Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
 

Hiệu quả năng lượng

Tăng năng suất và giảm chi phí - Bosch Rexroth chuyển hiệu quả năng lượng thành một ưu thế cạnh tranh

– Giảm mức tiêu thụ năng lượng một cách có hệ thống, đồng thời vẫn đảm bảo năng suất vận hành

– Các giải pháp mới và tối ưu hóa các nhà máy hiện có

– Tập hợp mọi khả năng tiết kiệm năng lượng cho tất cả các loại máy móc

 
 

Cải thiện hiệu quả năng lượng là một trong những thách thức chính trong thiết kế kỹ thuật máy móc. Các yêu cầu pháp lý như TIER 4 final và giá cả năng lượng gia tăng là những mối bận tâm chính của ngành công nghiệp. Ngoài ra, nhiều công ty muốn giảm bớt lượng khí thải carbon của họ. Để thiết kế được các máy móc và nhà máy sử dụng năng lượng hiệu quả nhất, các kỹ sư phải nhìn vào hệ thống tổng thể. Nhìn chung, chỉ đơn thuần tối ưu hóa các bộ phận riêng lẻ là không đủ. Là nhà cung cấp toàn bộ các công nghệ truyền động và điều khiển, Bosch Rexroth đã phát triển một phương pháp tiếp cận có hệ thống nhất quán được gọi là Rexroth cho hiệu quả năng lượng (4EE).

Rexroth 4EE sử dụng 4 đòn bẩy: Thiết kế Hệ thống năng lượng bao gồm phân tích tổng thể hệ thống, lập dự án, mô phỏng và tư vấn. Các Linh kiện hoạt động Hiệu quả là các linh kiện và hệ thống đã được tối ưu hóa. Phục hồi năng lượng bao gồm các giải pháp như Hệ thống phanh thủy tĩnh tái tạo (HRB) trong đó năng lượng thặng dư được tái chế và lưu trữ. Năng lượng theo Yêu cầu để chỉ việc cung cấp năng lượng theo từng nhu cầu cụ thể.

4EE có thể giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng của máy móc và nhà máy - mà không làm ảnh hưởng đến năng suất. Ví dụ: Các hệ truyền động của máy móc phức tạp khó có thể hoạt động cùng một lúc. Nếu chúng luôn trong tình trạng sẵn sàng, thì tức là chúng đang tiêu thụ năng lượng không cần thiết. Các bộ điều khiển và hệ thống điều khiển Bosch Rexroth chuyển các máy móc tiêu thụ năng lượng nhưng chưa cần sử dụng đến trong một thời gian nhất định nào đó sang một chế độ chờ tiết kiệm năng lượng. Kết quả: Nâng cao hiệu quả năng lượng, giảm mức khí thải CO2 và giảm chi phí năng lượng.

Một ví dụ khác là bộ truyền động máy bơm biến tốc Sytronix, có thể giảm tốc độ quay dưới tải trọng cục bộ hoặc trong thời gian nghỉ xuống đến mức 0. Điều này không chỉ làm giảm mức tiêu thụ năng lượng trực tiếp, mà còn làm giảm quá trình sinh nhiệt, vì vậy mà trong hầu hết các trường hợp hoàn toàn không cần làm mát máy.

Tư vấn về hiệu quả năng lượng cho các hoạt động cụ thể. Hơn nữa, Bosch Rexroth cung cấp các dịch vụ tư vấn năng lượng có lợi cho bạn không chỉ trong việc tối ưu hóa các nhà máy hiện có, mà cả khi phát triển một nhà máy mới. Chúng tôi phân tích một cách có hệ thống tất cả các khả năng tiết kiệm năng lượng nhờ công nghệ Truyền động và Điều khiển cho các hệ thống tự động hóa và máy móc suốt vòng đời của chúng. Sau đó, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các hành động cụ thể - dựa trên phương pháp 4EE của chúng tôi. Việc tối ưu hóa các hệ thống sẽ cho phép tăng hiệu suất máy móc và nhà máy. Điều này sẽ giúp tiết kiệm chi phí và đảm bảo khả năng cạnh tranh của bạn.

Bosch Rexroth cũng sẽ sử dụng phương pháp 4EE để giảm lượng khí thải CO2 từ các nhà máy của mình trên toàn thế giới đến 20% vào năm 2020. Kinh nghiệm thu được trong quá trình này sẽ được đưa vào tư vấn hiệu quả năng lượng cho các nhà sản xuất máy móc và người sử dụng.