Denmark

Vælg din placering

Denmark
 

Maskindirektivet 2006/42/EC

Standarder

Maskindirektivet 2006/42/EC

Content

Det nye maskindirektiv 2006/42/EC trådte i kraft d. 29. december 2009. Direktivet er implementeret i dansk lovgivning via Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler, kapitel 2.


Direktivet beskriver bl.a. de overordnede krav, som produkterne skal leve op til, hvordan man dokumenterer produkternes overensstemmelse med kravene samt mærkningsregler.


Der er ikke nogen overgangsordning fra det gamle til det nye maskindirektiv. Det betyder, at maskiner, der er markedsført i perioden 1. januar 1995 til 29. december 2009, er omfattet af det gamle maskindirektiv 98/37/EF, og maskiner, der er markedsført fra den 29. december 2009, er omfattet af det nye maskindirektiv 2006/42/EF.


Ud over dokumentation for komplette maskiner omfatter det nye direktiv også krav om dokumentation for delmaskiner. De fleste produkter fra Bosch Rexroth er defineret som delmaskiner, heriblandt hydrauliske pumpestationer (jf. CETOP position Paper” PP07)


For at opfylde kravene i det nye direktiv skal følgende dokumentation leveres til delmaskiner:

  • Brugsanvisning
  • Samlings- og håndteringsinstruktion
  • Teknisk specifikation
  • Diagram
  • Stykliste
  • Samlingstegning
  • Delmaskineerklæring


Delmaskineerklæringen er et signeret dokument, som bekræfter, at produktet er produceret i henhold til kravene i Maskindirektivet. Den har også en vedhæftet fil, som viser, hvilke risikovurderinger der er gjort for den aktuelle delmaskine.


Bosch Rexroth A/S leverer ovenstående dokumenter for samtlige delmaskiner, hvor maskindirektivet er gældende.


En anden vigtig ændring i det nye maskindirektiv er, at DS/EN 954-1 udgår og bliver erstattet af DS/EN ISO 13849-1. Dette giver nogle nye muligheder i forbindelse med den sikkerhedsrelaterede styring.


For nærmere information angående functional safety klik her