Poland Polski
Elementy grzewcze i chłodzące

Elementy grzewcze i chłodzące

Każdy układ hydrauliczny, w którym na skutek strat mocy powstaje ciepło, wymaga podczas ciągłej pracy aktywnego chłodzenia.

Elementy grzewcze i chłodzące

Optymalna temperatura płynu i niska emisja hałasu

Trend jest wyraźny: Przepisy dotyczące budowy maszyn i konstrukcji zakładów narzucają coraz niższe wartości graniczne dla dopuszczalnego uśrednionego poziomu emitowanego hałasu. Dodatkowo w wielu zakładach przemysłowych obowiązują jeszcze bardziej rygorystyczne przepisy wewnętrzne. Wspieramy ten trend poprzez systematyczną redukcję emisji hałasu.