Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 090009 2015-01-20

Silence Plus – nowa pompa zębata o nieewolwentowym zazębieniu zewnętrznym śrubowym

Silence Plus – nowa pompa zębata o nieewolwentowym zazębieniu zewnętrznym śrubowym

Redukcja hałasu w maszynach stacjonarnych i przenośnych staje się coraz ważniejsza. Powszechne stosowanie pomp zębatych wynikające z prostej budowy, ceny oraz łatwości w eksploatacji dyskontuje jednak nadmierna hałaśliwość tych pomp. Co prawda hałas nie odgrywa roli we wszystkich zastosowaniach, ale w wielu przypadkach producenci maszyn życzą sobie możliwie najniższej emisji hałasu, aby odciążyć użytkownika i otoczenie przed jego szkodliwym działaniem na zdrowie czy psychikę.

Hałaśliwość pracy pomp wyporowych może być wywołana zjawiskami hydraulicznymi (związanymi z przepływem czynnika roboczego) oraz mechanicznymi (drgania elementów konstrukcyjnych).

Mechaniczne przyczyny drgań dźwiękotwórczych elementów konstrukcyjnych, a w zasadzie ich częstotliwość, zależy od prędkości obrotowej i jest w gruncie rzeczy związana z łożyskowaniem zespołu wirującego czy luzami w połączeniach ruchowych.

Po stronie hydraulicznej głównymi przyczynami są pulsacja ciśnienia po stronie tłocznej oraz gwałtowna zmiana ciśnienia medium podczas przechodzenia ze strony ssącej na toczną.

Widzimy wyraźnie, że dźwięki ciągłe zależne od ciśnienia oraz prędkości obrotowej pochodzą z pompy. Analizując zatem pierwotne źródła dźwięku w układzie hydraulicznym inżynierowie Bosch Rexroth trafnie zdefiniowali cel w postaci tłumienia hałasu w miejscu jego powstania. Dla hydrauliki znaczy to nic innego jak zastosowanie pompy o niskiej emisji dźwięku oraz pulsacji.

Stosowanie środków zaradczych drugorzędnych w postaci tłumików pulsacji, stosowanie przewodów hydraulicznych lub elementów elastycznych jak szyny tłumiące lub hermetyzacja pojedynczych elementów czy całego układu hydraulicznego obniżają poziom dźwięku czy jego zakres częstotliwościowy jednak nie dotykają sedna problemu.

Dlatego nowe osiągnięcie Bosch Rexroth w hydraulice pojawia się w stosownym czasie: nowa generacja pomp zębatych Silence Plus.

Wybór kształtu zarysu zęba oraz rodzaju zazębienia ma niebagatelne znaczenie w redukcji emisji hałasu w pompa zębatych. Dlatego ważną cechą konstrukcyjną nowej pompy Silence Plus jest zastosowanie nieewolwentowego zarysu zęba o zazębieniu śrubowym. Profile zęba pompy Silence Plus umożliwiają ciągły kontakt powierzchni zębów bez możliwości powstawania luzu obwodowego. Istnieje tylko pojedynczy i stały punkt zazębienia, poruszający się niezmiennie po zamkniętej krzywej zazębienia w kształcie „8”.

Wynik: Redukcja hałasu własnego średnio o 15 dB(A)

Szeroko zakrojone pomiary w jednostce mierzenia hałasu pokazują, że hałas własny SILENCE PLUS jest mniejszy średnio o 15 dB(A) w porównaniu z konwencjonalnymi zewnętrznymi pompami zębatymi. Obniżenie hałasu jest widoczne w całym zakresie ciśnienia roboczego i prędkości obrotowej obrotów. Tym samym można mówić nie tylko o znacznie słyszalnej poprawie, lecz również o prawdziwym „skoku kwantowym” w redukcji hałasu. Dodatkowo zmniejszona o 75% pulsacja ciśnienia w SILENCE zmniejsza hałas wywołany przez obudowę pompy w ciągu całego cyklu pracy.

Nowa pompa idealnie uzupełnia typoszereg pomp produkowanych przez firmę Bosch Rexroth. Dzięki identycznym wymiarom montażowym nowe urządzenie jest w pełni kompatybilne z innymi modelami pomp marki Rexroth, zarówno serii standardowej, jak i serii pomp cichobieżnych typu SILENCE. Dzięki temu użytkownik może wymienić pompę na inny model bez konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych.

Niski hałas własny, niska pulsacja oraz przyjemniejszy dźwięk otwierają SILENCE PLUS wielostronne możliwości zastosowania. Szczególnie wysokie korzyści przynosi użycie bezszumowej pompy w przypadku zastosowań, w których dominują hałasy hydrauliczne, jak również przy zastosowaniach w obszarach wrażliwych na hałas (np. tereny mieszkalne).

Zastosowania, które się szczególnie opłacają

Szczególnie skuteczne jest obniżenie hałasu w przypadku napędu pompy hydraulicznej silnikiem elektrycznym. Tutaj dominuje hałas hydrauliczny, ponieważ silnik elektryczny jest znacznie cichszy niż silnik spalinowy. Poza tym zakresy częstotliwości emisji hałasu pompy i silnika elektrycznego są podobne, tak że hałas jest kumulowany, a przez minimalizację hałasu pompy można osiągnąć znaczne obniżenie poziomu hałasu ogólnego. Korzystają z tego na przykład użytkownicy tokarek, frezarek oraz szlifierek bądź pił.

Szczególnie pozytywnie nowa technologia oddziałuje również w mobilnej technice transportu bliskiego, np. w przypadku elektrycznych i spalinowych wózków widłowych, elektrycznych ręcznych wózków podnośnikowych. Wszystkie zastosowania przenośnych agregatów (Power Packs), jak np. pomosty ładunkowe zamontowanych w samochodach ciężarowych. Ponieważ hałas własny SILENCE PLUS w przypadku niższych ciśnień nie jest dostrzegany, jest ona wskazana szczególnie w przypadku wszystkich obiegów smarujących, filtrujących oraz chłodzących, w przypadku których słyszalny jest wyłącznie hałas silnika elektrycznego.

Różnorodność zastosowań unaocznia nam, jak dalece hałasy hydrauliczne mniej lub bardziej niezauważenie wślizgnęły się w życie codzienne. Jednak tego, co dziś odczuwamy jako oczywiste, jutro już nie musimy akceptować. Nowa technika zewnętrznych pomp zębatych Silence Plus pozwala mieć nadzieję na przyszłość z (prawie) „bezszumowymi” systemami hydraulicznymi.

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy, sterowania i regulacje. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn samojezdnych i przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 36 700 pracowników osiągnęło w roku 2013 przychody w wysokości około 5,7 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl oraz https://www.facebook.com/BoschRexrothPolska

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Według wstępnych danych, w roku 2013 około 281 000 pracowników Boscha wygenerowało obrót w wysokości 46,1 mld euro (uwaga: w związku ze zmianami przepisów prawnych dotyczących konsolidacji, dane za rok 2013 mogą być tylko w pewnym stopniu porównywane z danymi za rok 2012). Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Techniki Motoryzacyjnej, Techniki Przemysłowej, Dóbr Użytkowych oraz Energetyki i Technicznego Wyposażenia Budynków.

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 360 spółek zależnych i regionalnych w ok. 50 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2013 Bosch zgłosił ponad 5 000 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym świecie technologia jest „bliżej nas”.

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc.

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Magdalena Chmielewska
Jutrzenki  102/104
02-230  Warszawa
Telefon: +48 22 738 18 80
Fax: +48 22 758 8735
marketing@boschrexroth.pl
Powiązane artykuły

2020-06-30
Hydraulika mobilna

Pompa osiowo-tłokowa A17F(N)O serii 10

Rosnące wymagania w stosunku do układów hydraulicznych samochodów ciężarowych oraz coraz to surowsze przepisy dotyczące emisji hałasu i zanieczyszczeń, wymagają wykorzystania wydajnych i efektywnych pomp hydraulicznych. Dla producentów oraz użytkowników końcowych wysoka niezawodność jest również jednym z kluczowych czynników. Ponadto istotna jest łatwa integracja w ograniczonej przestrzeni wraz z prostym dostosowaniem do kierunku obrotu silnika napędowego.


2020-06-22
Hydraulika przemysłowa

Nowoczesne maszyny do zimowego utrzymania płyty lotnisk z elektroniką BODAS Bosch Rexroth

Utrzymanie pełnych zdolności operacyjnych portu lotniczego zimą to duże wyzwanie technologiczne, organizacyjne oraz finansowe. W okresie zimowym pracownicy lotniska wykorzystują różnorodne maszyny, aby pasy startowe, drogi kołowe, miejsca postojowe oraz drogi dojazdowe na obszarze lotniska nie były pokryte śniegiem, były odpowiednio przyczepne a betonowa nawierzchnia pokrywająca te powierzchnie nie ulegała szybkiej degradacji. Każdy błąd może doprowadzić do przesunięcia lub odwołania lotów, a każde niedopatrzenie do niebezpiecznej sytuacji.