Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
 

Công nghệ Nền Tảng Mở

Với Công nghệ Nền Tảng Mở, Bosch Rexroth đang tiến hành một cuộc cách mạng hóa về kỹ thuật phần mềm. Sự kết hợp của PLC và Công nghệ thông tin hiện đại như các thiết bị thông minh hoặc các app ứng dụng giúp đạt được mức độ tự do mà trước nay chưa bao giờ đạt được.

Content

Những cơ hội mới và thách thức về công nghệ phần mềm mới

Sự phát triển những chức năng sáng tạo và chuyên biệt để tối đa lợi ích cho khách hàng cũng phải theo kịp tốc độ ứng dụng các đổi mới của Công nghệ thông tin vào lĩn vực tự động hóa nhà máy – chẳng hạn như các thiết bị thông minh và các mô hình truyền thông hiện đại.

Việc sử dụng ngày càng tăng các nền tảng thiết bị và ngôn ngữ cấp cao đang mở ra sự kết hợp các cơ hội để nâng cao việc tự động hóa dây chuyền sản xuất tính linh hoạt. Công nghệ Nền Tảng Mở giúp định nghĩa lại khái niệm tự do và sự hiệu quả.