Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
 • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 070016 2012-11-21

Parametry niezawodnościowe MTTFd dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego elementów hydraulicznych Bosch Rexroth według EN ISO 13849

Parametry niezawodnościowe MTTFd dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego elementów hydraulicznych Bo

Określenie wartości MTTFd według EN ISO 13849-1:2006

Stosowanie parametrów niezawodnościowych elementów MTTFd (meantime to dangerous failure) umożliwia obliczenie prawdopodobieństwa wystąpienia niebezpiecznej awarii maszyny lub instalacji na godzinę PFHd oraz utrzymanie go na możliwym do zaakceptowania poziomie.

W przypadku elementów hydraulicznych norma EN ISO 13849-1:2006 określa wartość MTTFd wynoszącą 150 lat, o ile są spełnione "podstawowe" i "sprawdzone" zasady bezpieczeństwa. W przypadku zaworów hydraulicznych stosowanych w elementach systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem obowiązują m.in. następujące wymagania:

 • samodzielne osiągnięcie pozycji podstawowej w razie awarii zasilania,
 • bezpieczne utrzymanie pozycji podstawowej, wystarczające przekrycie przy zaworach suwakowych w pozycji podstawowej.

Elementy hydrauliczne, które nie spełniają istotnych zasad bezpieczeństwa, nie nadają się do stosowania w elementach systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem.

Firma Bosch Rexroth zbadała dokładnie swoje produkty pod względem wszystkich istotnych zasad bezpieczeństwa stosując metodę zatwierdzoną przez IFA (niem. Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, pol. Instytut Ochrony Pracy Niemieckiego Ustawowego Ubezpieczenia Wypadkowego).

Spełnienie zasad bezpieczeństwa, wskazówki dotyczące stosowania

Wymienione w załączonych tabelach produkty nadają się do zastosowania w elementach systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem według EN ISO 13849-1:2006.

Produkty te spełniają – odpowiednio do EN ISO 13849-2:2008 – wymagania:

 • podstawowych zasad bezpieczeństwa,
 • sprawdzonych zasad bezpieczeństwa.

Do oceny i określania niezawodności systemu sterowania należy stosować następujące parametry produktów:

MTTFd = patrz tabela 1

TM = 20 lat (maksymalny czas eksploatacji według EN ISO 13849-1:2006)

W przypadku tego zastosowania należy uwzględnić podane niżej wskazówki dotyczące stosowania.

Wskazówki dotyczące stosowania:

Należy przestrzegać pozostałych podstawowych zasad bezpieczeństwa według EN ISO 13849-2:2008 dotyczących implementacji i eksploatacji produktów.

 • W związku z eksploatacją i posługiwaniem się produktami należy uwzględnić informacje podane w karcie katalogowej i instrukcji obsługi.
 • Należy stosować tylko ciecze hydrauliczne podane w kartach katalogowych oraz zachować czystość oleju przez cały okres użytkowania.
 • W przypadku dłuższego okresu niewłączania zaworów suwakowych sterujących suwak może ulec zakleszczeniu. Dlatego zalecamy dokonywać przełączania w stosownych odstępach czasowych.
 • Jeżeli produkt jest stosowany w strukturach związanych z bezpieczeństwem w wyższych kategoriach (2 do 14) według EN ISO 13849-1:2006 sekcja 6, należy uwzględnić podane tam wymagania (np. CCF, DC, PLr, oprogramowanie, błędy systematyczne).
 • Zgodnie z EN ISO 13849-1:2006 maksymalny okres użytkowania wynosi – pod warunkiem zachowania czystości oleju według ISO 4406:1999 – TM = 20 lat. W ramach konserwacji zapobiegawczej zaleca się wymieniać elementy już przed upływem maksymalnego okresu użytkowania.
 • Zawory przemysłowe są zazwyczaj projektowane z myślą o 10 mln cykli przełączania. W razie przekroczenia maksymalnej liczby cykli przełączania należy określić odpowiednio krótsze interwały czasowe wymiany.

Przeliczenie MTTFd na B10d według EN ISO 13849-1:2006:

MTTFd = B10d / 0,1 x nop

B10d = średnia liczba cykli, w przypadku których okazało się, że do 10 % komponentów stwarza zagrożenie

nop = średnia liczba uruchomień rocznie

Stosowanie zaworów i elementów z układem kontroli pozycji suwaka:

Sygnału sygnalizatora położenia nie należy wykorzystywać do bezpośredniej aktywacji funkcji sterowania związanej z bezpieczeństwem!

Stosowanie zaworów ze zintegrowanym układem elektronicznym w systemach sterowania związanych z bezpieczeństwem:

 • Zasilanie elektroniki zaworu należy wyłączyć w przypadku wystąpienia żądania funkcji bezpieczeństwa korzystając z odpowiedniego przełącznika o odpowiedniej niezawodności. Zawory te są opatrzone w tabeli uwagą "wyłączyć zasilanie OBE".
 • Jeżeli osoby muszą wejść do obszaru zagrożenia, podczas gdy jest włączona elektronika zaworu, z wyżej podanych powodów należy podjąć inne środki zapewniające bezpieczeństwo tych osób.

W tabeli 1 przedstawione są parametry MTTFd dla wybranych zaworów i rozdzielaczy firmy Bosch Rexroth.

Pełna tabela jest w karcie katalogowej R-PL 08012

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod markę Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy, sterowania i regulacje. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn samojezdnych i przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 38 400 pracowników osiągnęło w roku 2011 przychody w wysokości około 6,4 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 5 spółek: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o., Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o., Holger Christiansen oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc. Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Działy przedsiębiorstwa: Technika Motoryzacyjna, Technika Przemysłowa, Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków, w których zatrudnionych jest ponad 300 000 pracowników, odnotowały w 2011 roku obrót w wysokości 51,5 mld euro. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 350 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. W roku 2011 Bosch przeznaczył ok. 4,2 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 100 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne rozwiązania.

Więcej informacji: www.bosch.pl , www.bosch-prasa.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

mgr inż. Tomasz  Domaszczyński
Jutrzenki  102/104
02-230 Polska
Telefon: +48 22 738 18 50
tomasz.domaszczynski@boschrexroth.pl
Powiązane artykuły

2019-11-27
Aplikacje mobilne

Nowa seria 40 wysokociśnieniowej osiowej pompy tłokowej A11VO do szczególnie wymagających zastosowań

Maszyny leśne charakteryzują się bardzo wysokimi wymaganiami w zakresie dynamiki i stabilności hydrauliki narzędzi układu roboczego, która musi zapewniać maksymalną wydajność. Pierwsze zastosowania w sprzęcie ciężkim potwierdziły, że nowa osiowa pompa tłokowa o zmiennej wydajności A11VO serii 40 firmy Bosch Rexroth przyśpiesza zachowanie układu sterowania o 10% jednocześnie osiągając sprawność do 93%.


2019-09-04
Automatyzacja Przemysłu

Firma Bosch Rexroth prezentuje współpracującego robota stworzonego z wykorzystaniem technologii KUKA

Bezobsługowość, bezpieczeństwo, korzystne ceny – dzięki wyjątkowej technologii asystenta APAS wizja fabryki przyszłości urzeczywistnia się już dziś