Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
 

Công nghệ mô phỏng chuyển động

Tạo tình huống giả lập

Công nghệ mô phỏng chuyển động
 
 

Việc huấn luyện trong các thiết bị mô phỏng làm giảm đáng kể chi phí, rủi ro và thời gian, so với việc huấn luyện trong các máy bay hay các loại xe thực sự. Dù khóa huấn luyện tập trung vào việc lái một chiếc máy bay, một chiếc xe, hay sơ tán hành khách khỏi khoang máy bay, thì đều cần tạo ra một tình huống giả định.

Kiến thức sâu rộng về gia tốc và tốc độ là rất cần cho một trải nghiệm thực tế trong các hệ thống đào tạo năng động. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Bosch Rexroth đã chuyên nghiệp hóa cả về công nghệ chuyển động điện lẫn thủy lực cho mọi loại mô phỏng.

Hàng loạt các hệ thống chuyển động chuyên nghiệp của Rexroth đã góp phần vào sự chính xác và hiệu quả của việc đào tạo huấn luyện. Niềm đam mê của chúng tôi là thiết kế cùng đóng gói các công nghệ truyền động và điều khiển tốt nhất về điện và thủy lực. Luôn có giải pháp hợp lý về mặt chức năng, an toàn, độ bền, hiệu quả năng lượng, bảo dưỡng, và tổng chi phí của chủ sở hữu.