Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 090011 2013-12-04

System sterowania posypywarką ISC

System sterowania posypywarką ISC

ISC – system sterowania posypywarką

Kolejnym rozwiązaniem firmy Bosch Rexroth dedykowanym dla maszyn komunalnych jest system o handlowej nazwie ISC, umożliwiający producentom posypywarek precyzyjne dozowanie materiału z możliwością ich płynnej regulacji w zakresie gęstości posypywania [g/m2], szerokości posypywania oraz asymetrii posypywania [m].


Elementami składowymi są standardowe elementy z bieżącej produkcji firmy Bosch Rexroth. Po stronie hydraulicznej jest to pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym oraz blok hydrauliczny z trzema drogowymi regulatorami przepływu, natomiast po stronie elektronicznej kontroler typu RC wraz z oprogramowaniem, moduł rozszerzeń typu RCE oraz wyświetlacz DI3.


System jest przeznaczony do sterowania silnikami posypywarki w celu precyzyjnego dozowania materiału i pomiarów realizowanych w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego. Ustawiona na początku wartość może być na bieżąco regulowana przez operatora za pomocą wyświetlacza DI3.


W układzie hydraulicznym zastosowano proporcjonalny regulator przepływu KUDSR ze zintegrowanym kompensatorem ciśnienia. Jest to zawór nabojowy bezpośredniego sterowania o konstrukcji suwakowej, który w sposób bezstopniowy reguluje natężenie przepływu oleju hydraulicznego proporcjonalnie do prądowego sygnału wejściowego.


Kompensacja ciśnienia umożliwia utrzymywanie w zaworze (na suwaku sterującym) stałej różnicy ciśnienia niezależnie od zmiany ciśnienia w przyłączu ①, ② i ③, a tym samym stałego przepływu zależnego tylko od wielkości przemieszczenia suwaka sterującego (Rys. 3).


Po wyłączeniu zasilania elektromagnesu proporcjonalnego suwak sterujący zostaje ponownie przesterowany do położenia początkowego przez sprężynę regulacyjną. Teraz całe natężenie przepływu jest skierowane w kierunku od przyłącza głównego ① bezpośrednio do przyłącza ②. Układ ręcznego przesterowania pozwala na przestawianie zaworu bez zasilania elektromagnesu.


Po stronie elektronicznej system steruje trzema podstawowymi regulowanymi parametrami: gęstością posypywania [g/m2], szerokością posypywania m] oraz asymetrią posypywania [m]. Zgodnie z tymi wartościami oraz z uwzględnieniem prędkości pojazdu kontroler typu RC wyznacza wymagane prędkości silników hydraulicznych i kontroluje prędkość, aby utrzymać wymaganą gęstość posypywania na metr kwadratowy. Precyzja działania zależy wyłącznie od elementów mechanicznych oraz od dokładności zastosowanych czujników. Dzięki zastosowaniu czujników prędkości informacje dotyczące ilości zużytego materiału mogą być przechowywane w systemie oraz wyświetlane z wysoką dokładnością.


W układzie sterowania maszyny jest ponad 100 regulowanych parametrów określających pracę jej elementów składowych. Są to zarówno parametry kalibracyjne elementów, parametry sterownika jak też regulacji zadanych charakterystyk w cyklu automatycznym, oraz - w zależności od wyposażenia parametry silnika spalinowego, czujników temperatury nawierzchni, czujniki solanki poziomu materiału itp.


Wyświetlacz DI3 spełnia kilka istotnych funkcji. Oprócz głównej tzw. roboczej służącej operatorowi do obsługi urządzenia podczas pracy np. włączania i wyłączania odbiorników oraz regulacji gęstości i szerokości posypywania, posiada również możliwość wyświetlania liczników zużycia materiału, czasu pracy, przebytej drogi itp. Dość istotną cechą jest ekran serwisowy używany do diagnostyki, sygnalizacji błędów i wyświetlania danych procesowych. Na tym ekranie dostępne są również funkcje kalibracji.


Reasumując, proponowany układ ISC umożliwia użytkownikom:

  • precyzyjne i płynne dozowanie materiału (regulacja gęstości z dokładnością do 1 g/m2 ),
  • sterowanie pracą trzech lub dwóch silników hydraulicznych w pętli ze sprzężeniem zwrotnym,
  • automatyczną regulację dozowania na podstawie pomiarów temperatury i stanu nawierzchni,
  • kontrolę i monitoring podstawowych parametrów pracy maszyny,
  • diagnostykę układu oraz sygnalizację błędów ,
  • magistralę CANbus do wymiany informacji w interfejsami zewnętrznymi (monitorowanie, wydruki, GPS, itp.),
  • sterowanie dozowaniem materiałów stałych i płynnych z możliwością regulacji proporcji,
  • możliwość wyboru opcji i regulacji za pomocą narzędzi serwisowych systemu BODAS,
  • spełnienie wymagań norm europejskich dla zimowego utrzymania dróg.


Bosch Rexroth jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth firma oferuje ponad 500 000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy i sterowania. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach przemysłowych, do maszyn samojezdnych oraz urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 37 735 pracowników osiągnęło w roku 2012 przychody w wysokości około 6,54 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl


Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. W roku 2012 około 306 000 pracowników Boscha wygenerowało obrót w wysokości 52,5 mld euro. Z początkiem roku 2013 wprowadzono podział na 4 działy przedsiębiorstwa: Techniki Motoryzacyjnej, Technologii Przemysłowej, Dóbr Użytkowych oraz Energetyki i Technicznego Wyposażenia Budynków.


Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 360 spółek zależnych i regionalnych w ok. 50 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2012 Bosch przeznaczył ok. 4,8 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 800 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym świecie technologia jest „bliżej nas”.


W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc.

Więcej informacji: www.bosch.pl , www.bosch-prasa.pl


Kontakt dla czytelników:

mgr inż. Krzysztof Soboń

Tel.: +48 22 738 1860

E-Mail: krzysztof.sobon@boschrexroth.pl

www.boschrexroth.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Magdalena Chmielewska
Jutrzenki  102/104
02-230  Warszawa
Telefon: +48 22 738 18 80
Fax: +48 22 758 8735
marketing@boschrexroth.pl
Powiązane artykuły

2016-08-09
Informacje korporacyjne

Od 25 lat wprawiamy w ruch

Firma Bosch Rexroth Sp. z o.o. należąca do koncernu Bosch Rexroth AG już od lat sześćdziesiątych istnieje na rynku polskim. Dzięki zebranym doświadczeniom z własnych zakładów produkcyjnych z całego świata oraz szerokiej ofercie systemowej, firma jest w stanie zaoferować wydajne, precyzyjne, bezpieczne i energooszczędne rozwiązania z zakresu hydrauliki przemysłowej oraz hydrauliki w technice mobilnej, regulowanych napędów elektrycznych i sterowań oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu.


2016-05-17
Aplikacje mobilne

Wyświetlacz BODAS DI4

W codziennej obsłudze maszyn roboczych coraz większe znaczenie ma prostota i intuicyjność. Rośnie tym samym zapotrzebowanie na interfejsy użytkownika z programowalnymi funkcjami i wizualizacjami, oferujące elastyczne opcje instalacji w kabinie operatora. Dlatego firma Bosch Rexroth rozszerza swoją platformę urządzeń elektronicznych o nazwie BODAS do maszyn samojezdnych, o nowy wyświetlacz BODAS DI4 - urządzenie łączące użytkownika/operatora z maszyną.