich połączenie z internetem rzeczy (IoT).

 

2017-03-27
Aplikacje maszynowe i projektowe

Przewijarka FLEXOR xCut ze sztancą semirotacyjną i zintegrowanym drukiem cyfrowym wyposażona w napędy i sterowanie marki Rexroth

Polska firma EMIS Sp. z o.o., producent maszyn FLEXOR do przewijania etykiet oraz folii, wprowadziła na rynek swój najnowszy produkt FLEXOR xCUT - przewijarkę do sztancowania semirotacyjnego, która może być używana w linii z różnymi głowicami typu Memjet do druku cyfrowego. Maszyna umożliwia bardzo ekonomiczną produkcję małych partii etykiet, dzięki czemu może zaspokoić potrzeby również klientów detalicznych. Celem konstruktorów było stworzenie maszyny, która może być obsługiwana przez każdego oraz która nie wytwarza praktycznie żadnych odpadów przy rozpoczęciu produkcji nowej partii.

 

2017-02-17
Automatyzacja przemysłu

Szybkie tworzenie własnego stanowiska testowego

Szybkie tworzenie dostosowanych stanowisk testowych: taki cel postawiła sobie firma Kraus Automatisierungs-Technik GmbH (KAT) z Haßfurtu (Niemcy), która używa oprogramowania LabVIEW do dostosowywania maszyn testowo-pomiarowych. Gromadzenie mierzonych danych odbywa się przy użyciu graficznego systemu programowania, natomiast za faktyczną sekwencję ruchów maszyny odpowiada program zapisany w sterowniku PLC. Poprzednio specjaliści z KAT musieli programować dwa oddzielne systemy oraz interakcję między nimi, co było dość pracochłonne. Jednak obecnie istnieje prostsze rozwiązanie oparte na platformie Bosch Rexroth Open Core Engineering. Umożliwia ono programowanie sekwencji ruchów maszyny wyłącznie przy użyciu aplikacji LabVIEW, bez pisania choćby jednej linijki kodu sterownika PLC.

 

2017-02-14
Aplikacje mobilne

BODAS – Platforma sprzętowa

Podstawowym elementem systemu BODAS są sterowniki elektroniczne typu RC. Z jednej strony odbierają one i przetwarzają sygnały od działających urządzeń i czujników, z drugiej - obliczają i generują sygnały wyjściowe do pomp, silników, zaworów i innych elementów sterowanych na drodze elektronicznej. Sterowniki BODAS są swobodnie programowalne, ale można je również nabyć z zainstalowanymi gotowymi aplikacjami. Pod względem niezawodności i ekonomiczności BODAS jest jednym z najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku.

 

2017-01-30
Aplikacje przemysłowe

Inteligentne napędy bez szaf sterowniczych

Inteligentne napędy firmy Bosch Rexroth od dziesięcioleci stanowią istotny wkład w koncepcje nowatorskich maszyn. Nowe modularne koncepcje technologii napędowej mogą być zrealizowane używając napędy rodziny IndraDrive Mi – zupełnie bez konieczności stosowania szaf sterowniczych.

 

 
 

Syndication Service UI