Lineære bevegelsessystemer klar til montering, med en rekke forskjellige drivvarianter.

Lineære akser

Lineære bevegelsessystemer klar til montering, med en rekke forskjellige drivvarianter.

Produktkatalog og CAD-filer

Produktoversikt over lineære akser

Produktsammenligning

Sammenligning

Produkt Lastbærende kapasitet Nøyaktighet Applikasjoner
Kompaktmoduler
+++ +++ enkle til høypresisjons-håndteringsoppgaver Konfigurator og CAD-filer
Lineærmoduler
+++ ++ enkle til høypresisjons-håndteringsoppgaver Konfigurator og CAD-filer
Small Modules ++ ++ enkle, kostnadssensitive håndteringsanvendelser Konfigurator og CAD-filer
Presisjonsmoduler
++ ++++ normale til høypresisjons-håndteringsoppgaver Konfigurator og CAD-filer
Kuleskinnebord
++++ ++++ høypresisjons-håndteringsoppgaver Konfigurator og CAD-filer
Omegamoduler
++ ++ enkle, normale håndteringsoppgaver Konfigurator og CAD-filer
Matingsmoduler
+ ++ enkle, normale håndteringsoppgaver Konfigurator og CAD-filer
Lineære bevegelsessleider
+ + enkle håndteringsoppgaver Konfigurator og CAD-filer
Drivenheter
++ +++ enkle, normale bevegelsesoppgaver Konfigurator og CAD-filer