Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
 • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI070067 2015-07-14

Serwisowanie serwocylindrów hydraulicznych Rexroth do turbin gazowych i parowych

Firma Bosch Rexroth oferuje pełną gamę rozwiązań hydraulicznych dla turbin gazowych i parowych o mocy od 25 do 1600 MW. Głównym elementem tych rozwiązań są serwocylindry, które są stosowane do kontrolowania napływu medium do turbiny. Serwocylindry charakteryzują się prędkością zamykania na poziomie 1,3 m/s i siłą zamknięcia sięgającą 350 kN.

Ich prawidłowe działanie gwarantuje bezpieczeństwo, dyspozycyjność i trwałość użytkowa turbin. Bezpieczeństwo dla ludzi i maszyn oznacza unikanie niedozwolonych stanów operacyjnych i uszkodzeń maszyn, które mogą spowodować wypadki i wybuchy, a dyspozycyjność i trwałość użytkowa to bezproblemowe działanie z myślą o maksymalnych zyskach.

Oferta usług serwisowych Bosch Rexroth w zakresie serwocylindrów umożliwia bezpieczne i ciągłe użytkowanie turbin niemal bez żadnych przerw. Aby zoptymalizować dyspozycyjność systemu, niezbędne kontrole i zabiegi konserwacyjne można przeprowadzać w trakcie zaplanowanych przestojów w pracy elektrowni.

Odpowiednie kontrole i naprawy przeprowadzane są przez przeszkolony personel serwisowy oraz specjalnie wyposażone centra serwisowe i realizowane są zgodnie ze standardowymi wytycznymi i procedurami. Niezawodność pracy serwocylindrów po naprawach zapewniona jest dzięki stosowaniu oryginalnych części zamiennych.

Serwisanci gwarantują szybkie lokalizowanie źródeł zakłóceń i usterek. Firma Bosch Rexroth daje 12-miesięczną gwarancję naprawy. W ramach usług serwisowych przywracane są pierwotne ustawienia i charakterystyki. Oznacza to dla użytkownika turbin mniej przestojów i maksymalną ich dyspozycyjność.

Zalecane zabiegi konserwacyjne bazują na instrukcjach operacyjnych firmy Bosch Rexroth dla cylindrów.

Zabiegi konserwacyjne zalecane co 3-6 miesięcy

 • Wzrokowa kontrola wszystkich komponentów, przewodów, złączy, wtyków i kabli pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i przecieków
 • Wzrokowa kontrola wskaźnika zanieczyszczenia filtra

Zabiegi konserwacyjne zalecane co 6 miesięcy

 • Wyczyszczenie wszystkich komponentów (aby skuteczniej wykrywać przecieki)

Zabiegi konserwacyjne zalecane co 24 miesiące (nie rzadziej niż co 36 miesięcy)

 • Wymiana elementów filtracyjnych
 • Sprawdzenie wszystkich komponentów hydraulicznych, a także przetwornika położenia i wyłączników krańcowych pod kątem prawidłowego funkcjonowania
 • Pomiar siły nacisku sprężyn i sprawdzenie stosu sprężyn talerzowych (wymiana sprężyn powinna być dokonana ze względów bezpieczeństwa przez lokalny dział serwisu producenta)

Zabiegi konserwacyjne zalecane co 5 lat (nie rzadziej niż co 6 lat)

 • Wymiana wszystkich uszczelnień (wymiana uszczelnień powinna być dokonana przez lokalny dział serwisu producenta)
 • Identyczny zakres zabiegów jak w przypadku konserwacji przeprowadzanej co 24 miesiące

Serwis u klienta

Serwis u klienta polega na wzrokowej i funkcjonalnej kontroli serwocylindrów oraz kontroli zespołu sprężyn.

Wzrokowa kontrola serwocylindrów polega na:

 • sprawdzeniu przewodów hydraulicznych i zakuć pod kątem przecieków i uszkodzeń,
 • sprawdzeniu komponentów hydraulicznych pod kątem zanieczyszczeń i uszkodzeń,
 • sprawdzeniu wtyków, kabli i muf kablowych pod kątem przylegania właściwych połączeń elektrycznych, oznak starzenia się i uszkodzeń,
 • Wzrokowej kontroli wskaźnika zanieczyszczeń filtrów i przeprowadzenie (w razie potrzeby) testu funkcjonalnego.

Funkcjonalna kontrola serwocylindrów polega na:

 • przeprowadzeniu ręcznego testu funkcjonalnego,
 • sprawdzeniu grubości chromu na tłoczysku siłownika,
 • sprawdzeniu ruchu serwocylindrów,
 • sprawdzeniu przełączników krańcowych,
 • sprawdzeniu uszczelnień,
 • sprawdzeniu wszystkich parametrów czasowych,
 • porównaniu wartości docelowych z rzeczywistymi,
 • stworzeniu raportu z kontroli,
 • sformułowaniu zaleceń.

Kontrola zespołu sprężyn obejmuje sprawdzenie ich pod kątem występowania uszkodzeń, obecności smaru oraz rdzy na ich powierzchni i w rowkach.

Jeżeli kontrola serwocylindrów wykazała konieczność przeprowadzenia napraw i wymiany części wtedy cylindry są wysyłane do centralnego punktu serwisowego Bosch Rexroth w Niemczech.

Standardowa naprawa serwocylindrów rozpoczyna się kontrolą wzrokową i przygotowaniem dokumentacji naprawy. Następnie demontuje się wszystkie części mechanicznych i poddaje się kontroli wszystkie komponenty, w tym także zespół sprężyn. Po tym przeglądzie przekazywana jest informacja klientowi o zakresie naprawy oraz o ostatecznej cenie usługi.

Ceny usług są ryczałtowe w zależności od rodzaju cylindra. Kompleksowa standardowa naprawa trwa 12 dni roboczych (bez czasu transportu). Jeśli w wyniku kontroli konieczne okażą się dalsze prace lub zastosowanie komponentów wykraczających poza zakres standardowej procedury naprawy, przedstawiana jest klientowi wycena uwzględniającą wszelkie koszty dodatkowe.

Jeżeli klient zaakceptuje cenę następuje oczyszczenie całego napędu, wymiana wszystkich elementów uszczelniających i filtrujących. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie testu funkcjonalnego na poszczególnych zaworach lub bloku kontrolnym. Następnie ponownie montuje się wszystkie części mechaniczne i przeprowadza się test ciśnieniowy i funkcjonalny zgodnie ze procedurami testów. Proces kończy się malowaniem, stworzeniem raportu z testów oraz wysyłką do klienta.

Firma Bosch Rexroth oferuje wysokiej jakości komponenty i systemy z zakresu napędów i sterowań. Do dyspozycji klientów stawiamy doskonale wyposażone zaplecze serwisowo-diagnostyczne oraz wiedzę i doświadczenie.

Wspieramy i doradzamy klientom na każdym etapie cyklu życia produktu i maszyny. Towarzyszymy klientom od opracowania koncepcji, przez uruchomienie aż po modernizację instalacji.

Bosch Rexroth to idealny partner, który pomoże stawić czoło wyzwaniom, dziś i w przyszłości.

Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu oraz odnawialnych źródeł energii. Doświadczenie to wykorzystuje przy opracowywaniu innowacyjnych komponentów, indywidualnych rozwiązań systemowych oraz usług. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 krajach, osiągnęło w 2014 roku obroty w wysokości 5,6 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 33 700 pracowników.

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 360 00 pracowników na całym świecie (wg danych na 1 kwietnia 2015) i wygenerowała w 2014 roku obrót w wysokości 49 mld euro*. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 400 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na całym świecie stanowią podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2014 Bosch zgłosił ok. 4 600 patentów. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”.

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl

*Wyniki finansowe za rok 2014 nie obejmują byłych spółek joint-venture BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (obecnie BSH Hausgeräte GmbH) oraz ZF Lenksysteme GmbH (obecnie Robert Bosch Automotive Steering GmbH), które zostały w całości przejęte przez Grupę Bosch.

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

mgr inż. Tomasz  Domaszczyński
Jutrzenki  102/104
02-230 Polska
Telefon: +48 22 738 18 50
tomasz.domaszczynski@boschrexroth.pl
Powiązane artykuły

2019-09-04
Hydraulika Przemysłowa

Wydajny, inteligentny, kompaktowy i cichy

Połączenie maszyn z systemami IT otwiera nieskończony potencjał w zakresie poprawy ekonomii i intuicyjności procesu wulkanizacji. To właśnie obszar, w którym znajduje zastosowanie nowy zasilacz hydrauliczny CytroBox firmy Bosch Rexroth. Dzięki swojej modułowej budowie oraz inteligentnej pracy, stanowi on nowe rozwiązanie w średnim zakresie mocy, do 30 kW. Integrując technologię IoT, wytycza on drogę spójnego wdrożenia koncepcji Przemysłu 4.0.


2015-04-14
Aplikacje maszynowe i projektowe

Formuła dla zwiększenia produktywności

Technologia w sektorze chemicznym rzadko kiedy bywa prosta. Skomplikowane przepisy i trudne wymagania produkcyjne, wraz z potrzebą precyzyjnego sterowania i wysokiego poziomu elastyczności wymagają stosowania niezawodnych rozwiązań.