Sweden

Välj din position

Fem punkter för bästa möjliga datainsamling i anläggnings- och jordbruksmaskiner
Fem punkter för bästa möjliga datainsamling i anläggnings- och jordbruksmaskiner
Mobil Lösningar Off-Highway

Fem punkter för bästa möjliga datainsamling i anläggnings- och jordbruksmaskiner

Telematiklösningar för anläggnings- och jordbruksmaskiner är inte bättre än den svagaste länken. Det är viktigt för off-highway-användare att hålla dessa fem punkter i minnet vid insamling av data.

Alla som vill ta fram fordonsdata för vagnparkschefer, entreprenörer eller egen personal måste först samla in data. Hur effektiv och framtidssäkrad telematiklösningen i slutändan blir bestäms just här i början av informationskedjan. Det är därför telematikstyrenheten blir den första punkten i vår checklista.

EasyHelp

1. Hur lägger jag grunden för en framtidssäkrad verksamhet?

I stora drag är avsikten med Telematics Control Unit (TCU) att samla in data i fordonet och överföra dessa till molnet. Telematikmaskinvaran måste vara robust, för att kunna hantera de krävande förhållanden som jordbruksmaskiner, byggmaskiner och off-highway-fordon utsätts för. Samtidigt måste tekniken i TCU vara förberedd för alla framtida IoT-applikationer och kunna fjärrstyra TCU:n. Vad gäller anslutbarhet får denna inte vara begränsad till insamling av data via CAN­bussen – den måste även ha stöd för Ethernet, WLAN och I/O.

För att kunna säkerställa att TCU uppfyller alla tekniska krav gällande framtida IoT-tjänster och fjärrstyrda tjänster, behöver denna ha processorbaserad maskinvara samt ett strömlinjeformat, operativsystem med öppen källkod, som till exempel Linux. Enhetsprogramvaran körs i separata skikt på detta operativsystem. Fördelen med denna arkitektur är uppenbar: För det första kan de individuella programvarumodulerna kompletteras, bytas ut och uppdateras. För det andra är det enkelt att byta ut maskinvaran. Detta kan vara nödvändigt om befintlig standard för mobil kommunikationsstandard upphör.

Välja rätt TCU: Läs mer för att se vad tillverkaren av jordbruksmaskiner HOLMER kom fram till

Dataströmmar:

2. Hur gör jag för att korrekt samla in och överföra data?

Vagnparkschefer och verkstadspersonal behöver olika typ av information. Kundservice och utvecklingsavdelningen måste kunna få tillgång till ingående information om maskiner och deras system. För att kunna hantera dessa krav med samma telematiklösning ska fordonsdata samlas in med variabel samplingsfrekvens – oljetemperatur- och tankgivare varje minut och hydraultryck upp till 1 000 gånger per sekund. Om beräkningskapaciteten för TCU är otillräcklig kommer inget av detta att vara möjligt. Utan tillräcklig beräkningskraft kan dataströmmar med hastighet på 1 Mbit/s eller mer inte tillhandahållas via CAN-bussen, vilken vanligtvis är begränsad till 500 kbit/s. Dessutom måste data överföras till molnet – även om mottagningen är dålig eller fordonet har använts under lång tid på platser där det inte finns någon signal. Det betyder att det behövs intern beräknings- och minneskapacitet, appar och algoritmer.

Bild: Bosch Rexroth
Med hjälp av RCU (Rexroth Connectivity Unit) kan specifika dataströmmar väljas och konfigureras efter behov, vilket betyder att de kan filtreras och behandlas i förhand och överföras med optimal bandbredd med hjälp av databehandling vid nätverksgränsen.

3. Hur säkerställer jag att ingen obehörig får tillgång till mina företagshemligheter?

Det finns också en annan fördel med överförbar enhetsprogramvara: Tillverkaren kan inte bara hantera och uppdatera den själv – den kan också expanderas enligt behov med specifika programvarumoduler (till exempel tillverkarspecifika algoritmer för analys av data där dessa samlas in). Enhetsprogramvaran för RCU ger originaltillverkare ett skyddat område för detta. Tack vare full support för standardgränssnitt finns det stöd för de flesta vanliga programmeringsspråken. Detta betyder att det finns gott om manöverutrymme, att kunskaper skyddas och att portabiliteten säkerställs vid eventuellt byte av maskinvara.

IoT Suite

4. Hur kan jag reducera de administrativa utgifterna?

Det kan ganska snabbt visa sig vara omöjligt att hantera en telematikinfrastruktur, särskilt om enhetens inbyggda programvara och enhetsprogramvaran i fordonet inte kan hanteras effektivt och uppdateras trådlöst (FOTA/SOTA). Det betyder att enhetshantering spelar en mycket viktig roll för en telematiklösning. För att kunna förhindra att den administrativa belastningen växer proportionellt med varje ytterligare fordon, enhetsgenerering och ny programvaruversion, måste enhetshanteringssystemet optimera varje individuell fas i livscykeln – från inledande förberedelser till urdrifttagning. En oekonomisk lösning – utan enhetsövervakning, kampanjhanteringsfunktioner och verktyg för uppdateringar av programvara och inbyggd programvara – är dyr på lång sikt. Genom att välja rätt system direkt undviker du problem, extraarbete och extrakostnader längre fram.

Enhets- och datahantering: Hur ansluts de? Ladda ned vårt whitepaper!

5. Hur kan jag ta mig in snabbare på en marknad?

När enhetsanslutbarhet och -hantering väl är fastställda är det dags för nästa steg: datahantering, ett område där det finns avsevärt mer manöverutrymme. Fordonsdata visas nu i gränssnittet på ett sätt som är anpassat efter målgruppens behov. Dessa data visualiseras innan de vidarebefordras till användarspecifika portaler. Vagnsparkschefer och verkstäder behöver en kundportal, medan kundtjänst behöver en serviceportal – båda dessa med anpassade instrumentpaneler. För konfiguration av dessa måste företag om igen bestämma om man ska programmera dem själva, få dem programmerade av någon annan eller använda sig av driftfärdiga moduler. För att säkerställa maximal flexibilitet ska en öppen telematiklösning användas i dessa situationer. Detta är möjligt med hjälp av BODAS Connect-ekosystemet, eftersom dess enhets- och datahantering är logiskt separerade från varandra.

Användning av ett komplett paket (inklusive datahantering) är särskilt fördelaktigt vad gäller tid till marknad. Kraven för datahantering är ju mycket komplexa, på grund av de många speciella egenskaperna inom off-highway-sektorn. Detta blir särskilt uppenbart vad gäller datalagring, lagerkostnader, analys och moln-till-moln-kommunikation. För att möjliggöra för företag att börja tillhandahålla sina egna IoT-tjänster så snabbt som möjligt erbjuder Bosch Rexroth inte bara standardpaketet BODAS Connect Device Connectivity utan också BODAS Connect All-in-one-Connectivity telematiklösning från slutpunkt till slutpunkt. Förutom anslutbarhet, analys av data där dessa samlas in och moduler för enhetshantering innehåller det även en modul för datahantering. Dess konfigurerbara moduler och datagränssnitt möjliggör för företag att snabbt konfigurera individuella klienter, där utseende och känsla kan anpassas efter behov. Tack vare det får originaltillverkare inte bara hög standardisering – de får också avsevärd frihet vad gäller att utveckla sina tjänster och kan snabbare ta sig in på marknaden.

IoT Suite

Slutsats: Utveckling på ett enkelt sätt

Alla som vill börja använda eller gå över till telematiksystem på ett snabbt och hållbart sätt behöver en flexibel, modulär och standardbaserad lösning som adresserar kritiska punkter längs informationskedjan. Genom att välja rätt system kan tekniska återvändsgränder och ekonomiska fallgropar längs den strategiska rutten enkelt undvikas och företag kan stärka sin egen marknadsposition med attraktiva IoT-tjänster.

Vill du börja använda eller gå över till telematiksystem? Testa våra BODAS Connect-startsatser

Dr. Christian Grabe

Dr. Christian Grabe

är Business Owner Digital Business för mobil hydraulik på Bosch Rexroth i Stuttgart. Christian har mer än 15 års erfarenhet utveckling av system för terrängmaskiner och inbäddad programvara. I sin befattning tar han fram nya affärskoncept och digitala produkter inom uppkopplade terrängmaskiner.