Turkey Turkish

Konumunuzu seçin

Turkey Turkish
 

Enerji verimliliği

Verimliliği artırın ve giderleri azaltın – Bosch Rexroth enerji verimliliğiyle rekabet avantajı sağlıyor

  • Enerji tüketimini aynı kalan verimlilikle azaltın
  • Mevcut tesisler için yeni çözüm ve optimizasyon
  • Tüm makineler için enerji tasarruf potansiyelini bir araya getirin
 
 

Makine mühendisliğinde duyulan en büyük gereksinim enerji verimliliğini artırmaktır. TIER 4 gibi yasal mevzuatlar ve artan enerji fiyatları sektörü yakından ilgilendirmektedir. Bunun dışında birçok şirket CO2 ayak izlerini küçültmek istiyor.

Makine ve tesislerinizi enerji bakımından mümkün olduğu kadar verimli tasarlayabilmek için ilgili sistemin tümü dikkate alınmalıdır. Sadece birkaç parçayı optimize etmek genel anlamda yeterli değildir. Bu nedenle her türlü tahrik ve denetleme teknolojisi sunan Bosch Rexroth, tutarlı Rexroth for Energy Efficiency (4EE) sistemini geliştirmiştir.

Rexroth 4EE dört manivela kullanır: Energy System Design, sistemik tümcel değerlendirmeyi, projelendirmeyi, simülasyonu ve danışmanlığı kapsar. Efficient Components optimize edilmiş etki derecesine sahip bileşen ve sistemlerden oluşmaktadır. Energy Recovery'e artık enerjiyi geri dönüştürüp, kayıt eden hidrostatik fren sistemleri gibi (HRB) çözümler de dahildir. Enerjinin ihtiyaca göre kullanımını Energy on Demand adı altında sağlıyoruz.

4EE ile makine ve tesislerin enerji ihtiyacı kapsamlı bir şekilde azaltılabilir - en azından alışılan verimliliği sunarak. Bir örnek: Karmaşık makinelerin tahrikleri hemen hemen hiç bir zaman aynı anda kullanıma alınmaz. Eğer sürekli kullanıma hazır bulundurulurlarsa gereksiz enerji tüketirler. Bosch Rexroth'un denetleme ve ayarlayıcıları henüz ihtiyaç duyulmayan kullanıcıları enerji tasarrufu için bir stand-by moduna çevirir. Bunun sonucu: Daha yüksek enerji verimliliği, daha az CO2 emisyonu ve daha az enerji masrafıdır.

Örneğin değişken devir sayılı pompa tahriki Sytronix, kısmi yük işletiminde veya kesintilerde devir sayısını sıfıra kadar indirebilirler. Bu, sadece dolaysız enerji ihtiyacını değil, aynı zamanda ısı oluşumunu da azaltır. Böylece birçok hususta soğutuculardan tamamen vazgeçebilirsiniz.

Somut önerilerle enerji verimlilik danışmanlığı

Bosch Rexroth şirketinize ayrıca enerji verimlilik danışmanlığı sunar. Bundan hem mevcut bir tesisin optimize edilmesinde hem de yeni bir tesisin geliştirilmesinde faydalanırsınız. Analiz esnasında tüm otomasyon sistemi ve makine türleri için her türlü tahrik ve denetleme teknolojilerinin enerji tasarruf potansiyelleri sistematik bir şekilde tüm yaşam döngüsü boyunca dikkate alınmaktadır. Bunun devamında 4EE sistematiğine dayalı somut tedbir önerileri elde edersiniz. Böylece makine ve tesislerinizin performans yeteneği optimal tasarım sayesinde yükseltilir. Bu sayede masraftan tasarruf eder ve rekabet gücünüzü güvence altına alırsınız.

4EE sistemi ile Bosch Rexroth kendi tesislerinin CO2 üretimini 2020 yılına ka-dar %20'lik bir oranda azaltacaktır. Bu bağlamda edinilen tecrübeler de makine mühendisleri ve son kullanıcı için enerji verimlilik danışmanlığında kullanılacaktır.