Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 

Innovaatio

Innovaatio Bosch Rexrothissa
Content

Vain täydellinen kelpaa: Bosch Rexroth ja innovaatio


Sanaa "innovaatio" esiintyy puheessa paljon, eikä siihen yleensä pysähdytä. Niinpä onkin olemassa monia hyvin erilaisia käsityksiä siitä, mitä sanalla tarkoitetaan. Esimerkiksi eurooppalaiset ja amerikkalaiset yhdistävät sen yleensä teknologiaan – se tuo monille mieleen periaatteen "nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin". Kiinalaisten yhteistyökumppaniemme mielestä innovaatio on ongelman ratkaisemista kehittyneen tekniikan avulla, mahdollisimman vähillä resursseilla ja pelkästään käsiteltävään toimintoon keskittyvillä rakenteilla. Muissa Aasian osissa ja Etelä-Amerikassa käyttäjillä on vastaavasti aivan omat vaatimuksensa, jotka he yhdistävät innovaation käsitteeseen. Globaalissa maailmassa toimivan yrityksen on ymmärrettävä näitä paikallisia vaatimuksia ja kehitettävä sopivia vaihtoehtoisia ratkaisuja paikallisten tutkimus- ja kehitysvalmiuksiensa avulla. Vain silloin se kykenee tarjoamaan innovaatioita, jotka vastaavat kaikkia näitä erilaisia käsityksiä.

Rexrothin tuotekehitysverkoston paikalliset kehitystiimit tekevät tiivistä yhteistyötä kansainvälisten kollegoidensa kanssa. Näin syntyy innovaatioita, jotka toimivat kehityksen mittapuuna kaikkialla maailmassa ja vakuuttavat paikalliset asiakkaamme. Siksi kohdistamme tutkimus- ja kehitystyöhön vuosittain suuria rahasummia sekä tuhansien insinöörien luovuuden. Tutkimus- ja kehityskulumme ovat olleet jo usean vuoden ajan alan yritysten keskiarvon yläpuolella. Bosch Rexroth työllistää yli 2 100 asiantuntijaa, jotka kehittävät uusia tuotteita, ratkaisuja ja palveluita. He tunnistavat maailmanlaajuisia pitkän aikavälin trendejä, jotka kertovat muutoksista

  • markkinoissa
  • yhteiskunnassa
  • lainsäädännössä

Kehitämme tältä pohjalta järjestelmällisesti lyhyen ja keskipitkän aikavälin tavoitteita, jotka täytämme kehittämällä tutun teknologian pohjalta jotakin uutta. Samalla kehitämme olemassa olevia ratkaisuperiaatteita pitkällä aikavälillä eteenpäin tai etsimme uusia lähtökohtia. Meille innovaatio tarkoittaa siis aina kehitystä, joka hyödyttää sekä koneenvalmistajia että käyttäjiä monin tavoin. Voidaan esimerkiksi kehittää ratkaisu, joka vähentää ilmastolle haitallisia hiilidioksidipäästöjä ja parantaa samalla tuottavuutta.