Netherlands

Selecteer uw locatie

Netherlands
 

Pers

Content
PI021/2016 Boxtel, 12-05-2016

Olieclassificatie van Rexroth

Olieclassificatie van Rexroth

Olieclassificatie van Rexroth

Olieclassificatie van Rexroth: betrouwbare verlenging van de levensduur van de hydraulica.

Nieuwe testcycli tonen slijtagekarakteristieken onder reële omstandigheden en een toename van de operationele betrouwbaarheid.

Hogere bedrijfsdrukken en aanzienlijke verhoging van de vermogensdichtheid: hydraulische systemen leveren de laatste jaren beduidend hogere prestaties. Dit leidt ook tot hogere eisen aan de gebruikte hydrauliekoliën, die een doorslaggevende invloed hebben op de slijtagekarakteristieken van hydraulische componenten. Om deze redenen biedt Bosch Rexroth producenten van olie en additieven een nieuw ontwikkelde classificatieprocedure voor hydrauliekoliën, waarin de nieuwe eisen op een realistische wijze worden weergegeven en tot uitdrukking komen. De procedure gaat veel verder dan de minimum eisen van de corresponderende olienormen. Een belangrijk resultaat: De huidige minimum eisen zijn niet afdoende. Aan de ene kant laten de tests oliën zien die geen slijtage veroorzaken, zelfs niet na 500 uur. Aan de andere kant zijn er hydrauliekoliën die aanzienlijke schade veroorzaken na minder dan 100 draaiuren.

De relevante normen, DIN 51524, ISO 15380 en ISO 12922 geven in grote trekken de minimum eisen aan hydrauliekoliën weer. Ze houden echter te weinig rekening met de technische ontwikkelingen in hoog presterende hydraulische systemen en de geschiktheid van nieuwe hydraulische media en additieven. Met een nieuwe, wetenschappelijk genormaliseerde evaluatieprocedure test Bosch Rexroth onder realistische werkomstandigheden het gedrag van vloeistoffen en de interactie met de kerncomponenten pompen en motoren. De resultaten geven aan dat geschikte vloeistoffen de levensduur van hydraulische componenten beduidend verhogen en als gevolg de kans op defecten aanzienlijk verlagen," benadrukt Karl-Heinz Blum, Basisontwikkeling Vloeistoffen bij Bosch Rexroth. De testprocedure was aanvankelijk ontwikkeld en gevalideerd voor hydraulische pompen van de A4VG-serie en de A6VM-serie hydraulische motoren in gesloten circuits. Rexroth biedt deze evaluatieservice aan olieproducenten en werkt zo aan een steeds groeiende database met karakteristieken van hydrauliekoliën onder reële omstandigheden.

 

Zoek naar persbericht


Contactpersoon

Rob Verhoeven
Kruisbroeksestraat 1
5281 RV  Boxtel
Tel: +31 (411) 65-1951
rob.verhoeven@boschrexroth.nl