Sampierana kører derudad med Rexroth eOC
Sampierana kører derudad med Rexroth eOC
Mobil Løsninger Off-Highway

Sampierana kører derudad med Rexroth eOC: elektronisk styret arbejdshydraulik til kompakt udstyr

Minigravemaskiner og kompakte gummihjulslæssere af mærket Eurocomach arbejder endnu mere manøvredygtigt, fleksibelt og produktivt med den elektroniske Open Circuit-arkitektur fra Bosch Rexroth. Kombinationen af elektrohydraulisk pumperegulering og software sparer ikke kun brændstof, men også de samlede omkostninger fra teknik til service.

Kompakte ikke-vejgående maskiner skal være så manøvredygtige, alsidige og energieffektive som muligt. En afgørende nøgle til dette ligger i elektronificeringen af arbejdshydraulikken. At forbedringer i denne henseende kan kombineres med bæredygtige standardiseringseffekter, demonstreres af de nye minigravemaskiner, gummihjulslæssere og bæltelæssere fra mærket Eurocomach, som har været en del af den italienske Sampierana Group i næsten 30 år.

Arbejd mere alsidigt, mere præcist og mere produktivt

Stillet over for voksende efterspørgsel fra markedet efter stadig større fleksibilitet, effektivitet og produktivitet, lancerede Sampierana først elektronificeringen af virksomhedens arbejdshydraulik på sine seks-tons minigravemaskiner. "Vores kompakte entreprenørmaskiner bruges til en lang række opgaver," forklarer Giuseppe Fabbri, Technical Manager hos Sampierana. "Pålæsning, udgravning eller opgravning skal, alt efter behov, være meget nøjagtig eller hurtig og produktiv at udføre samt understøttes af en bred vifte af værktøj - fra skovle til hamre eller plæneklippere." Konventionel arbejdshydraulik har stået i vejen for denne udvikling, fordi stivheden i disse altid tvinger producenterne til kompromiser. Fordi det tidligere var nødvendigt på forhånd at specificere, hvorvidt hydraulikpumpen skulle styres af tryk, moment eller svingvinkel, var det ikke muligt at opnå samme grad af optimering af energieffektivitet, fleksibilitet og produktivitet. Når først parametrene er defineret for materiellet, forbliver de uændrede i hele levetiden.

Arbejd mere alsidigt, mere præcist og mere produktivt

Større effektivitet, bedre dynamik, individuel adfærd: Med 'electronic Open Circuit' (eOC) kan maskinstyring, betjeningsfornemmelse og dynamik sammen med andre parametre indstilles og ændres alt efter situationen.

Elektronisk styring i et åbent loop

Sampierana fandt en vej ud af ovennævnte spændetrøje med Bosch Rexroths åbne elektroniske kredsløbsarkitektur (eOC). Den centrale komponent er her en elektrohydraulisk aksialstempelpumpe, der kører i et åbent kredsløb med en svingvinkelsensor og tryksensorer. eOC-pumpen styres elektronisk i en lukket loop, så de nødvendige indstillingspunkter for moment, tryk eller volumenstrøm inden for millisekunder kan styres uafhængigt af hinanden præcist og meget dynamisk. Ved hjælp af den tilhørende BODAS eOC-software kan parametre som dynamik og effektstyring indstilles, ændres og kombineres individuelt under drift. Styringssoftwaren kommunikerer via CAN-bussen og kan installeres enten på en BODAS eOC-styreenhed fra Bosch Rexroth eller på en styreenhed fra en tredjepartsproducent.

Kompakt elektronificering

Kompakt elektronificering: electronic Open Circuit-arkitektur (eOC) fra Bosch Rexroth, bestående af eOC-pumpe, elektrohydraulisk styreblok med lastholdende ventiler og BODAS-styring med eOC-software.

Software til elektrohydraulisk tryk og volumenstrøm (EHpQ)

Softwaren til elektrohydraulisk tryk og volumenstrøm (EHpQ) styrer volumenstrøm og tryk uafhængigt af hinanden. Det muliggør fri justering af alle kendte maskinparametre afhængigt af driftstilstand og operatørens præferencer.

Alle styringsfunktioner i softwaren

Til maskinoptimering giver eOC-pumperne Sampierana en bred vifte af hydromekaniske styringsfunktioner og mekaniske grænseflader. De overføres alle direkte til styringssoftwaren, som giver Eurocomachs ingeniører følgende styringstilstande: Styring af tryk eller trykforskel, flow-hastighed og svingvinkelstyring samt momentstyring. Hver af de tre styringsmåder har sit eget foruddefinerede sæt parametre for eOC-pumpens optimale adfærd i det hydrauliske system, såsom belastningsregistrering. Da BODAS eOC-softwaren løbende tilpasser den hydrauliske effekt til motorens disponible moment og også kompenserer for forstyrrelser i maskinens belastningscyklusser, bliver meget dynamiske og meget præcise arbejdsfunktioner mulige. Arbejdsmaskinens samlede produktivitet øges, mens energiforbruget i hele hydrauliksystemet mindskes, hvilket udmøntes i lavere brændstofforbrug og batteribrug.

Deling af strøm: kompakt and skalerbar

I første omgang brugte Sampierana eOC-arkitekturen til at udvikle minigravemaskinerne 60ZT og 65 TR. Hvor 60 ZT har en nulradiusprofil med én massiv bom, er 65T udstyret med en tredobbelt bom, der er særdeles velegnet til opgravning, håndtering og læsning takket være dens korte radius. Begge modeller er højtydende og alsidige takket være eOC. Den støjsvage aksialstempelpumpe med variabel slagvolumen af typen A10VO udfører præcis styring af ydeevne, mens den kompakte RS12/EH-styreblok sørger for deling af strøm og bidrager, ved lave tryktab, til lige så højtydende og energieffektiv arbejdshydraulik.

EUROCOMACH

Sammen med den åbne og skalerbare BODAS eOC-pumperegulering RC5-6/40 og BODAS eOC-softwaren kan maskinens dynamiske adfærd og produktivitet optimeres specifikt ved operatørens direkte interaktion med maskinens elektronik via joystick og indbygget display. Takket være den situationsbestemte ændring af funktionsparametre som delta-P, trykgradient eller volumenstrøm kan minigravemaskinerne vælge at arbejde langsomt og præcist på byggepladsen eller flytte større mængder jord i et hurtigt tempo.

Design af frihedsgrader

Med den nye elektrohydrauliske løsning fra Bosch Rexroth opnås der også fleksibilitet og effektivitet i konstruktionsfasen. "Da alle styringsfunktioner er flyttet fra den hydromekaniske styreenhed til softwaren, står hele rækken af funktioner og pumpernes variabilitet til rådighed for vores kunder," præciserer Simon Dreher, Sales and Industry Management Mining Excavators and Construction Machinery. Derudover giver den skalerbare løsning producenterne mulighed for en trin-for-trin implementering, siger eksperten fra Rexroth. For eksempel kan producenterne starte med den elektrohydrauliske eOC-pumpe og derefter udvide løsningen til den elektrohydrauliske hovedstyreblok eller hele det hydrauliske system. Alt efter behov og krav kan implementeringen udføres med indlæste individuelle parametre samt med en lang række justerbare digitale CAN-busparametre (kaldet hard-coding).

eOC'ens skalerbarhed

Basisteknologi til forskellige anvendelser, drevmotorteknologier og funktioner: Med BODAS eOC-systemet kan en OEM selv bestemme omfanget af den elektroniske styring - fra pumpen over Advanced Assistance Functions (AAF) til hele systemet.

Mere funktionalitet, mindre brændstof

Ved hjælp af eOC BODAS-pumpereguleringen har Sampierana formået at øge udvalget af arbejdstilstande og værktøj og samtidigt forbedre maskinens ydeevne. "Arbejdshydraulikken kan styres præcist med korte responstider," lyder det fra Giuseppe Fabbri. "Samtidigt er det meget nemt at konfigurere systemparametrene. Vi fastholder disse fordele på lang sigt, for eOC BODAS-systemet er designet til at være åbent og skalerbart."

Sampierana kan også pege på forbedringer med hensyn til bæredygtighed. På den ene side kræves der mindre olie til styringen, fordi flere hydromekaniske styreakser for tryk, strømhastighed og drejningsmoment er blevet samlet til én. På den anden side nedbringer den dynamiske justering af styringsparametrene hele det hydrauliske systems energiforbrug. "På det grundlag kan vi lettere overholde gældende lovgivning om økomobilitet, udledninger og effektivitet og støtte vores kunder endnu bedre med at opfylde deres klimabeskyttelsesmål," forklarer Giuseppe Fabbri. "Det er en vigtig konkurrencefaktor."

60ZT

Standardisering af samling, logistik og service

Som et resultat af mindre varians i pumpernes funktion opnår Sampierana også mindre arbejde på den administrative side lige fra udvikling til samling over logistik til service, herunder reservedelsstyring og vedligeholdelse. Funktionsopdateringer og fejlfinding udføres effektivt via BODAS Service Tool, der blandt andet også indeholder en detaljeret vejledning til idriftsættelse af pumpen.

Effektiv arbejdshydraulik = bedre køretøjer

Elektronificeringen af arbejdshydraulik hos Eurocomach har tydeligt vist, i hvilket omfang kompakte arbejdsmaskiner kan blive mere fleksible, effektive og produktive, når kompleksiteten flyttes fra materiellet til softwaren. "Takket være eOC BODAS kan vi nu fastlægge en bred vifte af funktioner i et ensartet hydraulisk system og tilpasse det præcist til den type arbejde, der skal udføres, og operatørens præferencer," opsummerer Giuseppe Fabbri. "Samtidigt med, at vi glæder vores kunder på arbejdspladsen, drager vi internt fordel af mere lean processer og høje frihedsgrader for de kommende generationer af køretøjer." Opmuntret af de gode resultater vil Sampierana udvide Bosch Rexroths eOC-system til andre Eurocomach-modeller.

Dan dig selv et indtryk af samarbejdet mellem Sampierana og Bosch Rexroth

Yderligere oplysninger om eOC

Forfatter: Olaf Marshall

Stilling: Communications Manager Business Unit Mobile Hydraulics

Olaf Marshall