Poland Polski
Prasa hydrauliczna
Prasa hydrauliczna
Hydraulika przemysłowa

Szybsze i bezpieczniejsze formowanie.

Szybsze i bezpieczniejsze formowanie: w jaki sposób certyfikowane moduły prasy zwiększają bezpieczeństwo pracy i wydajność energetyczną oraz ograniczają koszty.

Firmy produkujące prasy hydrauliczne lub maszyny do obróbki gumy i tworzyw sztucznych muszą dopilnować ich bezpiecznego działania. Systemy hydrauliczne muszą od samego początku być projektowane z myślą o minimalizacji zagrożeń dla zdrowia operatora oraz ryzyka resztkowego. W związku z tym konstruktorzy muszą stawić czoła wyzwaniu – muszą starannie określić, w jaki sposób systemy bezpieczeństwa i sterowania będą współdziałać z hydraulicznym systemem kontroli bezpieczeństwa. Najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie ogólnego systemu kontroli bezpieczeństwa zgodnego z konkretnymi wariantami projektowymi. Gdy te warunki są spełnione, bezpieczeństwo maszyn nie jest uzależnione od wielkości modułu prasy ani od sposobu, w jaki prasa pracuje.

Oprócz bezpieczeństwa funkcyjnego operatorzy koncentrują się na: efektywności energetycznej i poprawie równowagi energetycznej w całym systemie. Ponadto dla zoptymalizowanych pod względem zużycia energii modułów prasy wykorzystywane są specjalne warunki przełączania mające na celu przeciwdziałanie spadkowi ciśnienia między pompą a elementem wykonawczym. To ograniczenie oznacza, że większy procent mocy jest dostępny w celu uzyskania siły formowania netto. To umożliwia zmniejszenie wielkości systemów hydraulicznych i przekłada się na znaczne oszczędności.

Możliwości zmniejszenia wielkości systemu i ograniczenia kosztów są tym większe, im więcej jest dostępnych rozmiarów modułów prasy. Konstruktorzy mają do wyboru trzy różne typy (IH04C, IH04D, IH04E) należące do aktualnej linii IH04 Bosch Rexroth z ustandaryzowanymi zabezpieczeniami. Obydwa systemy modułowe zawierają co najmniej jeden moduł podstawowy, zawór kierunkowy do sterowania przepływem oraz moduły rozszerzeń dopasowane do funkcji. Co ważne, wielkość modułów wykorzystanych w dalszej części systemu również można zmniejszyć.

Ogólnie rzecz biorąc, moduły prasy zoptymalizowane pod kątem efektywności, wyposażone w ustandaryzowane zabezpieczenia i posiadające odpowiednie certyfikaty zapewniają producentom maszyn szereg atrakcyjnych i zwiększających konkurencyjność korzyści. Należą do nich m.in.: bezpieczeństwo pracy przy minimalnym ryzyku resztkowym, lepsza równowaga energetyczna prasy, trwałe obniżenie kosztów dzięki zmniejszeniu systemu oraz skrócenie czasu projektowania, wykonania i montażu. Pozytywny wpływ na koszty produkcji i czas wprowadzenia produktów na rynek jest tym większy, im większa modułowość wdrożonych rozwiązań. Dzięki wprowadzaniu przez Bosch Rexroth nowych funkcji i typów pras zakres zastosowań i możliwość optymalizacji będą się zwiększać.

Aby dowiedzieć się więcej, pobierz pełny raport tutaj.