Bosch Rexroth tarjoaa vastuspistehitsaukseen laitteistojen lisäksi paljon muitakin ohjausratkaisuja: Tarjoamme määritettäviä ohjelmistoratkaisuja ja palveluita.
Bosch Rexroth tarjoaa vastuspistehitsaukseen laitteistojen lisäksi paljon muitakin ohjausratkaisuja: Tarjoamme määritettäviä ohjelmistoratkaisuja ja palveluita.
Vastushitsausteknologia

Pitkäikäisiä hitsauksen ohjausratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin

Nykyaikainen hitsausohjausjärjestelmä on suunniteltu kestäväksi, huipputehokkaaksi ja digitalisaation tarpeet täyttäväksi. Ihannetapauksessa se on myös erittäin pitkäikäinen. Bosch Rexrothin vastuspistehitsauksen ohjausratkaisut ovat olleet jo pitkään paljon muutakin kuin pelkkiä laitteistoja. Kehitämme niitä tulevaisuuden tarpeet täyttäviksi ohjelmistoratkaisuilla, joita voi määrittää aina tarpeen mukaan. Samalla palvelumme tukevat kaikkia tuotteen elinkaaren vaiheita. Näin hitsausprosesseja voidaan optimoida ratkaisuilla, jotka parantavat laatua, lyhentävät kiertoaikoja ja tarjoavat taloudellisia etuja.

Muutostahti on nopea esimerkiksi autoteollisuuden kaltaisilla teollisuudenaloilla. Kaiken on oltava tehokkaampaa, nopeampaa ja kevyempää. Kevytrakentaminen ja muut kehityssuuntaukset lisäävät myös vastuspistehitsauksen monimutkaisuutta. Tämä johtaa siihen, että prosessiin tulee jatkuvasti uusia prosessin vakauteen ja tuottavuuteen liittyviä haasteita.

Vastuspistehitsauksen ohjausjärjestelmä on siis oltava joustava, mukautettava, huipputehokas ja tulevaisuuden tarpeet täyttävä. Tämän saavuttamiseksi Bosch Rexroth tarjoaa palveluita kaikkiin tuotteen elinkaaren vaiheisiin ja myös niiden jälkeen – käyttöönotosta kierrätykseen. Näin ohjauslaitteet voivat saada uuden elämän.

PSI6000- ja PRC7000-ohjausjärjestelmiin suunnitelluilla hitsauspalveluillaan Bosch Rexroth avaa alalle uusia uria. Tähän saakka hitsausteknologian saralla ei ole juurikaan markkinoitu palveluita. Ne ovat kuitenkin ainoa tapa varmistaa, että hitsausohjausratkaisut vastaavat tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin.

Hitsattavuustarkistus ja tehokas käyttöönotto

Vastuspistehitsausteknologiaa voidaan käyttää fyysisiltä ja kemiallisilta ominaisuuksiltaan eroavien materiaalien sekä pinnoiltaan, muodoiltaan ja paksuudeltaan eroavien asioiden liittämiseen yhteen. Hitsattavuustarkistuksen ansiosta käyttäjät voivat määrittää prosessille optimaalisen parametroinnin. Palvelupaketti sisältää muun muassa laboratoriossa tehtävän materiaalitestauksen, hitsauksen laadunvarmistuksen VDA:n eli Saksan ajoneuvovalmistajien liiton vaatimusten mukaisella hitsaustestauksella ja parametrien määrittämisellä, metallografian sekä hajottavan testauksen.

Bosch Rexroth tukee käyttöönottoa myös turvallisuutta ja tehokkuutta parantavilla palveluilla vastushitsausteknologian alalla. Tämä johtuu siitä, että sekayhdistelmien ja erilaisten versioiden johdosta yhä vaativammat hitsaustehtävät edellyttävät kokemusta ja asiantuntemusta. Nämä taidot eivät kuitenkaan kehity käyttäjien osalta samaan tahtiin ohjaus- ja hitsausprosesseissa. Muun muassa nämä tekijät vaikuttavat käyttöönottoon suoraan. Bosch Rexrothin työntekijöillä on runsaasti kokemusta monista eri hitsaustehtävistä ja niihin liittyvistä palveluista, minkä ansiosta ohjausjärjestelmiä, ohjauskaappeja ja kokonaisia tuotantolaitoksia voidaan ottaa käyttöön nopeasti ja tehokkaasti.

Optimoidut hitsausparametrit nopeuden ja laadun parantamiseen

Hitsauksen jatkuvat muutokset, kuluminen, komponenttien ja materiaalien optimointi sekä tuotantolaitosten komponenttien modernisointi muuttavat hitsauksen parametreja pysyvästi. Kullekin materiaalille sopivat hitsausparametrit muodostavat perustan tuottavuudelle ja laadulle, etenkin uusien tuotantolinjojen käyttöönotossa. Bosch Rexroth tarjoaa tätä varten palvelupaketin, joka sisältää hitsausparametrien analyysin vakiovirtaohjauksessa.

Palveluita voidaan käyttää myös hitsausparametrien optimointiin laadun, roiskeettoman hitsauksen, energiatehokkuuden ja raja-arvojen noudattamisen varmistamiseksi. Tarjolla on myös analyysiohjelmistoja. Kohdennettuja arviointeja voidaan käyttää esimerkiksi kiertoaikojen nopeuttamiseen.

Korjaukset ja uudelleenvalmistus auttavat säästämään resursseja

Hitsausprosessin optimoinnin lisäksi koko elinkaaren kattavilla palveluilla pyritään pidentämään hitsausohjausjärjestelmän kestoikää ja säästämään resursseja. Yksi ratkaisu tämän saavuttamiseen on korjaaminen, puhdistaminen, laitteiston kulloisenkin tilan muokkaaminen, alkuperäisten tietojen ja parametrien säätäminen sekä teknisten vaatimusten mukaiset toiminta- ja kestävyystestit. Vialliset osat vaihdetaan takuuaikana eli 12 kuukauden sisällä toimituksesta.

Korjauspalveluiden lisäksi suositellaan tuotteiden uudelleenvalmistusta kestävyyden ja pitkäikäisyyden lisäämiseksi. Tämä sisältää myös ennaltaehkäisevän vaihdon kaikille sähköisille ja sähkömekaanisille kulutusosille, kuten tehopuolijohteille, tuulettimille ja elektrolyyttikondensaattoreille. Uudelleenvalmistetulla tuotteella on toimituksen jälkeen 24 kuukauden takuu.

Pitkä käyttöikä ja luotettavat prosessit

Long Life Service (LLS) varmistaa asennettujen tuotteiden ja ratkaisujen huollettavuuden myös tavanomaisen huoltoajan jälkeen. Se tarjoaa varaosien lisäksi myös uudelleenvalmistus- ja korjausmahdollisuuden materiaalien saatavuudesta riippuen. Käyttäjät saavat lisää mielenrauhaa pidennetyllä takuujaksolla, jota voidaan pidentää 24 kuukaudesta jopa 60 kuukauteen.

Kun huoltoa tarvitaan, mikään ei vedä vertoja alkuperäispalveluille. Bosch Rexroth tarjoaa valmistajan huoltopalveluita ja ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Tukea ja palveluita on tarjolla maailmanlaajuisesti yli 80 huoltokeskuksessa ympäri vuorokauden ja ympäri vuoden.

Palvelut takaavat hitsausohjausratkaisuille pitkät käyttöiät ja vakaat prosessit, mikä auttaa vähentämään käyttökatkoksia. Ne parantavat myös kestävyyttä, mikä on tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeää – ja auttaa myös säästämään rahaa ja resursseja.

Kirjoittaja: Gunther Armgart

Tehtävä: Bosch Rexroth AG:n vastushitsauksen kenttähuoltopäällikkö

 

Kirjoittaja: Dennis Bartmann

Tehtävä: Bosch Rexroth AG:n hitsausjärjestelmien huolto- ja korjauspäällikkö